Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Obecnie w Łodzi funkcjonują trzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Są to miejsca, w których właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu.

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ogranicza się ilości przyjmowanych:

 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych - do 1500 kg miesięcznie,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - do 1500 kg miesięcznie,
 • zużytych opon samochodowych - do 4 szt. rocznie.

Mieszkańcy odpady, które muszą być posortowane według rodzajów dostarczają do punktów we własnym zakresie (własnym transportem). Punkty nie przyjmują zmieszanych odpadów komunalnych. Są przeznaczone tylko dla mieszkańców Łodzi, może się zdarzyć sytuacja, że ich pracownicy mogą poprosić o weryfikację tych danych.
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są inwestycją Miasta Łodzi.

PSZOK Graniczna
adres: ul. Graniczna 2
telefon: 603 500 505
godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 8:00-17:00,

wtorek - w godzinach 8:00-20:00,

sobota - w godzinach 8:00-12:00.

przyjmowane odpady:

■ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:

- urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),

- telewizory i monitory,

- pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne:

    • wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.),

    • małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.),

    • sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.),

    • sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.),

    • oprawy oświetleniowe,

    • narzędzia elektryczne,

    • zabawki elektryczne,

    • baterie i akumulatory,

    • zużyte świetlówki;

■ przeterminowane leki;

■ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

■ farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach;

■ drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);

■ opakowania ze szkła;

■ tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding);

■ zużyte opony samochodów osobowych (4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe);

■ odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);

■ opakowania z papieru i tektury (kartony);

■ opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);

■ opakowania z metali (puszki);

■ odzież;

■ drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;

■ odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście);

■ odpady kuchenne;

■ tekstylia, opakowania z tekstyliów;

■ odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe;

■ opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych ( np. środki ochrony roślin).

Pokaż na mapie
PSZOK Kasprowicza
adres: ul. Kasprowicza 10
telefon: 663 662 227
godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 8:00-17:00,

wtorek - w godzinach 8:00-20:00,

sobota - w godzinach 8:00-12:00.

przyjmowane odpady:

■ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:

- urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),

- telewizory i monitory,

- pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne:

    • wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.),

    • małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.),

    • sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.),

    • sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.),

    • oprawy oświetleniowe,

    • narzędzia elektryczne,

    • zabawki elektryczne,

    • baterie i akumulatory,

    • zużyte świetlówki;

■ przeterminowane leki;

■ odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

■ farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach;

■ drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);

■ opakowania ze szkła;

■ tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding);

■ zużyte opony samochodów osobowych (4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe);

■ odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);

■ opakowania z papieru i tektury (kartony);

■ opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);

■ opakowania z metali (puszki);

■ odzież;

■ drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;

■ odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście);

■ odpady kuchenne;

■ tekstylia, opakowania z tekstyliów;

■ odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe;

Pokaż na mapie
PSZOK Zamiejska
adres: ul. Zamiejska 1
telefon: 663 353 190
godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 7:00 – 18:00,

wtorek - w godzinach 7:00 – 20:00,

sobota - w godzinach 7:00 – 14:30.

przyjmowane odpady:
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.);
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);
 • zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
 • urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);
 • baterie i akumulatory;
 • opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;
 • drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);
 • szkła (okienne niezbrojone);
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding);
 • tworzywa sztuczne (zabawki, meble ogrodowe);
 • zużyte opony samochodów osobowych;
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);
 • opakowania z papieru i tektury (kartony);
 • makulatura (gazety, książki);
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);
 • opakowania z metalu (puszki);
 • opakowania ze szkła (butelki, słoiki);
 • opakowania ulegające biodegradacji (torby biodegradowalne);
 • odzież;
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów;
 • trawa, liście;
 • papa odpadowa;
 • usunięte tynki, tapety, okleiny itp.;
 • materiały izolacyjne (w tym: wełna mineralna, styropian budowlany);
 • materiały konstrukcyjne zawierające gips (w tym płyty karton gips);
 • zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu;
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;
 • leki przeterminowane (w szczelnych opakowaniach z oznaczeniami);
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych (tj. rozpuszczalniki, zmywacze, środki ochrony roślin itp.) - chemikalia muszą znajdować się w oryginalnych szczelnych opakowaniach oraz posiadać etykiety z nazwą, składem oraz opisem postępowania;
 • metale.
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt