Edycja 2024: nabór wniosków 2 stycznia - 28 czerwca 2024

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza w terminie 2 stycznia – 28 czerwca 2024 r. nabór wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, polegające na trwałym wyłączeniu z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe, w celu ograniczania niskiej emisji, realizowane na terenie miasta Łodzi, dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

Rodzaj inwestycji objętych wsparciem:

Celem naboru jest przyznanie w 2024 r. dotacji celowych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na trwałym wyłączeniu z użytkowania źródła ciepła na paliwo stałe i zmianie systemu ogrzewania na:

 1. podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z możliwością podłączenia ciepłej wody użytkowej;
 2. podłączenie do sieci gazowej wraz z instalacją źródła ogrzewania;
 3. instalację źródła ogrzewania elektrycznego;
 4. instalację pompy ciepła na potrzeby ogrzewania.

Termin zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia – 3 miesiące od zawarcia umowy o dofinansowanie. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony na wniosek beneficjenta, ale nie dłużej niż do 30 listopada 2024 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku budżetowym 2024: 3 000 000 zł.  

Składanie wniosków:

Wnioski należy składać

 • osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Łodzi:
  1. Łódź, ul. Piotrkowska 110 (Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, wejście od al. Schillera),
  2. Łódź, ul. Piotrkowska 153,
  3. Łódź, ul. Zachodnia 47,
  4. Łódź, Al. Politechniki 32,
  5. Łódź, ul. Krzemieniecka 2B,
  6. Łódź, al. Piłsudskiego 100;
 • lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Formularz wniosku dostępny do pobrania pod wyżej wymienionymi adresami, a także poniżej.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Punkt konsultacyjny:

Dodatkowych informacji udziela punkt informacyjno-konsultacyjny w Biurze Energetyki i Jakości Powietrza w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi:

 • osobiście ul. Piotrkowska 113, piętro III, na domofonie nr 4 – możliwość weryfikacji składanego wniosku;
 • telefonicznie pod numerem: 42 272 66 22;
 • mailowo:  dotacja.smog@uml.lodz.pl.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr L/1557/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu miasta Łodzi na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, trybu postępowania w sprawie ich udzielania i sposobu rozliczania.

Do pobraniaAktualności

Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego realizowany jest projekt lotów dronem, który mierzy skład… więcej

fot. ENVATO ELEMENTS

Wymień piec na nowy. W 2022 r. dotacje od miasta wzrosną do 90%!

rd / ŁÓDŹ.PL

Od 2022 r. wzrosną kwoty bezzwrotnych dotacji do wymiany nieekologicznych pieców. To kolejny element strategii miasta na rzecz walki ze smogiem. więcej

Chcesz wymienić piec? - pomocą służą punkty doradcze.

Magdalena Martin / KS

To kolejny element miejskiej kampanii "Łódź OddychaMY", której celem jest zwiększenie wiedzy na temat smogu, uświadomienie konieczności wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania oraz zachęcenie do… więcej

Kontakt