Polesie

W ramach programu "Łódź buduje dzielnice" na obszarze Polesia zrealizujemy w pierwszej kolejności 10 zadań o wartości ponad 7,5 mln zł. Przeprowadzimy kompleksowe remonty dróg i chodników, modernizacje parków, terenów zielonych i placów zabaw. Będziemy też porządkowali miejsca parkingowe i przystanki komunikacji miejskiej. Program ten jest rozszerzeniem już zapisanych w budżecie na 2017 rok zadań lokalnych. 

Od kwietnia do czerwca odbędzie się też cykl spotkań z mieszkańcami, podczas których określimy najważniejsze zadania do realizacji na Polesiu w ciągu 5 - 10 lat.

Sprawdź, co zrobimy:

Kontakt