Konkurs Zabytek Dobrze Utrzymany ogłaszany jest przez Prezydenta Miasta Łodzi i Miejskiego Konserwatora Zabytków każdego roku. Nadzór nad konkursem sprawuje Miejski Konserwator Zabytków.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Miasta Łodzi. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów historycznych z terenu Miasta. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Pierwsza edycja Konkursu ogłoszona została w 2016 roku. Jury Konkursowe przyznało wówczas dwie Pierwsze Nagrody ex aequo oraz trzy Wyróżnienia dla obiektów, których dysponenci w szczególny sposób  przejawiali dbałość o budynki stanowiące historyczne dziedzictwo naszego miasta.

W drugiej edycji konkursu w roku 2017 wyodrębnione zostały trzy kategorie nagród – Nagroda Prezydenta Miasta, Nagroda Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Nagroda Mieszkańców Miasta, której laureat wyłoniony został w drodze głosowania internetowego Mieszkańców Łodzi. Taka formuła konkursu obowiązuje do dzisiaj.

Konkurs Zabytek Dobrze Utrzymany stanowi coroczną selekcję oraz uhonorowanie dysponentów obiektów, którzy je właściwie utrzymują, prowadząc w nich nie tylko wysokiej jakości prace konserwatorskie i restauratorskie, ale także stale dbając o ich odpowiedni stan estetyczny i techniczny. Jest to więc swego rodzaju podziękowanie od Prezydenta Miasta, Miejskiego Konserwatora Zabytków i samych Mieszkańców Łodzi dla tych, których potencjał i zaangażowanie stanowią nieocenione wsparcie w procesie rewitalizacji Łodzi. To właśnie ci ludzie mogą, na podstawie własnych doświadczeń, opowiedzieć nam najwięcej o odnowie historycznych kamienic, poprawie ich jakości i funkcjonalności, o tym jak w historyczną, zabytkową architekturę tchnąć nowe życie przy jednoczesnym poszanowaniu przeszłości.

Razem zmieniajmy Łódź.

2019

Więcej informacji wkrótce!

2017

2016

Kontakt