Nowe konta bankowe Urzędu Miasta Łodzi. Uważaj przy dokonywaniu wpłat!

Od 1 stycznia 2022 r. obsługę bankową łódzkiego magistratu przejął Bank Pekao SA. Spowodowało to zmianę numerów wszystkich kont bankowych Urzędu Miasta Łodzi oraz wszelkich miejskich jednostek organizacyjnych. Oznacza to, że z początkiem nowego roku najróżniejsze opłaty i podatki lokalne trzeba będzie wpłacać na nowe numery kont.

fot. ENVATO ELEMENTS
1 stycznia 2022 r. zmienią się konta bankowe Urzędu Miasta Łodzi
3 zdjęcia
fot. ENVATO ELEMENTS
ZOBACZ
ZDJĘCIA (3)

Indywidualne numery rachunków bankowych UMŁ trafią do łodzian w oficjalnych pismach informujących o opłatach i podatkach w 2022 roku. Ogólne numery rachunków dostępne będą na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (<link dla-mieszkancow/mieszkalnictwo/oplaty-i-podatki/>uml.lodz.pl/oplaty-i-podatki</link>) oraz podległych mu jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych oraz żłobków. Numery kont będzie można również uzyskać osobiście, podczas wizyty w urzędzie, jego właściwych jednostkach oraz placówkach. 

Zmiana numer&oacute;w kont UMŁ

Gdzie zrobisz wpłaty na nowe rachunki UMŁ?

Wpłat na nowe rachunki bankowe można dokonywać tak jak dotychczas: przelewem (także internetowym) i osobiście w każdym urzędzie pocztowym lub w dowolnym banku

Bez prowizji bankowej opłaty będzie można wnosić w oddziałach Banku Pekao SA: 

Oddział Pekao SA 

Godz. pracy  (pn - pt) 

Oddział w Łodzi al. Tadeusza Kościuszki 63 

9:30 – 17:00 

Punkt Obsługi Bankowej 1 w Łodzi Sienkiewicza 5 

Pn, śr, czw, pt 8:00-16:00 

Wtorek 9:00- 17:00 

Punkt Obsługi Bankowej 2 w Łodzi 

Pn, śr, czw, pt 8:00-16:00 

Smugowa 30/32 

Wtorek 9:00- 17:00 

VIII Oddział w Łodzi ul. Aleksandrowska 38 

9:30 – 17:00 

IX Oddział w Łodzi ul. Sacharowa 10/12 

9:00 – 16:30 

XI Oddział w Łodzi ul. Sienkiewicza 85/87 

9:30 – 17:00 

VII Oddział w Łodzi, Filia 1 w Łodzi ul.  Piotrkowska 76 

9:30 – 17:00 

V Oddział w Łodzi ul. Piotrkowska 288 

8:30 - 17:30 

Oddział w Łodzi ul. Wyszyńskiego 63  

9:00 – 16:30 

II Oddział w Łodzi, Filia 3 w Łodzi, ul. Kurczaki 12g 

8:30 – 16:00 

III Oddział w Łodzi ul. Grzegorza Palki 5 

9:30 – 17:00 

III Oddział w Łodzi, Filia 2 w Łodzi ul. Łagiewnicka 118 

9:00 – 16:30 

 
Od 17 stycznia uruchomione zostały placówki Banku Pekao SA w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ (ul. Smugowa 26a) oraz Wydziału Finansowego UMŁ (ul. Sienkiewicza 5). 

Dotychczasowe placówki bankowe GetinBanku, które funkcjonowały w dawnych delegaturach UMŁ przy ul. Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100, al. Politechniki 32 i ul. Krzemienieckiej 2b zostały zamknięte. 

Dodatkowo od 1 lutego uruchomione zostały Opłatomaty  

 • przy ul. Sienkiewicza 5 (Wydział Finansowy UMŁ) 
 • przy ul. Smugowej 26a (Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji UMŁ) 
 • przy ul. Zachodniej 47 (Wydział Księgowości UMŁ) 
 • przy ul. Piotrkowskiej 110 (pasaż im. Schillera) 
 • przy al. Piłsudskiego 100 (Urząd Stanu Cywilnego)  

Zmiana numer&oacute;w kont UMŁ

Pamiętaj o zmianie stałych zleceń płatności! 

Najważniejsze stałe opłaty z nowym numerem konta: 

 • opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku miejskim  
 • opłata za posiłki i świadczenia w szkołach  
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
 • opłata za podatek od nieruchomości, rolny i leśny  
 • opłata za pobyt pensjonariuszy w DPS  
 • opłata za najem lokali miejskich  
 • opłata za zajęcie pasa drogowego  

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń: 42 638 44 44

Najistotniejsze NOWE rachunki bankowe (ogólne),

UWAGA! Nr rachunków aktualne od 01.01.2022 r.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych 
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
27 1240 1037 1111 0011 0909 4026
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

90 1560 0013 2025 0000 0084 0010

11 1560 0013 2026 0000 0097 0004

42 1560 0013 2011 0000 0101 0063

15 1560 0013 2025 0000 0127 0003

43 1560 0013 2025 0000 0114 0004

28 1560 0013 2291 9468 5000 0010

Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
34 1240 1037 1111 0011 0912 7753
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

56 1560 0013 2027 0459 0710 0001

Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
71 1240 1037 1111 0011 0912 7766
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

35 1560 0013 2045 9071 0000 0004

Należności z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
18 1240 1037 1111 0011 0924 2889
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

71 1560 0013 2291 9468 5000 0012

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
70 1240 1037 1111 0011 0924 3020
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

71 1560 0013 2355 4903 9000 0001

Opłata Skarbowa
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Wydział Finansowy
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
50 1240 1037 1111 0011 0925 0073
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego dróg publicznych
odbiorca: Zarząd Dróg i Transportu
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
84 1240 1037 1111 0011 0911 2788
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

77 1560 0013 2025 0003 6201 0044

Egzekucja administracyjna należności pieniężnych na podstawie przyjętych do realizacji tytułów wykonawczych
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
62 1240 1037 1111 0011 0911 0856
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

53 1560 0013 2026 0000 2697 0001

Windykacja należności objętych orzeczeniami sądowymi na rzecz Miasta Łódź i Skarbu Państwa oraz wpisywanie tych zaległości do rejestru dłużników
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Finansów Publicznych Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
07 1240 1037 1111 0011 0911 0973
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

26 1560 0013 2026 0000 2697 0002

Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Pracy, Edukacji i Kultury Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
81 1240 1037 1111 0011 0911 0999
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

46 1560 0013 2027 0305 5074 0054

Opłata za udzielanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy, na krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego 
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Pracy, Edukacji i Kultury Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
85 1240 1037 1111 0011 0911 0830
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

08 1560 0013 2026 0000 0026 0018

Należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych nakładanych przez Straż Miejską w Łodzi
odbiorca: Straż Miejska w Łodzi 
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
20 1240 1037 1111 0011 0911 6656
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

42 1560 0013 2027 0305 5120 0003

Opłaty za groby na cmentarzach
odbiorca: Zarząd Zieleni Miejskiej
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
84 1240 1037 1111 0011 0911 2788
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

13 1560 0013 2312 6179 3000 0011

Wpłaty z tytułu opłaty rocznej za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (przekształcenie w formie zaświadczenia), wpłat z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (przekształcenie w formie zaświadczenia);
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
84 1240 1037 1111 0011 0924 3059
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

31 1560 0013 2026 0000 0068 0002

Uwagi:

Do dnia 31 marca 2022 r. możesz dokonywać wpłat na dotychczasowy Indywidualny Rachunek Bankowy wskazany w zaświadczeniu o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.

Wpłaty z tytułu nabycia nieruchomości (zakupu, zamiany), z tytułu zakupu lokalu użytkowego / mieszkalnego, z tytułu rat wynikających z zawartych umów ugód, z tytułu zamiany lokali, z tytułu zwrotu udzielonej bonifikaty, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z 29.07.2005 r. (przekształcenie w formie decyzji administracyjnej)
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
17 1240 1037 1111 0011 0924 3004
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

19 1560 0013 2030 5511 7000 0004

Wadia
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
74 1240 1037 1111 0011 0911 0931
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

35 1560 0013 2026 0000 0026 0017

KIEROWCA - Prawo jazdy i inne uprawnienia kierowców,sprawy związane z OSK
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
02 1240 1037 1111 0011 0911 0869
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

24 1560 0013 2026 0000 0026 0021

POJAZD - Rejestracja pojazdów
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
55 1240 1037 1111 0011 0911 1273
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

25 1560 0013 2030 5507 4000 0157

Wydanie formularza wielojęzycznego
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
69 1240 1037 1111 0011 0911 0827
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

13 1560 0013 2026 0000 0026 0025

Kary administracyjne
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
65 1240 1037 1111 0011 0911 2645
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

051560 0013 2030 5507 4000 0420

Opłata za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL oraz Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
06 1240 1037 1111 0011 0911 0797
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

14 1560 0013 2026 0000 0026 0007

Rozliczenie należności i wpłat - dot. czynszów z tytułu najmu, pozostałej sprzedaży
odbiorca: Zarząd Lokali Miejskich
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
57 1240 1037 1111 0011 0925 2178
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

75 1560 0013 2001 2565 4000 0001

Rozliczenie należności i wpłat - dot. czynszów z tytułu najmu, pozostałej sprzedaży
odbiorca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
62 1240 1037 1111 0011 0909 1650
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

64 1560 0013 2027 1935 0505 0001

Opłaty związane z dzierżawą, opłatami adiacenckimi i planistycznymi, służebnością gruntową oraz odszkodowaniami za bezprawne korzystanie z gruntów gminny
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Dysponowania Mieniem
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
67 1240 1037 1111 0011 0924 2977
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

21 1560 0013 2026 0026 9540 1001

Opłaty związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego ustanowionego w prawo własności, użytkowaniem wieczystym, trwałym zarządem, dzierżawą, sprzedażą nieruchomości, ustanowieniem służebności na gruntach Skarbu Państwa
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Dysponowania Mieniem
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
92 1240 1037 1111 0011 0911 0898
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

91 1560 0013 2026 0026 9540 1002

Opłaty związane z użytkowaniem wieczystym, trwałym zarządem i użytkowaniem na gruntach Gminy
odbiorca: Urząd Miasta Łodzi Departament Gospodarowania Majątkiem Wydział Dysponowania Mieniem
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
84 1240 1037 1111 0011 0924 3059
stary numer konta (do 31 grudnia 2021 r.):

31 1560 0013 2026 0000 0068 0002

Opłaty za dokumenty geodezyjne wydawane przez Łódzki Ośrodek Geodezji
odbiorca: Łódzki Ośrodek Geodezji
nowy numer konta (od 1 stycznia 2022 r.):
58 1240 1037 1111 0011 0911 3062
Uwagi:

WAŻNE: Prosimy o skopiowanie tytułu przelewu z przesłanego Dokumentu Obliczenia Opłaty

UWAŻAJ NA OSZUSTÓW!

Nowe indywidualne numery konta będą podawane w decyzjach podatkowych i pismach urzędowych. Ogólne numery kont dostępne są jedynie na stronie internetowej www.lodz.pl oraz w Urzędzie i jego jednostkach.


Powiązane pliki

ZOBACZ TAKŻE

Polecane aktualności

Wiwat Bractwu Kurkowemu! 200 lat najstarszej organizacji społecznej w Łodzi.

Patryk Wacławiak / BAM

W 2024 roku Łódzkie Towarzystwo Strzeleckie „Bractwo Kurkowe” obchodzi wyjątkowy jubileusz –… więcej

Warsztaty Twinning Learning Programme w Warszawie

MM / KS

Celem programu Miast Bliźniaczych jest pomoc miastom we wzajemnym uczeniu się i powielaniu… więcej

Piknik na Fali na zakończenie 10 Łódzkich Senioraliów

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej i Zdrowotnej

W ramach tegorocznej jubileuszowej edycji Łódzkich Senioraliów w dniu 24 maja w godz. 11:00 - 14:00… więcej

Pamięć o Marszałku

Tomasz Walczak / BRP

Z okazji przypadającej 12 maja 89. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty… więcej

Odebrano im dzieciństwo. Przywracamy im pamięć.

Tomasz Walczak / BRP

Narodowy Dzień Zwycięstwa - 8 maja to również Święto Dzieci Wojny. W Łodzi, przed Pomnikiem… więcej

Kontakt