POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA ŁODZI

Misją Urzędu Miasta Łodzi jest najwyższa jakość w wypełnianiu zadań publicznych w sposób zgodny z wymaganiami prawa oraz rozwój pracowników, a także stworzenie i rozwijanie warunków wpływających na profesjonalną i przyjazną obsługę mieszkańców i wszystkich klientów Urzędu.

W celu zapewnienia skutecznej realizacji Polityki jakości w Urzędzie Miasta Łodzi wyznacza się następujące cele:

  1. Wdrożenie wysokich standardów świadczenia usług publicznych.
  2. Zapewnienie otwartej i przejrzystej polityki informacyjnej Urzędu, a także doskonalenie komunikacji pomiędzy klientami a Urzędem.
  3. Rozwój innowacyjnych rozwiązań zarządczych i technicznych, szczególnie w zakresie nowoczesnych metod komunikacji i technologii informatycznych, mających wpływ na bliskość i łatwość dostępu do świadczonych usług.
  4. Zapewnienie profesjonalnej, ciągle doskonalonej kadry pracowniczej, która w sposób rzetelny realizuje powierzone zadania, stosując zasady etyki zawodowej.

Jako narzędzie realizacji postawionych celów Prezydent Miasta Łodzi deklaruje stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Prezydent Miasta Łodzi deklaruje także zapewnienie właściwych zasobów oraz własne zaangażowanie i wsparcie dla realizacji celów wynikających z niniejszej polityki jakości.

Do pobrania

Kontakt