Czas na maraton

Ponad 5 000 osób weźmie udział w kilku biegach zorganizowanych w ramach tegorocznej edycji DOZ Maraton Łódź. Centralnym miejscem rozpoczynającej się w piątek imprezy będzie Atlas Arena, a punktem kulminacyjnym sportowej rywalizacji – niedzielny maraton.

W tym roku po raz pierwszy nie będzie biegu na 10 km, ale w zamian pojawią się: półmaraton, bieg na 5 km i sztafeta Ekiden. – Więcej dystansów, to większy wybór dla biegaczy. Do półmaratonu i biegu na 5 km zgłosiło się ponad 2 700 biegaczy, a na liście startowej Ekiden jest aż 66 sztafet – poinformował dyrektor zawodów Michał Drelich.

Z nowej formuły zawodów są zadowolone władze miasta, które organizację DOZ Maraton Łódź wsparły kwotą 350 tys. zł. Zainteresowanie imprezą potwierdza, że były to dobrze wydane pieniądze. - Bardzo się cieszę, że daliśmy się przekonać do nowej formuły. Było wiele wątpliwości, ale stworzyliśmy imprezę, na którą już w piątek mogą przyjechać całe rodziny i spędzić znakomity weekend w Łodzi. Mam nadzieję, że wiele osób z tych ponad 5 tys. uczestników tak właśnie zrobi – powiedział pierwszy wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela.

Organizatorzy DOZ Maraton Łódź liczą na to, że w ten weekend zostanie w Łodzi ustanowiony najlepszy w historii wynik półmaratonu na ziemi polskiej, czyli rezultat poniżej godziny i 48 sekund. - To bardzo trudne zadanie, ale możliwe do osiągnięcia. Na liście startowej są bowiem zawodnicy, legitymujący się rekordami życiowymi poniżej jednej godziny – wyjaśnił Drelich.

Przeprowadzenie tak dużej imprezy wiąże się z utrudnieniami w ruchu drogowym, związanymi z koniecznością czasowego zamknięcia części ulic. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w komunikacji miejskiej i wytyczonych objazdów można znaleźć tutaj.

W tym roku po raz pierwszy w historii łódzkiego maratonu wszystkie osoby mające numery startowe będą mogły w trakcie imprezy (13-15 kwietnia) za darmo jeździć komunikacją miejską. Z taką inicjatywą wystąpiła radna Małgorzata Moskwa-Wodnicka, a pozostali rajcy miejscy zaakceptowali ten pomysł.

Podobnie jak w ubiegłym roku DOZ Maraton Łódź jest promowany jako najgłośniejszy maraton w Polsce. Wzdłuż trasy ponownie pojawi się 26 punktów kibicowania z muzyką na żywo. Za dobór artystów odpowiadał Wojciech Łuszczykiewicz, lider łódzkiego zespołu Video. Artyści będą występowali w pięciu strefach muzycznych: Rock&Roll, Muzyka Świata, Jazz i Muzyka Ludowa, Pop i na ostatnich kilometrach Muzyka Klubowa i Disco.

Więcej informacji o DOZ Maraton Łódź znajduje się tutaj.

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.