Harmonogramy odbioru odpadów

Wszystkie odpady komunalne odbierane są zgodnie z obowiązującymi harmonogramami. W dniu odbioru właściciel nieruchomości powinien wystawić pojemniki/worki przed posesję do godziny 6:00 rano lub umożliwić swobodny do nich dostęp dla pracowników firmy wywozowej.

Odbiór odpadów zielonych realizowany jest jedynie z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych. Odpady takie należy udostępniać firmie do odbioru wyłącznie w czarnych workach.

W przypadku jeżeli nieruchomość nie została wyposażona w pojemniki/worki dostosowane do nowych zasad segregacji firma wywozowa może odebrać wszystkie odpady kwalifikując je jako odpady zmieszane, w najbliższym terminie przewidzianym w harmonogramie.

Harmonogramy z podziałem na sektory i rodzaj nieruchomości

Reklamacje

W przypadku problemów z odbiorem odpadów komunalnych prosimy o zgłaszanie nieprawidłowości drogą e-mailową pod adres:

kontakt z pracownikami obsługującymi zgłoszenia i reklamacje w poszczególnych sektorach (dzielnicach):

  • BAŁUTY - tel. 42 638-49-83
  • GÓRNA - tel. 42 638-57-76
  • POLESIE - tel. 42 638-49-34
  • ŚRÓDMIEŚCIE - tel. 42 638-51-25
  • WIDZEW - tel. 42 638-49-86

lub pracownikami Oddziału ds. Kontroli Gospodarki Odpadami:

  • 42 638-49-04
  • 42 638-59-11
  • 42 638-48-97

 Zgłoszenia można również kierować pod ogólny numer interwencyjny Wydziału Gospodarki Komunalnej:

  • ZIELONA LINIA: 42 638-50-00.
Kontakt