Edukacja kulturalna w Łodzi: teraźniejszość i przyszłość

W piątek, 26 listopada zostaną zaprezentowane wyniki badania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej, który jest prowadzony od dwóch lat. Badanie zostało przeprowadzone w tym roku przez ekspertów-socjologów kultury na reprezentatywnej grupie mieszkańców Łodzi. Jego celem jest diagnoza stanu edukacji kulturalnej w Łodzi, ewaluacja i rekomendacje.

Jak skutecznie łączyć obszary kultury, sztuki, z wiedzą społeczną, historyczną oraz zmianami, które jak rozwój technologiczny czy pandemia COVID 19, wpływają na formę uczestnictwa w kulturze? Jak budować współpracę pomiędzy instytucjami kultury a placówkami oświatowymi oraz wychowawczymi? Czy organizacje pozarządowe aktywnie włączają się w projekty edukacyjne? Czy ten obszar aktywności jest dla ważny i potrzebny dla mieszkańców Łodzi? To pytania, które są istotne dla kadr łódzkiej kultury i  edukacji. 

Od 2019 r. Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi jest głównym drogowskazem do realizacji zadań edukacyjnych dla miejskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych. placówek oświaty i niezależnych twórców, animatorów i edukatorów. Wieloetapowe badania edukacji kulturalnej, zrealizowane z inicjatywy Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Łodzi, pomagają udzielić odpowiedzi na pytania o aktualny stan, ale i przyszłość edukacji kulturalnej w Łodzi, bada jej odbiór oraz wartość dla mieszkańców miasta. Jest to ważna część Polityki Rozwoju Kultury 2020+, strategicznego dokumentu który definiuje jasne cele: zwiększenie uczestnictwa mieszkańców miasta w kulturze, rozwijanie kompetencji kulturowych łodzian, podnoszenie kompetencji zawodowych kadry kultury oraz poprawa dostępności, różnorodności i innowacyjności oferty kulturalnej Łodzi.

Urząd Miasta Łodzi zlecił przeprowadzenie badania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej, Stowarzyszeniu Edukacyjno-Kulturalnemu „Venae Artis”. Badanie trwało 7 miesięcy i zostało przeprowadzone na grupie niemal 2 tys. mieszkańców miasta. Realizacji podjął się zespół socjologów pod kierunkiem prof. Marka Krajewskiego (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), socjologa kultury. Osoby, które zostały zaproszone do udziału w badaniu to m.in. liderzy edukacji, nauczyciele, realizatorzy projektów w zakresie edukacji kulturalnej, animatorzy  oraz uczniowie łódzkich szkół oraz rodzice dzieci i młodzieży w Łodzi.  Badanie wykorzystało różne metody, w tym m.in. sondaże, wywiady indywidualne, wywiady grupowe oraz ewaluacyjne studia przypadków czterech przedsięwzięć programu oraz wywiad zogniskowany. W ten sposób uzyskano materiał naukowy, którego wartość stanowić będzie ewaluacja, diagnoza oraz  punkt wyjścia do rekomendacji dla dalszego rozwoju Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej.

W piątek, 26 listopada, w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, odbędzie się prezentacja wyników badania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej. Wydarzenie będzie transmitowane online i dostępne dla wszystkich zainteresowanych pod linkiem.

 

Harmonogram:

12.00-12.15: wstęp i powitanie

12.15-13.40: prezentacja wyników badań przez prof. dra hab. Marka Krajewskiego (UAM) i dra Macieja Frąckowiaka (UAM) oraz część dyskusyjna

13.40-14.00: przerwa

14.00-15.00: komentarz do zaprezentowanych wyników badania przedstawią: Anna Ciszowska (dyrektorka AOIA, wiceprzewodnicząca Rady Programu rozwoju i wsparcia edukacji kulturalnej), dr hab. Agata Skórzyńska, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dyrektorka Instytutu Kulturoznawstwa UAM) oraz dr Bożena Będzińska-Wosik (pedagożka i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 81 im. Bohaterskich Dzieci w Łodzi).

Część dyskusyjna.

Spotkanie poprowadzi kulturoznawczyni i dziennikarka - Patrycja Chuszcz.


Raporty, które powstały dzięki badaniu, będą dostępne na stronie Urzędu Miasta Łodzi do końca bieżącego roku.


Badanie diagnozujące potencjały i ograniczenia dla wdrażania Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi jest realizowane dzięki sfinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”.

Polecane aktualności

31. Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza – stacjonarnie w Łodzi i online

Wydział Kultury

„Animacja – sztuka nie tylko dla najmłodszych widzów. Filmy animowane w praktyce szkolnej”.... więcej

Od 16-12-2021 r. przeniesienie Punktów Obsługi Świadczeniobiorców

Od dnia 16-12-2021 r. Punkty Obsługi Świadczeniobiorców mieszczące się przy: Politechniki 32, Piłs... więcej

Łódź edu kul | Dosłyszeć teatr

Wydział Kultury

W czwartek, 21 października rusza niezwykły projekt edukacyjny pt. „Dosłyszeć teatr”. Będzie to cykl... więcej

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci pomordowanych na Brusie. Łódź składa hołd ofiarom egzekucji dokonanych w okresie okupacji niemieckiej i czasach stalinowskich

Tomasz Walczak / BRP

Przed obeliskiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na terenie dawnego poligonu na Brusie złożono... więcej

Łódź edu kul | druga edycja wsparcia tutorskiego dla liderów edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Kultura stanowi kluczową oś w budowie wspólnoty i kapitału społecznego, wpływa na jakość relacji i... więcej

Kontakt