Mapa defibrylatorów AED

Mapa ogólnodostępnych defibrylatorów AED (zewnętrznych i wewnętrznych) sfinansowanych ze budżetu Miasta Łodzi.

Mapa pozwala zlokalizować najbliższe punkty z defibrylatorami AED, którymi są miejsca użyteczności publicznej: krańcówki tramwajowe i autobusowe, stadion miejski, obiekty sportowe i kąpieliska, posterunki Straży Miejskiej, placówki ochrony zdrowia i domy pomocy społecznej, urzędy, muzea, biblioteki i instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne i inne.

Na mapie zaznaczono lokalizacje 78 defibrylatorów stacjonarnych. Ponadto na terenie Miasta dostępnych jest dodatkowo 9 mobilnych (w dyspozycji MPK i Miejskich Centów Medycznych).

Defibrylatory automatyczne przeznaczone są do użytku przez osoby bez wykształcenia medycznego. Działanie automatycznego defibrylatora AED opiera się na zasadzie defibrylacji, czyli dostarczaniu kontrolowanych impulsów elektrycznych do serca pacjenta w celu przywrócenia prawidłowego rytmu serca w przypadkach nagłego zatrzymaniu krążenia.

Zakup i instalacja defibrylatorów AED to podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, promocja właściwych postaw w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia oraz poszerzeniu systemu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach.

W projekcie uczestniczy wiele instytucji i jednostek Miasta: MPK Sp. z o.o., Straż Miejska w Łodzi, MOSIR, Miejska Arena Kultury i Sportu, ZDIT, miejskie podmioty lecznicze, instytucje kultury, domy pomocy społecznej, Ochotnicze Straże Pożarne.

Lokalizacje na mapie i w tabeli poniżej:

Kontakt