Spotkania z mieszkańcami / Spacery badawcze

W ramach programu "Łódź buduje dzielnice" odbędzie się cykl spotkań z mieszkańcami, podczas których wspólnie będziemy tworzyć listy zadań lokalnych realizowanych w latach 2018 +.

  • Przeprowadzimy 24 spotkania, po 6 na każdą dzielnicę. Na każdym z nich odbędzie się prezentacja zaplanowanych zadań, a także warsztaty poświęcone identyfikacji najważniejszych potrzeb obszaru i priorytetowych zadań.
  • Zrealizujemy również 8 spacerów badawczych, podczas których sprawdzimy miejsca, które mieszkańcy uznają za priorytetowe do odnowy.

Po cyklu spotkań stworzymy listę zadań do realizacji w najbliższych latach. Ze względu na skalę potrzeb zadania te będą wybierane pod względem skali oddziaływania, stopnia rozwiązywania problemów lokalnych, uzupełniania innych inwestycji, a także pod względem możliwości realizacji.

Raport ze spotkań z mieszkańcami oraz spacerów badawczych zrealizowanych w ramach programu "Łódź buduje dzielnice"

Spotkania w poszczeglnych dzielnicach

Spacery badawcze

Spacery badawcze w ramach programu „PLAN DLA DZIELNIC” (Bałuty, Górma, Polesie, Widzew).

Działania partycypacyjne-etap II zakładają przeprowadzenie 8 spacerów badawczych w miejsca wybrane na warsztatach jako priorytetowe. Spacery przeznaczone są dla liderów lokalnych, przedstawicieli lokalnych NGO’s, mieszkańców łódzkich osiedli, radnych miejskich i osiedlowych, przedstawicieli UMŁ.

Kontakt