Obsługa mieszkańców w UMŁ po uchyleniu stanu zagrożenia epidemicznego

Z uwagi na uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz mając na względzie sprawną i komfortową obsługę mieszkańców  zaleca się aby wizyta w Urzędzie Miasta Łodzi była poprzedzona wcześniejszym umówieniem przez interesanta terminu spotkania.

Należy nadmienić, że złożenie pisma, wniosku, dokumentu do urzędu może nastąpić:

 1. elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: epuap.gov.pl (adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej UMŁ: /s551nj3qkq/skrytkaESP),
 2. listownie na adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 lub bezpośrednio do merytorycznej komórki organizacyjnej urzędu realizującej daną sprawę,
 3. bezpośrednio w punktach kancelaryjnych urzędu zlokalizowanych w budynkach mieszczących się przy  ul. Piotrkowskiej 104,  ul. Piotrkowskiej 110, ul. Piotrkowskiej 153, al. Politechniki 32,   al. Piłsudskiego 100,
  ul. Krzemienieckiej 2B,  ul. Zachodniej 47, ul. Sienkiewicza 5,
 4. w punktach podawczych zlokalizowanych przy ul. Smugowej 26a i 30/32 (w zakresie spraw realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców UMŁ) i  ul. Sienkiewicza 5 (w zakresie spraw realizowanych przez Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych UMŁ).

UMÓW się na spotkanie w Urzędzie!

Proszę wybrać z listy, by przejść do wybranego departamentu:DEPARTAMENT PREZYDENTA

BIURO DS. ZARZĄDZANIA KADRAMI

LP

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Prowadzenie spraw osobowych pracowników (zatrudnianie nowych pracowników, realizacja wniosków byłych pracowników np. wystąpienie o wystawienie RP-7, odpisów świadectw pracy itp.).

ul. Piotrkowska 104

42 638-40-67, 42 638-40-68, 42 638-40-60, 42 638-58-76, 42 638-40-59, 42 638-51-37,
42 272-63-89, 42 272-63-66

2

Obsługa osób zainteresowanych odbyciem praktyk w Urzędzie Miasta Łodzi.

ul. Piotrkowska 104

internetowa rejestracja wizyt:
wizyty.uml.lodz.pl  

 

(należy wybrać: Biuro ds. Zarządzania Kadrami -> Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich, a następnie usługę "A" oraz datę i godzinę wizyty)

 

rejestracja telefoniczna:

42 272-61-93, 42 272-63-61

e-mail: bzk@uml.lodz.pl

3

Obsługa osób zainteresowanych odbyciem stażu w Urzędzie Miasta Łodzi.

ul. Piotrkowska 104

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl  

 

(należy wybrać: Biuro ds. Zarządzania Kadrami -> Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich, a następnie usługę "A" oraz datę i godzinę wizyty)

 

rejestracja telefoniczna:

42 272-63-61, 42 272-61-93

e-mail: bzk@uml.lodz.pl

4

Obsługa osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowiskach urzędniczych.

Odbiór złożonych ofert pracy w naborach prowadzonych przez Biuro ds. Zarządzania Kadrami.

ul. Piotrkowska 104

internetowa rejestracja wizyt:
wizyty.uml.lodz.pl  

 

(należy wybrać: Biuro ds. Zarządzania Kadrami -> Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich, a następnie usługę "B" oraz datę i godzinę wizyty)

rejestracja telefoniczna:

42 272-63-90, 42 272-63-06, 42 272 63 61

e-mail:

bzk@uml.lodz.pl
nabory@uml.lodz.pl

5

Obsługa osób zainteresowanych podjęciem pracy na stanowiskach kierowników miejskich jednostek organizacyjnych.

Odbiór złożonych ofert pracy w naborach prowadzonych przez Biuro ds. Zarządzania Kadrami.

ul. Piotrkowska 104

internetowa rejestracja wizyt:
wizyty.uml.lodz.pl  

 

(należy wybrać: Biuro ds. Zarządzania Kadrami -> Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich, a następnie usługę "B" oraz datę i godzinę wizyty)

 

rejestracja telefoniczna:

42 272-63-90, 42 272-63-06, 42 272 63 61

e-mail:

bzk@uml.lodz.pl
nabory@uml.lodz.pl

6

Obsługa osób zainteresowanych wpisem do Rejestru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi (umowa na zastępstwo) prowadzonej przez Biuro ds. Zarządzania Kadrami.

ul. Piotrkowska 104

internetowa rejestracja wizyt:
wizyty.uml.lodz.pl  

 

(należy wybrać: Biuro ds. Zarządzania Kadrami -> Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich, a następnie usługę "B" oraz datę i godzinę wizyty)

 

rejestracja telefoniczna:

42 272-63-90, 42 272-63-06, 42 272 63 61

e-mail:

bzk@uml.lodz.pl 

nabory@uml.lodz.pl

7

Prowadzenie spraw socjalnych pracowników (przyjmowanie wniosków od byłych pracowników - emerytów i rencistów).

ul. Piotrkowska 104

42 638-41-95

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

 LP

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Sprawy związane z powszechnym obowiązkiem obronnym oraz zatwierdzenie regulaminu strzelnic:

a)      złożenie lub uzupełnienie wniosku o zatwierdzenie regulaminu strzelnic; odbiór osobisty decyzji administracyjnej w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy,

b)      złożenie wniosku wraz z załącznikami lub uzupełnienie wniosku o wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy

c)      złożenie wniosku wraz z załącznikami lub uzupełnienie wniosku o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za żołnierza samotnego; odbiór osobisty decyzji administracyjnej

d)      złożenie wniosku wraz z załącznikami lub uzupełnienie wniosku o uznanie żołnierza lub osoby z kartą powołania za posiadającego na utrzymaniu członków rodziny; odbiór osobisty decyzji administracyjnej

e)      złożenie wniosku wraz załącznikami lub uzupełnienie wniosku o uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza opieki nad członkiem rodziny

f)       złożenie wniosku wraz załącznikami lub uzupełnienie wniosku o pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony

ul. Wólczańska 121/123, p. ul. Wólczańska 121/123, p. B.0.5, p. B.0.6

internetowa rejestracja wizyt: wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa ->  Oddział Spraw Obronnych, a następnie usługę „A” oraz datę i godzinę wizyty)

rejestracja telefoniczna:

strzelnice: 42 638-46-26, 42 272-62-35

wnioski o wypłatę świadczeń: 42 638-52-79, 42 638-52-70

2

Sprawy dotyczące imprez i zgromadzeń:

a)      złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub uzupełnienie dokumentacji w sprawie

b)      złożenie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowej

c)      złożenie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia lub uzupełnienie dokumentacji w sprawie lub odbiór identyfikatora dla przewodniczącego zgromadzenia

ul. Wólczańska 121/123, p. B.0.10

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa ->  Zespół ds. Imprez i Zgromadzeń, a następnie usługę „B” oraz datę i godzinę wizyty)

rejestracja telefoniczna: 42 638-46-14, 42 638-46-68, 42 272-62-42

DEPARTAMENT EKOLOGII I KLIMATU

WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

LP

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Składanie wyjaśnień do uzgodnień dokumentacji projektowych związanych z ochroną zieleni

Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Piotrkowska 113, 2 piętro, hol

e-mail: wks@uml.lodz.pl, tel. 42 272 64 20

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

LP

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Sprawy związane z wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Piłsudskiego 100 (parter)

42 638-47-11 srodowisko@uml.lodz.pl

2

Sprawy związane z wydaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów

Piłsudskiego 100 (parter)

42 638-47-11 srodowisko@uml.lodz.pl

3

Sprawy związane z realizacją wyrobienia karty wędkarskiej i rejestracją sprzętu pływającego

Piłsudskiego 100 (parter)

42 638-47-11 srodowisko@uml.lodz.pl

4

Sprawy związane z realizacją inwestycji wymiany źródeł ogrzewania

Piłsudskiego 100 (parter)

42 638-47-11 srodowisko@uml.lodz.pl

DEPARTAMENT GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM

WYDZIAŁ DYSPONOWANIA MIENIEM

Lp

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW i ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT w UMŁ

1.

Obciążanie nieruchomości miejskich ograniczonymi prawami rzeczowymi - służebność, użytkowanie

Piotrkowska 104, pok. 001

dm@uml.lodz.pl

42 638 47 64

42 638 41 05

42 638 47 73

42 638 42 82

42 638 52 41

2.

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd

Piotrkowska 104, pok. 001

dm@uml.lodz.pl

42 638 42 82

3.

Podpisywanie i wydanie umów, innych dokumentów związanych z dzierżawą, czasowym zajęciem, bezumownym korzystaniem

Piotrkowska 104, pok. 001

ŁÓDŹ-GÓRNA

ŁÓDŹ-POLESIE

dm@uml.lodz.pl

42 638 56 35
42 638 47 98
42 638 52 85

 

ŁÓDŹ-BAŁUTY

dm@uml.lodz.pl

42 638 44 00

 42 638 54 52

 

ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE

dm@uml.lodz.pl

42 638 54 52

42 638 51 40 

ŁÓDŹ-WIDZEW

dm@uml.lodz.pl

42 638 43 36

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Nieruchomości Skarbu Państwa:

Ograniczone prawa rzeczowe

Aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów SP

Trwały zarząd

Dzierżawa, najem, użyczenie

Piotrkowska 104, pok. 001

42 272 62 22

42 638 44 15

42 638 43 62

42 638 51 20

42 638 43 11

42 638 45 82

 

Nieruchomości Skarbu Państwa:

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Piotrkowska 104, pok. 001

internetowa rejestracja wizyt: 
wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: UM ŁÓDŹ/Wydział Dysponowania Mieniem ->  Oddział Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa, a następnie usługę: „A” oraz datę i godzinę wizyty)

dm@uml.lodz.pl

42 272 62 22

5.

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń, zwrotów i odszkodowań oraz ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości

Piotrkowska 104, pok. 001

42 638 54 23

42 638 45 85

42 638 45 85

42 638 45 84

42 638 42 98

42 638 47 99

6.

Użyczanie nieruchomości

Piotrkowska 104, pok. 001

dm@uml.lodz.pl

42 638 42 70

42 638 44 22

42 638 59 24

42 638 51 68

7.

Informacja o etapie i przebiegu prowadzonych postępowań spadkowych

Informacja o ewentualnych terminach aukcji odziedziczonych ruchomości

Piotrkowska 104, pok. 001

dm@uml.lodz.pl

42 638 55 05

42 638 51 81

42 638 42 60

42 638 46 47

42 638 44 52

42 638 44 43

42 638 46 47

8.

Podpisywanie umów

Piotrkowska 104, pok. 001

dm@uml.lodz.pl

42 638 43 42
42 638 44 56
42 638 51 79

9.

Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu opłat adiacenckich i opłat planistycznych oraz obsługa roszczeń planistycznych

Piotrkowska 104, pok. 001

dm@uml.lodz.pl

42 638 43 78

42 638 41 34

10.

Odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod drogi publiczne

Piotrkowska 104, pok. 001

dm@uml.lodz.pl

42 638 43 78

42 638 45 81

WYDZIAŁ ZBYWANIA I NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW i ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Podpisywanie umów o udzielenie ulgi

Piotrkowska 104   pok. 001

42 638 47 92

42 638 42 62

b.krakowiak@uml.lodz.pl

a.adamkiewicz@uml.lodz.pl 

2

Podpisywanie protokołów sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych w tym garaży,
na rzecz najemców oraz w drodze przetargu, a także sprzedaż nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi na rzecz najemców

Piotrkowska 104   pok. 001

42 638 47 66 (sekretariat)

znn@uml.lodz.pl

do wiadomości:
ag.brodziak@uml.lodz.pl

3

Podpisywanie protokołów sprzedaży nieruchomości
w trybie bezprzetargowym

Piotrkowska 104   pok. 001

42 638 47 66 (sekretariat)

znn@uml.lodz.pl

42 638 43 37

do wiadomości:
a.rakowski@uml.lodz.pl

do wiadomości

42 638 44 74

m.zadrozny@uml.lodz.pl 

4

Zapoznanie się z aktami sprawy przez strony postępowania przed wydaniem decyzji administracyjnej (art. 10 kpa),

Potwierdzanie ostateczności decyzji administracyjnych,

Podpisywanie protokołów sprzedaży nieruchomości
w trybie bezprzetargowym,

Piotrkowska 104   pok. 001

42 638 53 58,

a.targowska@uml.lodz.pl,

a.misiek@uml.lodz.pl

42 638 42 72,

42 638 42 02,

k.janiszewska@uml.lodz.pl

a.ludert@uml.lodz.pl,

42 638 53 29,

ma.ciechomska@uml.lodz.pl,

n.agaciak@uml.lodz.pl,

Potwierdzanie ostateczności decyzji administracyjnych,

Podpisywanie protokołów sprzedaży nieruchomości
w trybie bezprzetargowym

5

Podpisywanie protokołów
z przetargów

Piotrkowska 104   pok. 001

42 638 47 81

k.wieckowska@uml.lodz.pl

42 638 45 83
k.wierzbowska@uml.lodz.pl 

42 638 43 31,
j.rokicka@uml.lodz.pl

42 638 44 14,
an.bednarek@uml.lodz.pl

 

6

Podpisywanie porozumień dotyczących sprostowania aktów notarialnych

Piotrkowska 104 pok. 001

42 638 44 75

k.kowalewska@uml.lodz.pl

p.wisniewski@uml.lodz.pl

Osobiste stawiennictwo w celu złożenia wyjaśnień w sprawie sposobu wykorzystania, w okresie karencji, lokalu nabytego
z bonifikatą

Piotrkowska 104 pok. 001

42 638 42 52

j.obara@uml.lodz.pl

42 638 53 57

e.goldyn@uml.lodz.pl

DEPARTAMENT FINANSÓW PUBLICZNYCH

BIURO EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ I WINDYKACJI

 

Lp.

 

Nazwa zadania/usługi

 

Lokalizacja stanowisk

Numery telefonów i adresy mailowe do ustawiania wizyt w UMŁ

 1

Egzekucja należności pieniężnych

 

p.o. Zastępcy Dyrektora

90-113 Łódź,

ul. Sienkiewicza 5

p. 224

internetowa rejestracja wizyt:

 

wizyty.uml.lodz.pl

 

(należy wybrać: Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji  ->  Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, a następnie usługę: „A Egzekucja Administracyjna, windykacja orzeczeń sądowych na rzecz UMŁ, zaświadczenia o spłacie egzekwowanych/windykowanych kwot ” oraz datę i godzinę wizyty)

 

42 638-45-49              e.schilling@uml.lodz.pl 

dla Bałut

90-113 Łódź,

ul. Sienkiewicza 5

p. 234

internetowa rejestracja wizyt:

 

wizyty.uml.lodz.pl

 

(należy wybrać: Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji  ->  Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, a następnie usługę: „A Egzekucja Administracyjna, windykacja orzeczeń sądowych na rzecz UMŁ, zaświadczenia o spłacie egzekwowanych/windykowanych kwot ” oraz datę i godzinę wizyty)

 

42 272-62-08                 e.dziedzic@uml.lodz.pl 

42 638-45-57                 p.ordzinski@uml.lodz.pl 

42 638-45-99                 p.sobusiak@uml.lodz.pl 

dla Polesia oraz Śródmieścia

(ulice od A do P – nr parzyste i nieparzyste oraz  ulica Piotrkowska nr nieparzyste)

90-113 Łódź,

ul. Sienkiewicza 5

p. 227

internetowa rejestracja wizyt:

 

wizyty.uml.lodz.pl

 

(należy wybrać: Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji  ->  Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, a następnie usługę: „A Egzekucja Administracyjna, windykacja orzeczeń sądowych na rzecz UMŁ, zaświadczenia o spłacie egzekwowanych/windykowanych kwot ” oraz datę i godzinę wizyty)

 

42 638-45-50                   r.malecki@uml.lodz.pl 

42 272-62-04                   r.kravcik@uml.lodz.pl 

42 272-62-11                 p.lamparski@uml.lodz.pl 

dla Widzewa oraz Śródmieścia

(ulice od P do Ż nr parzyste i nieparzyste, ul. Piotrkowska nr parzyste)

90-113 Łódź,

ul. Sienkiewicza 5

p. 228

internetowa rejestracja wizyt:

 

wizyty.uml.lodz.pl

 

(należy wybrać: Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji  ->  Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, a następnie usługę: „A Egzekucja Administracyjna, windykacja orzeczeń sądowych na rzecz UMŁ, zaświadczenia o spłacie egzekwowanych/windykowanych kwot ” oraz datę i godzinę wizyty)

 

42 638-45-56                   a.kudelska@uml.lodz.pl 

42 272-62-24                   a.arlt@uml.lodz.pl 

42 638-45-58                   a.malczewski@uml.lodz.pl 

dla Górnej

90-113 Łódź,

ul. Sienkiewicza 5

p. 231

internetowa rejestracja wizyt:

 

wizyty.uml.lodz.pl

 

(należy wybrać: Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji  ->  Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, a następnie usługę: „A Egzekucja Administracyjna, windykacja orzeczeń sądowych na rzecz UMŁ, zaświadczenia o spłacie egzekwowanych/windykowanych kwot ” oraz datę i godzinę wizyty)

 

42 272-62-28                p.zwierzynska@uml.lodz.pl 

42 272-62-15                t.biernat@uml.lodz.pl 

42 272-62-12                r.kowalski@uml.lodz.pl 

 

2.

 

Orzecznictwo i egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym

90-113 Łódź,

ul. Sienkiewicza 5

p. 216, 217

internetowa rejestracja wizyt:

 

wizyty.uml.lodz.pl

 

(należy wybrać: Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji  ->  Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, a następnie usługę: „A Egzekucja Administracyjna, windykacja orzeczeń sądowych na rzecz UMŁ, zaświadczenia o spłacie egzekwowanych/windykowanych kwot ” oraz datę i godzinę wizyty)

 

42 638-46-63                 k.spiewak@uml.lodz.pl 

42 638-45-98                 s.firkowski@uml.lodz.pl 

 

3.

 

 

 

Windykacja należności cywilnoprawnych

90-113 Łódź,

ul. Sienkiewicza 5

p. 208, 209, 2011

internetowa rejestracja wizyt:

 

wizyty.uml.lodz.pl

 

(należy wybrać: Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji  ->  Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji, a następnie usługę: „A Egzekucja Administracyjna, windykacja orzeczeń sądowych na rzecz UMŁ, zaświadczenia o spłacie egzekwowanych/windykowanych kwot ” oraz datę i godzinę wizyty)

 

42 272-63-38               a.gazda@uml.lodz.pl 

42 272-62-29               j.gornisiewicz@uml.lodz.pl 

42 272-62-23               e.kaczmarska@uml.lodz.pl 

42  638-46-36              m.pieniek@uml.lodz.pl

42 272-64-29               e.adamkiewicz@uml.lodz.pl 

42 638-42-64               m.knop@uml.lodz.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

NAZWA ZADANIA / USŁUGI

NUMERY TELEFONÓW I ADRES MAILOWY DO UMAWIANIA WIZYT

wymiar - podatek od nieruchomości od osób fizycznych, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Finansowy ->  Oddział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego, a następnie usługę „A” oraz datę i godzinę wizyty)

księgowość - podatek od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, łączne zobowiązanie pieniężne

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Finansowy ->  Oddziału Księgowości Podatkowej, a następnie usługę „B” oraz datę i godzinę wizyty)

wymiar (deklaracje) - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Finansowy ->  Oddział Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami, a następnie usługę „C” oraz datę i godzinę wizyty)

księgowość - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Finansowy ->  Oddział Księgowości Opłaty za Gospodarowanie Odpadami, a następnie usługę „D” oraz datę i godzinę wizyty)

wymiar - podatek od nieruchomości od osób prawnych

tel. 42 638-45-71

42 638-45-36

42 638-45-70

lub e-mail: w.finansowy@uml.lodz.pl 

wymiar - podatek od środków transportowych

tel. 42 638-45-35

42 638-45-66

42 638-45-70

lub e-mail: w.finansowy@uml.lodz.pl 

opłata skarbowa

. 42 638-57-77

42 638-57-80

42 638-53-30

 

lub e-mail: w.finansowy@uml.lodz.pl 

DEPARTAMENT ORGANIZACJI URZĘDU I OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

 Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Rejestracja pojazdów

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt: 

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
->  Oddział Rejestracji Pojazdów i Oddział Ewidencji Pojazdów,  a następnie usługę: „A” oraz datę i godzinę wizyty)

2

Rejestracja czasowa na wniosek, zatrzymane przez policję dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt: 

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
->  Oddział Rejestracji Pojazdów i Oddział Ewidencji Pojazdów,  a następnie usługę: „B” oraz datę i godzinę wizyty)

3

Wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

 (należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
->  Oddział Rejestracji Pojazdów i Oddział Ewidencji Pojazdów, a następnie usługę: „E” oraz datę i godzinę wizyty)

4

Inne sprawy z zakresu rejestracji pojazdów (np. hak, taxi, lpg, dopisanie, wykreślenie współwłaściciela pojazdu)

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt: 

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
->  Oddział Rejestracji Pojazdów i Oddział Ewidencji Pojazdów, a następnie usługę: „D” oraz datę i godzinę wizyty)

5

Profil kandydata na kierowcę

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
->  Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności oraz Oddział Praw Jazdy, a następnie usługę: „P” oraz datę i godzinę wizyty)

6

Odbiór praw jazdy

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
->  Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności oraz Oddział Praw Jazdy, a następnie usługę: „T” oraz datę i godzinę wizyty)

7

Cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
->  Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności oraz Oddział Praw Jazdy, a następnie usługę: „Z” oraz datę i godzinę wizyty)

8

Inne sprawy z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (np.. wtórnik, wymiana praw jazdy)

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
->  Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności oraz Oddział Praw Jazdy, a następnie usługę: „W” oraz datę i godzinę wizyty)

9

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów/prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów/wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
->  Oddział Nadzoru i Kontroli, a następnie usługę: „B” oraz datę i godzinę wizyty)

10

Nadzór nad ośrodkami szkolenia kierowców/prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców/prowadzenie ewidencji instruktorów oraz ewidencji wykładowców

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
->  Oddział Nadzoru i Kontroli, a następnie usługę: „A” oraz datę i godzinę wizyty)

11

DOWÓD OSOBISTY (złożenie wniosku, odbiór dowodu, zgłaszanie utraty/uszkodzenia dowodu, kradzież tożsamości, zaświadczenia)

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji ->  Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności oraz Oddział Praw Jazdy, a następnie usługę: „K” oraz datę i godzinę wizyty)

al. Piłsudskiego 100

ul. Krzemieniecka 2B

internetowa rejestracja wizyt w lokalizacjach: al. Piłsudskiego 100, ul. Krzemieniecka 2B

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji ->  w odpowiedniej lokalizacji Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności oraz Oddział Praw Jazdy, a następnie usługę: „A” oraz datę i godzinę wizyty)

12

SPRAWY OBYWATELSKIE (zameldowania, wymeldowania, zaświadczenia z rejestru mieszkańców, nadawanie numeru PESEL, udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL, sprawy z zakresu profilu zaufanego)

ul. Smugowa 26a i 30/32

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji ->  Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności oraz Oddział Praw Jazdy, a następnie usługę: „L” oraz datę i godzinę wizyty)

al. Piłsudskiego 100

ul. Krzemieniecka 2B

internetowa rejestracja wizyt w lokalizacjach: al. Piłsudskiego 100, ul. Krzemieniecka 2B

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji ->  w odpowiedniej lokalizacji Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności oraz Oddział Praw Jazdy, a następnie usługę: „B” oraz datę i godzinę wizyty)

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I KOMUNIKACJI

informuje:

 

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołany został stan zagrożenia epidemicznego.

 1. W zakresie spraw dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
 1. w przypadku gdy ważność prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, legitymacji instruktora nauki jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami, wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później
 2. terminowe prawo jazdy zachowuje ważność do czasu odwołania stanu epidemii. Należy pamiętać, że orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Okres ten powinien zostać przeznaczony na załatwienie formalności, w tym badań lekarskich oraz psychologicznych (o ile takie są wymagane) i wymianę dokumentu prawa jazdy na nowy blankiet
 3. badanie techniczne pojazdu, którego termin upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którego właścicielem lub posiadaczem jest osoba przebywająca na obowiązkowej kwarantannie lub poddana leczeniu z powodu COVID-19 w tym okresie, zachowuje ważność przez okres 7 dni od dnia zakończenia leczenia lub zwolnienia z obowiązkowej kwarantanny, jedynie w celu umożliwienia dojazdu na badanie techniczne
 4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.):
 5. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 201), wprowadzone zostało rozwiązanie polegające na zachowaniu ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli ich termin ważności upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wydłużony termin ważności będzie obowiązywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

  Przepis ten zapewnia przedłużenie ważności czasowej rejestracji pojazdu, a zatem możliwość poruszania się pojazdem w ruchu drogowym, bez konieczności udawania się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii do urzędu po odbiór dowodu rejestracyjnego lub w celu przedłużenia czasowej rejestracji. W okresie przedłużonej ważności czasowej rejestracji pojazd powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 1.  
 2. W zakresie spraw związanych z ewidencją ludności i dowodami osobistymi

Mieszkańcy mogą załatwiać sprawy związane z dowodami osobistymi oraz ewidencją ludności po wcześniejszym, zalecanym internetowym zarezerwowaniu wizyty: wizyty.uml.lodz.pl (wybierając zakładkę Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę oraz wolny termin i godzinę), w następujących lokalizacjach:

 • w lokalizacji przy ul. Smugowej 26a i 30/32
 • w lokalizacji przy ul. Krzemienieckiej 2B
 • w lokalizacji przy al. Piłsudskiego 100

Godziny pracy Urzędu:

 • poniedziałek, środa, czwartekpiątek 8.00–16.00,
 • wtorek 8.00–17.00.  

Uwaga!

W przypadku umówienia wizyty za pośrednictwem aplikacji przeznaczonej do umawiania wizyt, mieszkańcy proszeni są o posiadanie potwierdzenia umówionej wizyty otrzymanej na adres e-mail wskazany przy jej rezerwacji.


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KONTAKTAMI Z MIESZKAŃCAMI

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Potwierdzenie profilu zaufanego

ŁCKzM ul. Piotrkowska 110

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami -> Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, następnie usługę „D” oraz datę i godzinę wizyty)

2

Łódzka Karta Dużej Rodziny

ŁCKzM ul. Piotrkowska 110

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami -> Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, następnie usługę „C” oraz datę i godzinę wizyty)

3

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

ŁCKzM ul. Piotrkowska 110

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami -> Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, następnie usługę „B” oraz datę i godzinę wizyty)

4

Identyfikatory upoważniające do wjazdu na ul. Piotrkowską

ŁCKzM ul. Piotrkowska 110

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami -> Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, następnie usługę „D” oraz datę i godzinę wizyty)

5

Przyjmowanie interwencji

ŁCKzM ul. Piotrkowska 110

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami -> Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, następnie usługę „D” oraz datę i godzinę wizyty)

6

Biuro Rzeczy Znalezionych

ul. Piotrkowska 153

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami -> Oddział Obsługi Mieszkańców Śródmieście, następnie usługę „E” oraz datę i godzinę wizyty)

7

Informacje udzielane mieszkańcom i pomoc w wypełnianiu dokumentów

 

ŁCKzM -
ul. Piorkowska 110
ul. Zachodnia 47
ul. Krzemieniecka 2B
Al. Politechniki 32
Al. Piłsudskiego 100

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, lokalizację, w której będzie wykonana rezerwacja, następnie usługę „A” oraz datę i godzinę wizyty)

8

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

umawianie terminu porady:
42 638 44 44 

9

Udostępnienie dokumentów do celów emerytalno-rentowych

Archiwum Zakładowe
ul. Urzędnicza 45

umawianie wizyt: archiwum@uml.lodz.pl
42 638 59 85
42 654 53 56

10

Udostępnienie akt przechowywanych w archiwum

Archiwum Zakładowe
ul. Urzędnicza 45
ul. Zachodnia 47
ul. Krzemieniecka 2B
ul. Piotrkowska 153
Al. Politechniki 32
Al. Piłsudskiego 100

umawianie wizyt: archiwum@uml.lodz.pl
42 638 59 85
42 654 53 56

11

Przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg, wniosków i petycji (w tym umawianie spotkań z władzami Miasta)

Oddział ds. Skarg
Piotrkowska 153

Brak konieczności umawiania wizyt.

Ewentualny kontakt:
42 638 55 99
42 638 41 78
zkm@uml.lodz.pl

12

Przyjmowanie wniosków, pism, dokumentów kierowanych do każdej komórki organizacyjnej UMŁ

ŁCKzM -

ul. Piotrkowska 110
ul. Piotrkowska 104
ul Zachodnia 47
ul. Krzemieniecka 2B
al. Politechniki 32
al. Piłsudskiego 100

Wnioski, pisma, dokumenty kierowane do komórek organizacyjnych UMŁ można pozostawiać w pojemnikach ustawionych przy wejściach do budynków UMŁ we wskazanych obok lokalizacjach


 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRES MAILOWY DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1.

Rejestracja urodzeń wraz z przyjmowaniem oświadczeń

Al. Piłsudskiego 100

tel. 42 638-50-95 lub

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Urząd Stanu Cywilnego -> Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego, a następnie usługę: „C” oraz datę i godzinę wizyty)

2.

Rejestracja małżeństw

Al. Piłsudskiego 100

tel. 638-50-95 lub

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Urząd Stanu Cywilnego -> Oddział Rejestracji Stanu Cywilnego, a następnie usługę: „D” oraz datę i godzinę wizyty)

3.

Rejestracja zgonów

Al. Piłsudskiego 100

obsługa bezpośrednia bez wcześniejszego umawiania się

4.

Dokumenty zagraniczne i inne oświadczenia składane na podstawie przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego 

Al. Piłsudskiego 100

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Urząd Stanu Cywilnego -> Oddział Postępowań Administracyjnych, a następnie usługę: „B” oraz datę i godzinę wizyty)

5.

Zmiana imion i nazwisk

Al. Piłsudskiego 100

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Urząd Stanu Cywilnego -> Oddział Postępowań Administracyjnych, a następnie usługę: „A” oraz datę i godzinę wizyty)

6.

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego w Archiwum USC

Al. Piłsudskiego 100

tel. 42-638-54-77 lub

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

 

(należy wybrać: Urząd Stanu Cywilnego -> Archiwum Akt Stanu Cywilnego, a następnie usługę: „E” oraz datę i godzinę wizyty)

Szczegóły: bip.uml.lodz.pl/ostatnio-dodane/artykul/informacja-dotyczaca-obslugi-klienta-w-zakresie-spraw-prowadzonych-przez-urzad-stanu-cywilnego-id34146/2020/4/22/


DEPARTAMENT PLANOWANIA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

L.P.

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA
STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

wypożyczenie projektu budowlanego do uzupełnienia, 

opatrzenie decyzji klauzulą wykonalności, 

wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu

Piotrkowska 104 /
Piotrkowska 110
Śródmieście 42 638 47 83
Bałuty 42 638 42 35
Widzew 42 638 52 48
Górna 42 272 63 49
Polesie 42 272 63 97
Infrastruktura 42 638 43 64
mail: wuia@uml.lodz.pl 
42 638 43 51

2

wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu   Śródmieście 42 638 47 83
Bałuty 42 638 42 35
Widzew 42 638 52 48
Górna 42 272 63 49
Polesie 42 272 63 97
mail: wuia@uml.lodz.pl 
42 638 43 51

3

wydanie dziennika budowy Piotrkowska 104 42 638 43 47
mail: 
m.malinkiewicz@uml.lodz.pl 
wuia@uml.lodz.pl 

4

wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
lokalizacji inwestycji celu publicznego,

zapoznanie się stron postępowania z aktami
spraw dot. warunków zabudowy i lokalizacji
inwestycji celu publicznego,

opatrzenie klauzulą wykonalności decyzji o
warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Piotrkowska 110 Śródmieście i decyzje ustalające
lokalizację inwestycji celu publicznego
42 638 57 92
Bałuty 42 638 57 44
Widzew 42 638 44 32
Górna 42 638 44 32
Polesie 42 638 52 45
mail: wuia@uml.lodz.pl 
42 638 54 40

5

wypisy i wyrysy z planów (w tym zaświadczenia i opinie o przeznaczeniu terenu) Piotrkowska 104 42 272 63 69
42 638 44 50
mail: wuia@uml.lodz.pl 

6

udostępnianie dokumentacji archiwalnej na wniosek Piotrkowska 110 42 638 54 64
42 638 43 80
mail: wuia@uml.lodz.p 

DEPARTAMENT PRACY, EDUKACJI I KULTURY

BIURO PROMOCJI ZATRUDNIENIA I OBSŁUGI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Obsługa klientów w zakresie przyjmowania wniosków CEIDG-1 (rozpoczęcie, zawieszenie, wznowienie, zmiana, zamkniecie działalności gospodarczej)

Aleja Politechniki 32

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej ->  Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej, a następnie usługę: „Sprawy z zakresu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej” oraz datę i godzinę wizyty)

Rejestracja telefoniczna: 638-56-39

2

Obsługa projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -m.in. podpisywanie umów, uzupełnianie rozliczeń

Rejestracja telefoniczna: 638-57-55, 638-55-61

3

Zadania dotyczące licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozu osób taksówką,   zadania dotyczące licencji oraz zezwoleń
w zakresie, krajowego transportu drogowego rzeczy/osób, zaświadczenia na potrzeby własne zadania dotyczące zaświadczeń potwierdzających prowadzenie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej.

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej ->  Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego, a następnie usługę: „Sprawy z zakresu licencji i zezwoleń transportowych oraz zaświadczeń na potrzeby własne” oraz datę i godzinę wizyty)

 

Rejestracja telefoniczna:

638-55-30, 638-53-83

4

Obsługa przedsiębiorców w zakresie spraw dotyczących:
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia
w miejscu sprzedaży oraz poza nim, zezwoleń jednorazowych oraz zezwoleń
dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności
na imprezy zamknięte organizowane w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę.

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej ->  Oddział ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych, a następnie usługę: „Sprawy z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” oraz datę i godzinę wizyty)

 

Rejestracja telefoniczna:

638-56-29, 638-44-71, 638-44-27, 638-56-34,

638-53-94, 638-44-40.

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Stypendia artystyczne

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 102

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Kultury ->  Zespół ds. Mecenatu Kultury,

a następnie usługę „A” oraz datę i godzinę wizyty)

2

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Kultury ->  Zespół ds. Mecenatu Kultury,

 a następnie usługę „A” oraz datę i godzinę wizyty)

3

Sprawy związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (NGO)

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Kultury ->  Zespół ds. Mecenatu Kultury,

a następnie usługę „B” oraz datę i godzinę wizyty)

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK (adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium lub zasiłku szkolnego

ul. Krzemieniecka 2b

a.witonska@uml.lodz.pl  
42 272-65-67

d.gwozdz@uml.lodz.pl  
42 272-65-68

2

Kierowanie do kształcenia specjalnego

ul. Krzemieniecka 2b

o.wasinska@uml.lodz.pl 
42 638-48-03

p.krol@uml.lodz.pl  
42 638-48-08

3

Nadawanie upoważnień do SIO oraz do systemu ODPN jednostki oświatowe prowadzone przez inne organy niż JST

ul. Krzemieniecka 2b

m.jach@uml.lodz.pl
42 638-48-19

ja.wozniak@uml.lodz.pl  
42 638-48-68

4

Udostępnienie akt sprawy w postępowaniach administracyjnych - jednostki oświatowe prowadzone przez inne organy niż JST

ul. Krzemieniecka 2b

m.jach@uml.lodz.pl
42 638-48-19

ja.wozniak@uml.lodz.pl  
42 638-48-68

5

Postępowanie w sprawie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

ul. Krzemieniecka 2b

k.baran@uml.lodz.pl  
42 638-48-67

mo.walczak@uml.lodz.pl  
42 638-48-11

6

Odbiór zatwierdzonych sprawozdań finansowych

ul. Krzemieniecka 2b

m.fornalczyk@uml.lodz.pl  
42 638-48-56

a.szymczyk@uml.lodz.pl  
42 638-48-38

7

Sprawozdania z WFOŚiGW i RPO

ul. Krzemieniecka 2b

d.wasiak@uml.lodz.pl  
42 638-48-22

a.wojdal@uml.lodz.pl  
42 272-63-10

8

Spotkania ze związkami zawodowymi

ul. Krzemieniecka 2b

edukacja@uml.lodz.pl  
42 638-48-04

9

Spotkania z dyrektorami nadzorowanych jednostek w pilnych sprawach bieżących

ul. Krzemieniecka 2b

edukacja@uml.lodz.pl  
42 638-48-04

10

Spotkania z podmiotami kontrolującymi

ul. Krzemieniecka 2b

edukacja@uml.lodz.pl  
42 638-48-04

11

Nadawanie upoważnień do SIO dla nadzorowanych jednostek

ul. Krzemieniecka 2b

a.sochacka@uml.lodz.pl  
42 638-48-63

a.okroj@uml.lodz.pl 
42 638-48-02

p.krol@uml.lodz.pl
42- 638-48-08

12

Organizacja wypoczynku letniego

ul. Krzemieniecka 2b

m.misiakiewicz@uml.lodz.pl  
42 638-47-69

13

Funkcjonowanie boisk typu Orlik

ul. Krzemieniecka 2b

e.rawicki@uml.lodz.pl 
42 272-63-65

14

Wydawanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego

ul. Krzemieniecka 2b

mo.walczak@uml.lodz.pl  
42 638-48-11

k.baran@uml.lodz.pl
42 638-48-67

15

Wydawanie dokumentacji kadrowo-płacowej do podległych jednostek (dot. Dyrektorów placówek)

ul. Krzemieniecka 2b

mo.walczak@uml.lodz.pl  
42 638-48-11 

k.baran@uml.lodz.pl
42 638-48-67

16

Wydawanie dokumentacji, materiałów i sprzętu do nadzorowanych jednostek

ul. Krzemieniecka 2b

a.sochacka@uml.lodz.pl
42 638-48-63

e.kukula@uml.lodz.pl
42 638-48-27

h.markiewicz@uml.lodz.pl
42 638-48-28

UWAGA!

Umówiony interesant jest zobowiązany oczekiwać na pracownika Wydziału na parterze budynku Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2b.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Udzielanie informacji
z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w Łodzi

90-447 Łódź,
ul. Piotrkowska 175,

pok. 110

 

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Gospodarki Komunalnej ->  Oddział ds. Kontroli Gospodarki Odpadami,
a następnie usługę: „D”
oraz datę i godzinę wizyty)

2

Odszkodowania za nienależyte wykonanie zadań wynikających z ustawy
o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

90-447 Łódź,
ul. Piotrkowska 175,

pok. 118

 

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Gospodarki Komunalnej ->  Oddział ds. Ekonomicznych
i Kontrolnych, a następnie usługę: „B” oraz datę i godzinę wizyty)

3

Opiniowanie i uzgadnianie projektów inwestycyjnych
i wydawanie zgód na wejście na teren nieruchomości będących we władaniu WGK

90-447 Łódź,
ul. Piotrkowska 175,

pok. 118

 

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Gospodarki Komunalnej ->  Oddział ds. Ekonomicznych
i Kontrolnych, a następnie usługę: „C” oraz datę i godzinę wizyty)

4

Sprawy dotyczące sieci
i podłączeń wodno-kanalizacyjnych oraz zagospodarowania wód opadowych

90-447 Łódź,
ul. Piotrkowska 175,

pok. 202, 203

 

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Gospodarki Komunalnej ->  Oddział Inwestycji
i Infrastruktury Komunalnej,
a następnie usługę: „A”
oraz datę i godzinę wizyty)

DEPARTAMENT REWITALIZACJI I SPORTU

BIURO REWITALIZACJI  I MIESZKALNICTWA

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW i ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1.

Wyliczenie kwoty wierzytelności zabezpieczonej hipoteką na nieruchomości prywatnej, z tytułu remontu wykonanego na podstawie decyzji administracyjnej ze środków terenowych organów administracji państwowej i gminnych; wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki

Piotrkowska 153

tel.: (42) 638-57-58
e-mail: brim@uml.lodz.pl

2.

 

 

Rozpatrywanie skarg
i wniosków kierowanych
do Biura

Piotrkowska 153

tel.: (42) 638-57-58
e-mail: brim@uml.lodz.pl

3

 

 

Przygotowywanie i wydawanie wnioskodawcom zaświadczeń w zakresie położenia nieruchomości względem obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

 

 

ul. Piotrkowska 171

tel.: (42) 638-57-58

e-mail:

brim@uml.lodz.pl

rewitalizacja@uml.lodz.pl

4

Kontakt z przedstawicielami liderów oraz uczestnikami projektów współrealizowanych przez Miasto Łódź

ul. Piotrkowska 171

w razie konieczności kontakt mailowy i telefoniczny z pracownikami:

a.lewandowska@uml.lodz.pl telefon: 272-62-41
d.rabiega@uml.lodz.pl
telefon 272-63-65
j.kosmalska@uml.lodz.pl
telefon 272-63-92

k.urbanska@uml.lodz.pl
telefon 638-42-40

m.raczkowska@uml.lodz.pl
telefon 272-62-72

 

5

Wsparcie procesu przeprowadzek

ul. Piotrkowska 171

w zależności od potrzeb spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami (dotyczą spraw związanych z wykwaterowaniami i indywidualnym poradnictwem) organizowane są w lokalach zamiennych, w miejscu wskazanym przez lokatora lub w pokoju udostępnionym przez ZLM.

 

j.gawronska@uml.lodz.pl
tel. 506 663 665

i.mielczarek@uml.lodz.pl

tel. 506 663 705

l.mordecki@uml.lodz.pl

tel. 506 663 740

m.stelmach@uml.lodz.pl

tel. 506 664 084

k.drozdz@uml.lodz.pl

tel. 42 272-64-07 

6

Indywidualna pomoc
w rozwiązywaniu problemów mieszkańców

ul. Piotrkowska 171,

w zależności od potrzeb spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami (dotyczą spraw związanych z wykwaterowaniami i indywidualnym poradnictwem) organizowane są w lokalach zamiennych, w miejscu wskazanym przez lokatora lub w pokoju udostępnionym przez ZLM.

 

j.gawronska@uml.lodz.pl

tel. 506 663 665

i.mielczarek@uml.lodz.pl

tel. 506 663 705

l.mordecki@uml.lodz.pl

tel. 506 663 740

j.janicki@uml.lodz.pl

tel. 506 664 084

m.drwecka@uml.lodz.pl

tel. 506 663 629

7

Indywidualna pomoc
w rozwiązywaniu problemów przedsiębiorców

ul. Piotrkowska 171,

w zależności od potrzeb spotkania organizowane są w miejscu wskazanym przez przedsiębiorcę

m.jedrzejczak@uml.lodz.pl

tel. 42 638-40-49

WYDZIAŁ SPORTU

L.p.

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK (adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE

INTERNETOWA REJESTRACJA WIZYT

 

1.

 

Sprawy dotyczące ewidencji klubów sportowych z siedzibą w Łodzi:

a)      uczniowskich klubów sportowych;

b)      klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej

 

 

Piętro, III pok. Nr 13

 

90-532 Łódź

ul. ks. Skorupki 21

internetowa rejestracja wizyt:

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Sportu ->  Oddział Kultury Fizycznej, a następnie usługę: „A” oraz datę i godzinę wizyty)

 tel. 42 638 55 84

m.kajkowska@uml.lodz.pl

r.niewczas@uml.lodz.pl

tel. 42 638 48-36

wydzial.sportu@uml.lodz.pl

2.

Nadzór nad działalnością klubów sportowych i regionalnych związków sportowych mających siedzibę na terenie miasta Łodzi

Parter

90-532 Łódź                  ul. ks. Skorupki 21

tel. 42 638 55 84

m.kajkowska@uml.lodz.pl

r.niewczas@uml.lodz.pl

tel. 42 638 48-36

wydzial.sportu@uml.lodz.pl

 

3.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian

 

III piętro, pok. nr 13

90-532 Łódź                        ul. ks. Skorupki 21

tel. 42 638 48 55

m.durasik@uml.lodz.pl

 

tel. 42 638 48-36

wydzial.sportu@uml.lodz.pl

 

4.

Organizacja imprez sportowych i sportowo– rekreacyjnych

 

 

III piętro, pok. nr 6

90-532 Łódź  ul. ks. Skorupki 21

tel. 42 638 48 23

d.warda@uml.lodz.pl

tel. 42 638 48-36

wydzial.sportu@uml.lodz.pl

5.

Realizacja inwestycji i remontów skomunalizowanej bazy sportowej

 

III piętro, pok. nr 11 i 12

90-532 Łódź  ul. ks. Skorupki 21   

tel. 42 638 48 30

d.bernacka@uml.lodz.pl

m.belta@uml.lodz.pl

tel. 42 638 48-70

m.gorska@uml.lodz.pl

 tel. 42 638 48-36

wydzial.sportu@uml.lodz.pl

6.

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych

III piętro, pok. nr 5

 90-532 Łódź  ul. ks. Skorupki 21   

tel. 42 638 48 55

t.lewandowski@uml.lodz.pl

 

42 638 48-36

wydzial.sportu@uml.lodz.pl

7.

Nagrody  Sportowe Prezydenta Miasta Łodzi

 

III piętro, pok. nr 13

 90-532 Łódź  ul. ks. Skorupki 21   

tel. 42 638 55 84

r.niewczas@uml.lodz.pl

 

tel. 42 638 48-36

wydzial.sportu@uml.lodz.pl

8.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Sprawozdawczość dotacyjna

 

III piętro, pok. nr 8

 90-532 Łódź  ul. ks. Skorupki 21   

tel. 42 638 48 20

an.kowalska@uml.lodz.pl

 

tel. 42 638 48-36

wydzial.sportu@uml.lodz.pl

9.

Organizacja  zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością

III piętro, pok. nr 6

90-532 Łódź  ul. ks. Skorupki 21   

tel. 42 638 48 21

k.wolnicki@uml.lodz.pl

tel. 42 638 48-36

wydzial.sportu@uml.lodz.pl

10.

Wspieranie szkolenia sportowego

Wspieranie rozwoju sportu

 

III piętro, pok. nr 8

 90-532 Łódź  ul. ks. Skorupki 21   

tel. 42 638 48 32

l.jankowski@uml.lodz.pl

tel. 42 638 48-36

wydzial.sportu@uml.lodz.pl

11.

Zadania z budżetu obywatelskiego

III piętro, pok. nr 6 i 11

 90-532 Łódź  ul. ks. Skorupki 21   

tel. 42 638 48 21

k.wolnicki@uml.lodz.pl

tel. 42 638 48-30

m.belta@uml.lodz.pl

 tel. 42 638 48-36

wydzial.sportu@uml.lodz.pl 

BIURO MIEJSKIEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi udziela porad w sprawach konsumenckich telefonicznie pod numerami telefonów 42 638 46 56 (sekretariat), 42 638 46 57, 42 638 46 58, 42 638 54 45.

Istnieje możliwość zgłoszenia się do pracownika Biura Rzecznika Konsumentów na osobistą konsultację. W tym celu proszę w pierwszej kolejności kontaktować się z Sekretariatem Biura Rzecznika, tel. 42 638-46-56 lub e-mailowo (mrk@uml.lodz.pl) i umówić termin wizyty.

Rekomendujemy, aby konsumenci, których sprawy są już prowadzone przez Biuro, kontaktowali się bezpośrednio z pracownikami prowadzącymi sprawy – imiona i nazwiska pracowników wraz z numerami telefonu i adresami e-mail podane są w każdym piśmie Biura, jakie było wysłane w danej sprawie do konsumenta. W razie wątpliwości należy kontaktować się telefonicznie pod nr 42 638 46 56 (sekretariat).

Wnioski o podjęcie przez Rzecznika Konsumentów interwencji u przedsiębiorcy przyjmowane są wyłącznie na piśmie. Wzór wniosku możliwy jest do pobrania ze strony internetowej UMŁ, z zakładki: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/rzecznicy-i-pelnomocnicy/miejski-rzecznik-konsumentow-w-lodzi/

Wnioski kierowane do Biura Rzecznika można:

 • składać w punktach kancelaryjnych Urzędu zlokalizowanych przy ul. Piotrkowskiej 104, ul. Piotrkowskiej 110, ul. Piotrkowskiej 153, Al. Politechniki 32, ul. Zachodniej 47, Al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5, ul. Krzemienieckiej 2B
 • przesyłać drogą pocztową lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP).

UWAGA:

Biuro Rzecznika Konsumentów nie udziela porad e-mailowych.

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

BIURO AKTYWNOŚCI MIEJSKIEJ

LP

NAZWA ZADANIA/USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1.

Obsługa organizacji pozarządowych i wolontariuszy

Tuwima 10

(I piętro, pok. 115)

42 638 46 01

42 638 46 99

2.

Obsługa członków rad osiedli

Tuwima 10

(I piętro, pok. 202)

42 638 53 89

DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.

NAZWA ZADANIA/ USŁUGI

LOKALIZACJA STANOWISK
(adres budynku)

NUMERY TELEFONÓW I ADRESY MAILOWE DO UMAWIANIA WIZYT W UMŁ

1

Spotkania z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych           

Łódź, ul. Zachodnia 47, pokój nr 15

 

internetowa rejestracja wizyt: 

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ->  Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych, a następnie usługę „A” oraz datę i godzinę wizyty)

 

2

Wydanie łódzkiej karty „Bez barier” lub identyfikatora typu „C”       

Łódź, ul. Zachodnia 47, pokój nr 18

 

internetowa rejestracja wizyt: 

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ->  Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych, a następnie usługę „B” oraz datę i godzinę wizyty)

 

3

Konsultacje w sprawach             Indywidualnych                          

Łódź, ul. Zachodnia 47, pokój nr 15-18

 

internetowa rejestracja wizyt: 

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ->  Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych, a następnie usługę „C” oraz datę i godzinę wizyty)

 

4

Rekrutacja do projektów unijnych                                        

Łódź, ul. Zachodnia 47, pokój nr 15 i 18

 

internetowa rejestracja wizyt: 

wizyty.uml.lodz.pl

(należy wybrać: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ->  Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych, a następnie usługę „D” oraz datę i godzinę wizyty)

 

Kontakt