2016

Pierwsza edycja konkursu zorganizowana została we współpracy z Fundacją Ulicy Piotrkowskiej. Do udziału w konkursie można było zgłaszać wszystkie obiekty zabytkowe z terenu Łodzi wzniesione przed rokiem 1950 z wyjątkiem obiektów zarządzanych i finansowanych przez sektor publiczny. Zgłoszone do finału konkursu obiekty były oceniane przez Sąd Konkursowy, w którego skład wchodzili architekci, konserwatorzy i społecznicy działający w Łodzi. Sąd Konkursowy oceniał między innymi stopień zaangażowania właścicieli i posiadaczy zabytków w ich ochronę, właściwe utrzymanie oraz zagospodarowanie, jakość wykonywanych przy tych obiektach prac budowlanych i konserwatorskich, a także dbałość o wygląd samego obiektu i jego otoczenia.

Laureaci:

 • I Nagroda ex aequo: Pałac Gustawa Schreera, ul. Narutowicza 48,
 • I Nagroda ex aequo: Willa Jakuba Kestenberga, ul. Jaracza 62/64,
 • Wyróżnienia:
 • Kamienica wielkomiejska Traugotta Lehmana, ul. Piotrkowska 149,
 • Kamienica wielkomiejska Jonasza Warszawskiego, ul. Piotrkowska 114,
 • Kamienica wielkomiejska Małżonków Müller, ul. Piotrkowska 225.

Finaliści:

 1. Pałac Gustawa Schreera, ul. Narutowicza 48
 2. Willa Jakuba Kestenberga, ul. Jaracza 62/64
 3. Kamienica wielkomiejska Traugotta Lehmana, ul. Piotrkowska 149
 4. Kamienica wielkomiejska Jonasza Warszawskiego, ul. Piotrkowska 114
 5. Kamienica wielkomiejska Małżonków Müller, ul. Piotrkowska 225
 6. Budynek fabryczny Farbiarni Leona Plihala, ul. Karolewska 38/40
 7. Kamienica wielkomiejska Józefa Włodarskiego, ul. Kilińskiego 113
 8. Kamienica Spółki Akcyjnej Wyrobów Bawełnianych I. Poznański, ul. Gdańska 12
 9. Budynki fabryczne w zespole Centrali II Karola W. Scheiblera, ul. Tymienieckiego 25c
 10. Kamienica wielkomiejska Ryszarda Adolfa Bechtolda, ul. Piotrkowska 152
 11. Kamienica miejska Małżonków Hentsche, ul. Radwańska 72
Kontakt