Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

UWAGA

W związku z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa informujemy, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych funkcjonują w zmienionych godzinach:

ul. Graniczna 2 oraz ul. Kasprowicza 10:
poniedziałek, środa, czwartek - godz. 7:00-12:00
wtorek, piątek - godz: 14:00-19:00
sobota nieczynne

ul. Zamiejska 1:
poniedziałek, środa, czwartek - godz. 7:00-18:00
wtorek - godz: 7:00-20:00
piątek - 14:00-18:00
sobota nieczynne

 

Obecnie w Łodzi funkcjonują trzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Są to miejsca, w których właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu.

W Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ogranicza się ilości przyjmowanych:

 • odpadów zielonych - do 500 kg miesięcznie,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych - do 200 kg tygodniowo,
 • zużytych opon samochodowych - do 4 szt. rocznie.

Mieszkańcy odpady, które muszą być posortowane według rodzajów dostarczają do punktów we własnym zakresie (własnym transportem). Punkty nie przyjmują zmieszanych odpadów komunalnych. Są przeznaczone tylko dla mieszkańców Łodzi, może się zdarzyć sytuacja, że ich pracownicy mogą poprosić o weryfikację tych danych.
Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są inwestycją Miasta Łodzi.

PSZOK Graniczna
adres: ul. Graniczna 2
telefon: 603 500 505
godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 8:00 – 17:00,

wtorek - w godzinach 8:00 – 20:00,

sobota - w godzinach 8:00 – 12:00.

przyjmowane odpady:
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
  • urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
  • telewizory i monitory,
  • pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne:
   • wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.),
   • małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.),
   • sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.),
   • sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.),
   • oprawy oświetleniowe,
   • narzędzia elektryczne,
   • zabawki elektryczne,
  • baterie i akumulatory,
  • zużyte świetlówki,
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach,
 • drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki),
 • opakowania ze szkła,
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding),
 • zużyte opony samochodów osobowych ( 4 szt. na gospodarstwo),
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki),
 • opakowania z papieru i tektury (kartony),
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu),
 • materiały konstrukcyjne zawierające gips, styropian budowlany,
 • opakowania z metali (puszki)
 • odzież,
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów, papa odpadowa, usunięte tynki, tapety oraz okleiny,
 • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie),
 • tekstylia,
 • odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe,
 • opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych ( np. środki ochrony roślin).
Pokaż na mapie
PSZOK Kasprowicza
adres: ul. Kasprowicza 10
telefon: 663 662 227
godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 8:00 – 17:00,

wtorek - w w godzinach 8:00 - 20:00,

sobota - w godzinach 8:00 – 12:00.

przyjmowane odpady:
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
  • urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory),
  • telewizory i monitory,
  • pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne:
   • wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.),
   • małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.),
   • sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.),
   • sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.),
   • oprawy oświetleniowe,
   • narzędzia elektryczne,
   • zabawki elektryczne,
  • baterie i akumulatory,
  • zużyte świetlówki,
 • przeterminowane leki;
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice w opakowaniach,
 • drewno, opakowania z drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki),
 • opakowania ze szkła,
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding),
 • zużyte opony samochodów osobowych (4 szt. na gospodarstwo),
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki),
 • opakowania z papieru i tektury (kartony),
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu),
 • opakowania z metali (puszki),
 • odzież,
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów,
 • odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście),
 • tekstylia, opakowania z tekstyliów,
 • odpady wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe.
Pokaż na mapie
PSZOK Zamiejska
adres: ul. Zamiejska 1
telefon: 663 353 190
godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 7:00 – 18:00,

wtorek - w godzinach 7:00 – 20:00,

sobota - w godzinach 7:00 – 13:00.

przyjmowane odpady:
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.);
 • magnetyczne i optyczne nośniki informacji (płyty DVD, CD, kasety VHS);
 • zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
 • urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);
 • baterie i akumulatory;
 • opakowania po farbach, klejach, żywicach, lepiszczach;
 • drewna (ramy okienne i drzwiowe, palety, deski, skrzynki);
 • szkła (okienne niezbrojone);
 • tworzywa sztuczne (ramy okienne, siding);
 • tworzywa sztuczne (zabawki, meble ogrodowe);
 • zużyte opony samochodów osobowych do 4 szt.;
 • odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki) 200 kg tygodniowo;
 • opakowania z papieru i tektury (kartony);
 • makulatura (gazety, książki);
 • opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, baniaki, skrzynki, opakowania ze styropianu);
 • opakowania z metalu (puszki);
 • opakowania ze szkła (butelki, słoiki);
 • opakowania ulegające biodegradacji (torby biodegradowalne);
 • odzież;
 • drobny gruz ceglany i betonowy z remontów - 200 kg tygodniowo;
 • trawa, liście do 500 kg/miesiąc;
 • papa odpadowa do 500 kg/miesiąc;
 • usunięte tynki, tapety, okleiny itp. - 200 kg tygodniowo;
 • materiały izolacyjne (w tym: wełna mineralna, styropian budowlany) - 200 kg tygodniowo;
 • materiały konstrukcyjne zawierające gips (w tym płyty karton gips) - 200 kg tygodniowo;
 • zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu - 200 kg tygodniowo;
 • farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice;
 • leki przeterminowane (w szczelnych opakowaniach z oznaczeniami);
 • chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych (tj. rozpuszczalniki, zmywacze, środki ochrony roślin itp.) - chemikalia muszą znajdować się w oryginalnych szczelnych opakowaniach oraz posiadać etykiety z nazwą, składem oraz opisem postępowania;
 • metale.
Pokaż na mapie
wygeneruj PDF
Kontakt