Gospodarka odpadami

UWAGA

W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonują w zmienionych godzinach:

ul. Graniczna 2 oraz ul. Kasprowicza 10:
poniedziałek, środa, czwartek - godz. 7:00-12:00
wtorek, piątek - godz: 14:00-19:00
sobota nieczynne

ul. Zamiejska 1:
poniedziałek, środa, czwartek - godz. 7:00-18:00
wtorek - godz: 7:00-20:00
piątek - 14:00-18:00
sobota nieczynne


Pamiętaj, od 1 grudnia 2019 r.:

  • prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowiązkowe,
  • nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte miejskim systemem odbierania odpadów komunalnych. Nie dotyczy to nieruchomości łączonych (czyli nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych), które pozostają w systemie gminnym na dotychczasowych warunkach. Tym samym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do miejskiego rejestru działalności regulowanej. Rejestr dostępny jest na stronie BIP UMŁ
  • miejski system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmować będzie: nieruchomości zamieszkałe, nieruchomości łączone – tj. w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, nieruchomości letniskowe (ale nie rodzinne ogródki działkowe),
  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 24 zł od osoby,
  • właściciele nieruchomości jednorodzinnych wykorzystujący przydomowe kompostowniki zwolnieni są z opłaty w wysokości 1 zł/miesięcznie,
  • jeżeli nieruchomość nie została wyposażona w pojemniki/worki dostosowane do zasad segregacji lub segregacja prowadzona jest w sposób nieprawidłowy, firma wywozowa po stwierdzeniu takiego faktu będzie przekazywać informację do UMŁ, który w drodze decyzji będzie stosował podwyższoną opłaty stanowiącą dwukrotność stawki – tj. 48 zł/miesięcznie/osoby.

Miasto przygotowało 300 tysięcy ulotek o zasadach segregacji. Ulotki zostaną dostarczone do gospodarstw domowych.


Skontaktuj się z nami

Kontakt