Ile kosztuje Łódź?

Wpisz swoje miesięczne wynagrodzenie brutto w złotych, a kalkulator obliczy jaka część twojego podatku została przeznaczona w skali miesiąca na poszczególne zadania realizowane przez miasto.

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Skasuj 0 C
Wpisz kwotę swojego wynagrodzenia (brutto zł)
0
Tyle z twoich pieniędzy zostaje w Łodzi

Wpisz swoje miesięczne wynagrodzenie brutto w złotych, a kalkulator obliczy jaka część twojego podatku została przeznaczona w skali miesiąca na poszczególne zadania realizowane przez miasto.

0

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea, szkoły zawodowe i artystyczne i…

Dowiedz się więcej

0

Edukacja
0

Świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjy, Karta dużej rodziny,…

Dowiedz się więcej

0

Wsparcie
rodzin
0

Transport zbiorowy - autobusy i tramwaje

Dowiedz się więcej

0

Transport
publiczny
0

Szpitale, poradnie, programy profilaktyczne, zwalczanie narkomanii i…

Dowiedz się więcej

0

Zdrowie
0

Geodezja, kartografia nadzór inwestycyjny i budowlany, Urzędy, Rada Miejska,…

Dowiedz się więcej

0

Sprawy
obywatelskie
0

Mieszkalnictwo i gospodarka nieruchomościami

Dowiedz się więcej

0

Mieszkalnictwo
0

Teatry, ośrodki kultury, galerie i biura wystaw artystycznych, sport i…

Dowiedz się więcej

0

Kultura
0

Drogi, torowiska, ścieżki rowerowe, oświetlenie

Dowiedz się więcej

0

Remonty dróg
i chodników
0

Gospodarka wodno-ściekowa, oczyszczanie i zaopatrzenie w energię

Dowiedz się więcej

0

Utrzymanie czystości
0

Straż pożarna, Policja, Straż Miejska, Wymiar sprawiedliwości

Dowiedz się więcej

0

Bezpieczeństwo
0

Obsluga finansowa, rezerwy, różne rozliczenia

Dowiedz się więcej

0

Zarządzanie
miastem
0

Pozostałe wydatki

Dowiedz się więcej

0

Inne

CO MOŻNA KUPIĆ ZA TWÓJ PODATEK?

Zobacz co można kupić za twój podatek w skali całego roku:

0
metrów kw. przejść dla pieszych

W ciągu roku
za Twoje podatki
można odmalować
0 metrów kw. przejść dla pieszych

0
torebek na psie odchody

W ciągu roku
za Twoje podatki
można kupić
0 torebek na psie odchody

0
Ławek

W ciągu roku
za Twoje podatki
można kupić
0 ławek

0
metrów kw. chodnika

W ciągu roku
za Twoje podatki
można ułożyć
0 metrów kw. chodnika

0
metrów kw. trawnika

W ciągu roku
za Twoje podatki
można zasiać
0 metrów kw. trawnika

0
Dorodnych drzew

W ciągu roku
za Twoje podatki
można posadzić
0 dorodnych drzew

0
krzewów

W ciągu roku
za Twoje podatki
można posadzić
0 krzewów

0
nowych książek

W ciągu roku
za Twoje podatki
można kupić
0 nowych książek

0
obiadów dla dzieci

W ciągu roku
za Twoje podatki
można kupić
0 obiadów dla dzieci

0
stojaków rowerowych

W ciągu roku
za Twoje podatki
można kupić
0 stojaków rowerowych

0
km wysprzątanych ulic

W ciągu roku
za Twoje podatki
można kupić
0 km wysprzątanych ulic

0
koszy na śmieci

W ciągu roku
za Twoje podatki
można kupić
0 koszy na śmieci

Kontakt