Pojemniki

Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów (także worki z tworzyw sztucznych lub materiałów biodegradowalnych, kontenery i prasokontenery) poprzez ich zakup, dzierżawę lub w inny sposób.

Do zbierania odpadów komunalnych nie można zaadaptować dowolnych pojemników. Pojemniki na odpady komunalne powinny być przystosowane do obrotowych lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych, co zapewnia bezpieczne opróżnienie pojemnika poprzez kompatybilność z zabudową pojazdu bezpylnego. Są to pojemniki spełniające wymagania normy PN-EN 840 lub posiadające „deklarację producenta” o zgodności ze wskazaną normą.

Niektóre z pojemników będących na wyposażeniu nieruchomości nie posiadają zaczepów służących do ich mocowania, a tym samym nie zapewniają bezpiecznego opróżniania. Z praktyki firm odbierających odpady wynika, że opróżnianie takich pojemników prowadzi do ich pękania i w konsekwencji zniszczenia. Tym samym firmy odbierające odpady komunalne nie mają możliwości zapewnienia prawidłowej realizacji usługi.

POJEMNIKI "NORMATYWNE" - zalecane do gromadzenia odpadów komunalnych:


POJEMNIKI "NIENORMATYWNE" - niezalecane do gromadzenia odpadów komunalnych:

Wykaz pojemności pojemników z podziałem na rodzaj nieruchomości:

Kontakt