Łódzka Karta Dużej Rodziny

Łódzka Karta Dużej Rodziny jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Miasto Łódź na rzecz rodzin wielodzietnych. 

Urząd Miasta Łodzi informuje, że od dnia 1 października 2019 r. Łódzka Karta Dużej Rodziny oraz Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny nie są już obsługiwane przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.

W celu złożenia wniosków i odbioru kart zapraszamy  do Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera) w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do godz. 16.00, we wtorki od godz. 8.00 do godz. 17.00.

Zmiana numeru konta - wydanie duplikatu karty

Od 1 stycznia 2022 r. zmienił się numer rachunku bankowego dot. opłaty za wydanie duplikatu karty

Urząd Miasta Łodzi, Wydział Księgowości

69 1240 1037 1111 0011 0911 0827 (PeKaO SA)


Kontakt