Małgorzata Moskwa-Wodnicka - wiceprezydent miasta Łodzi

Ukończyła  Wydział Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, a także podyplomowo Bezpieczeństwo i Higienę Pracy oraz Zrównoważony rozwój w przedsiębiorstwie przemysłowym na Politechnice Łódzkiej.

Pierwsze kroki w polityce stawiała w 2003 roku w Federacji Młodych Socjaldemokratów w Łodzi, gdzie przez dwie kadencje była sekretarzem.

Jest inicjatorką miejskiego programu „In Vitro", akcji „Las Młodej Łodzi”, akcji „Mia100ławek” i platformy „Łódź przyjazna zwierzętom”, a także była członkiem  Rady Programowej ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Od 2008 roku pełniła funkcję radnej Rady Miejskiej w Łodzi z ramienia SLD zajmując się sprawami związanymi z ochroną środowiska, budżetem obywatelskim, edukacją, zagadnieniami społecznymi oraz promocją miasta.

Kontakt

ul. Piotrkowska 104, pok. 142A, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-41-16

fax: +48 (42) 638-42-16
e-mail: sekretariat.wiceprezydenta@uml.lodz.pl

k.grzelak@uml.lodz.pl - Katarzyna Grzelak -Asystentka Wiceprezydent 


Wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka nadzoruje:

   1. sprawy:

  1. funkcjonowania urzędu pracy, tworzenia nowych miejsc pracy oraz pozyskiwania na ten cel zewnętrznych źródeł finansowania,
  2. obsługi działalności gospodarczej,
  3. wspierania przedsiębiorczości,
  4. kultury,
  5. edukacji i wychowania,
  6. programowania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi i oczyszczania miasta,
  7. infrastruktury technicznej, wodociągów i kanalizacji,
  8. ochrony informacji niejawnych;

   2. pracę Departamentu Pracy, Edukacji i Kultury.

Kontakt