Łódź buduje dzielnice - archiwum

"Łódź buduje dzielnice" to program, który podniesie jakość życia mieszkańców łódzkich osiedli. To inwestycje lokalne, które będę realizowane w ciągu najbliższych 5 - 10 lat na obszarach dawnych dzielnic.

Naszym celem jest:

  • Uzupełnienie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, Rad Osiedli i innych programów lokalnych: "Zielone Polesie”, przebudowa dróg na osiedlu Sikawa, ISPA, inwestycji wodno-kanalizacyjnych Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej. Znajdą się w nim zadania, które nie miały szansy zaistnieć w tych instrumentach: duże, które będziemy chcieli realizować etapami, zadania, które się będą uzupełniały, np.: drogi, chodniki i skwery leżące obok siebie, a także zadania małe, które np. nie mogły być  zrealizowane w budżecie obywatelskim
  • Kontynuacja działań rewitalizacji centrum - zrównoważony rozwój całego Miasta. Dążymy do tego, aby na rozwoju miasta skorzystały również osiedla położone poza rdzeniem strefy rewitalizacji.
  • Zwiększenie wpływu mieszkańców na budżet Miasta i działania w najbliższej okolicy - partycypacja obywatelska. Plany dla dzielnic są tworzone razem z mieszkańcami i liderami lokalnymi. 
  • Poprawa racjonalizacji wydatkowania środków na działania lokalne poprzez lepszą koordynację i planowanie zadań zwiększy się efektywność wydatkowania środków miejskich.

W ramach programu "Łódź buduje dzielnice" w pierwszej kolejności zrealizujemy 30 zadań o wartości ponad 30 mln zł.

Kontakt