Czasem promocja okazuje się oszustwem. Seniorze, bądź świadomym konsumentem

Wzrasta liczba seniorów oszukiwanych przez nieuczciwych przedsiębiorców i sprzedawców. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wspólnie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Urzędem Miasta Łodzi prowadzą akcję informacyjną dla konsumentów, by nie stawali się ofiarami oszustw.

Seniorze, uważaj na działania nieuczciwych sprzedawców - fot. CC0 license
Seniorze, uważaj na działania nieuczciwych sprzedawców , fot. CC0 license

Łódź jest pierwszym z dużych miast w Polsce, które kompleksowo włącza się w promocję akcji edukacyjnej i informacyjnej, mającej przestrzegać i chronić seniorów konsumentów przed oszustami. Spoty przygotowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pojawią się w pojazdach MPK, a także w radiowęzłach na łódzkich targowiskach Zielony Rynek i Górniak. Materiały będą dostępne również w centrach aktywnego seniora w Łodzi i na miejskich stronach internetowych. Będą promować numer interwencyjnej infolinii 801440220. Zadzwonić może na nią każdy, kto stwierdzi, że padł ofiarą oszustwa, albo że oszukano kogoś mu bliskiego, znajomego czy sąsiada.

W ostatnim czasie odnotowywanych jest coraz więcej skarg na różnego rodzaju nieprawidłowości dotyczące sprzedaży usług lub towarów, zwłaszcza, jeśli chodzi o kontrakty zawierane poza siedzibą przedsiębiorstwa, czyli przez akwizytorów albo osoby organizujące pokazy i prezentacje połączone ze sprzedażą. W ciągu ostatnego roku zorganizowano w województwie łódzkim co najmniej 600 takich pokazów, a w każdym z nich uczestniczyło około 50-60 osób.

- Seniorzy nie są informowani o celu handlowym spotkania. Myślą, że idą na pokaz, spotkanie towarzyskie, a tam sprzedawane są produkty, pakiety medyczne i poprzedzone jest to np lakonicznym badaniem, a potem "wciśnięcie" umowy. Konsument nie jest informowany o tym, że może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, ani o tym, że towarzyszy temu specyficzna umowa o kredyt konsumencki, który trzeba będzie spłacać kilkanaście miesięcy - mówiła Małgorzata Cieloch z UOKiK.

Drugi rodzaj skarg dotyczy podszywania się pod dotychczasowych operatorów usług telekomunikacyjnych lub operatora prądu albo gazu. - Teoretycznie przedstawiana jest korzystniejsza umowa, a w rzeczywistości jest ona dużo gorsza. Konsument nie jest też jasno informowany o konieczności zerwania starej umowy, w związku z czym ponosi podwójne koszty  podkreśliła Małgorzata Cieloch z UOKiK.

W ciągu ostatnich 4 lat do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Łodzi zgłosiło się 810 osób pokrzywdzonych przez nieuczciwych sprzedawców energii elektrycznej. Podobnie jest w branży telekomunikacyjnej oraz w sprzedaży bezpośredniej produktów i urządzeń medycznych, rehabilitacyjnych, kuchennych. Ofiarami są głównie seniorzy.

- Mamy nadzieję, że nasze włączenie się w akcję informacyjną zwiększy świadomość konsumentów, zwłaszcza osób starszych, chodzących na różnego typu pokazy, koncerty, bezpłatne wycieczki i korzystających z zaproszeń na bezpłatne badania. Nie można deprecjonować tego rynku, zdarza się przecież często, że produkty oferowane na tego typu spotkaniach są wartościowe, ale trzeba mieć świadomość i rozeznanie, że nie wszyscy przedsiębiorcy działają na rynku uczciwie. Bardzo pomocna jest w tym przypadku znajomość swoich praw. A świadomy konsument czuje się bezpieczniej - mówiła Anna Mlostoń-Olszewska, miejski rzecznik konsumentów. 

Jak podkreślają wszyscy partnerzy projektu, chodzi głównie o to, żeby konsumenci dokładnie czytali umowy przed ich podpisaniem.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Ulica Piotrkowska znów jest pełna życia i wydarzeń, odwiedzają ją tłumy łodzian, a także turystów - fot. z arch. UMŁ

Jak powinna zmieniać się ul. Piotrkowska? Wypowiedz się poprzez Vox Populi

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Zmienia się Łódź, a nowe oblicze odsłania również ulica Piotrkowska, która znów jest pełna życia i... więcej

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+ - fot. CC0 license

Wnioski o 300+ i 500+ składaj elektronicznie. Tak jest wygodniej

Marlena Kamińska / BPKSiT

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+. Najczęściej... więcej

Półkolonie od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców oraz uczniów - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Półkolonie się kończą, ale wakacje trwają

Monika Pawlak / BRPiNM

Wakacje na półkoloniach spędziło prawie 4 500 uczniów szkół podstawowych, a o ich bezpieczeństwo i... więcej

Autobus wyrusza teraz na szlak po województwie łódzkim, a potem również na Śląsk, Kujawy, czy w Świętokrzyskie - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Jednorożec ruszył w Polskę. Wystartowała "Mobilna Łódź", czyli wyjątkowa kampania promocyjna miasta

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Ruszył ogólnopolski projekt promocyjny Łodzi, która z pomocą nowoczesnego multimedialnego autobusu... więcej

Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla autobusów i tramwajów. Aleja Śmigłego-Rydza będzie przebudowa - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

W niedzielę rusza przebudowa al. Rydza-Śmigłego. Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla MPK

Piotr Wasiak / ZIM

W niedzielę, 19 sierpnia rozpoczynamy największą przebudowę w ramach projektu "Tramwaj dla Łodzi", w... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.