Zgoda na wykreślenie hipoteki

Informacja o procedurze, formularze do pobrania:

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

W przypadkach szczególnych, nie przedstawionych powyżej, budzących wątpliwości, należy wystąpić z zapytaniem do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ - Oddziału Rozliczania Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Kontakt