Krzysztof Mączkowski - Skarbnik Miasta Łodzi

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie: „Przetwarzania danych i rachunkowości”. Ukończył Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie „Prawa Finansowego i Gospodarczego” oraz Podyplomowe Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie „Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków UE” oraz „Akademii Liderów Samorządowych”

Ma uprawnienia do zasiadania  w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Od stycznia 2003 r. jest Skarbnikiem Miasta Łodzi.

Wcześniej pełnił funkcję Skarbnika w mieście Konstantynów Łódzki i gminie Ksawerów.

kontakt

telefon: +48 (42) 638-45-08
fax: +48 (42) 638-45-55
e-mail: skarbnik@uml.lodz.pl


Skarbnik Miasta Łodzi Krzysztof Mączkowski prowadzi sprawy w zakresie:

  1. inicjowania i realizacji polityki finansowej miasta;
  2. nadzoru i kontroli przy planowaniu i wykonywaniu budżetu miasta oraz sprawozdawczości;
  3. wymiaru, poboru podatków i opłat lokalnych oraz łącznego zobowiązania pieniężnego;
  4. orzecznictwa, kontroli i egzekucji w zakresie spraw podatkowych, realizacji zadań dotyczących opłaty skarbowej oraz windykacji należności orzeczonych sądownie na rzecz miasta;
  5. określania sposobu prowadzenia ewidencji księgowej i organizowania gospodarki finansowej miasta oraz wykonywania budżetu;
  6. nadzoru nad ewidencją finansowo-księgową;
  7. kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych dla miasta – osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionych osób;
  8. opiniowania dokumentów wywołujących skutki finansowe dla budżetu miasta;
  9. wykonywania  innych obowiązków wynikających z przepisów o finansach publicznych.

Skarbnik Miasta Łodzi nadzoruje pracę Departamentu Finansów Publicznych.

Kontakt