Pomoc finansowa dla Wspólnot Mieszkaniowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs NR POIS/1.3.2/1/2016, w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

W konkursie można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji wynikających ze Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.  Zakres wsparcia wynikać musi z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Kontakt