Konkurs Zabytek Dobrze Utrzymany ogłaszany jest przez Prezydenta Miasta Łodzi i Miejskiego Konserwatora Zabytków każdego roku. Nadzór nad konkursem sprawuje Miejski Konserwator Zabytków.

Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Miasta Łodzi. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów historycznych z terenu Miasta. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Pierwsza edycja Konkursu ogłoszona została w 2016 roku. Jury Konkursowe przyznało wówczas dwie Pierwsze Nagrody ex aequo oraz trzy Wyróżnienia dla obiektów, których dysponenci w szczególny sposób  przejawiali dbałość o budynki stanowiące historyczne dziedzictwo naszego miasta.

W drugiej edycji konkursu w roku 2017 wyodrębnione zostały trzy kategorie nagród – Nagroda Prezydenta Miasta, Nagroda Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Nagroda Mieszkańców Miasta, której laureat wyłoniony został w drodze głosowania internetowego Mieszkańców Łodzi. Taka formuła konkursu obowiązuje do dzisiaj.

Konkurs Zabytek Dobrze Utrzymany stanowi coroczną selekcję oraz uhonorowanie dysponentów obiektów, którzy je właściwie utrzymują, prowadząc w nich nie tylko wysokiej jakości prace konserwatorskie i restauratorskie, ale także stale dbając o ich odpowiedni stan estetyczny i techniczny. Jest to więc swego rodzaju podziękowanie od Prezydenta Miasta, Miejskiego Konserwatora Zabytków i samych Mieszkańców Łodzi dla tych, których potencjał i zaangażowanie stanowią nieocenione wsparcie w procesie rewitalizacji Łodzi. To właśnie ci ludzie mogą, na podstawie własnych doświadczeń, opowiedzieć nam najwięcej o odnowie historycznych kamienic, poprawie ich jakości i funkcjonalności, o tym jak w historyczną, zabytkową architekturę tchnąć nowe życie przy jednoczesnym poszanowaniu przeszłości.

Razem zmieniajmy Łódź.

2019

Zapraszamy do zgłaszania Waszych propozycji na Zabytek Dobrze Utrzymany.

Na propozycje czekamy do 15 listopada!

2017

2016

Kontakt