Adam Pustelnik - Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi

Adam Pustelnik z wykształcenia jest magistrem prawa oraz magistrem stosunków międzynarodowych. Studiował m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, European Academy of Diplomacy czy University of Oxford.

Pracował w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Urzędzie Miasta Łodzi, a następnie firmie doradczej Savills.

W Urzędzie Miasta Łodzi w latach 2015-2019 sprawował funkcję Dyrektora Biura Obsługi Inwestora. Odpowiadał m.in. za realizację strategii rozwojowej miasta, pozyskiwanie inwestorów, promocję gospodarczą miasta oraz współpracę międzynarodową.

We wrześniu 2020 roku został powołany na stanowisko pierwszego wiceprezydenta Miasta Łodzi.

W ramach swoich obowiązków służbowych sprawuje nadzór nad Departamentem Planowania i Rozwoju Gospodarczego oraz Departamentem Gospodarowania Majątkiem.

Kontakt:

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
telefon: +48 (42) 638-44-48
fax: +48 (42) 638-59-01
e-mail: sekretariat.wpap@uml.lodz.pl 


Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Pustelnik:

    1. nadzoruje sprawy:

  1. urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej,
  2. planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
  3. współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
  4. wspierania aktywności gospodarczej i obsługi inwestorów,
  5. współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi,
  6. zarządzania majątkiem miasta,
  7. gospodarowania nieruchomościami, z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 lit. g zarządzenia Nr 1061/2024 Prezydenta Miasta Łodzi,
  8. ochrony praw własności do nieruchomości,
  9. lokalizacji i regulaminów targowisk miejskich,
  10. geodezji;

    2. nadzoruje pracę Departamentu Planowania i Rozwoju Gospodarczego oraz Departamentu Gospodarowania Majątkiem;
    3. współpracuje z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Kontakt