Komunikacja miejska w święta i sylwester

W okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku tramwaje i autobusy kursować będę według specjalnego rozkładu jazdy.

W Wigilię i sylwestra komunikacja miejska kursować będzie według specjalnie przygotowanego rozkładu, uwzględniającego dojazdy do pracy.

Na liniach 41, 43A, 43B, 50A, 50B, 50C, 51A, 51B, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 54A, 54B, 54C, 54D, 56, 66, 71A, 71B, 82A, 82B, 85A, 85B, 87A, 87B, 90A, 90B, 90C, 91A, 91B, 91C, 92, 94, 96, 97A, 97B, B, G1, G2, Z45 i Z46 obowiązywać będzie rozkład jazdy z dnia roboczego.

Linie 2, 3, 4, 6, 8, 9B, 10B, 11B, 12, 13, 14, 15, 17, 52, 57, 69A, 69B, 70, 74A, 74B, 76, 80, 81, 83, 86, 99 i Z2 kursować będą ze wzmocnioną 15 minutową częstotliwością w godz. 7:00 - 17:00 w pozostałych godzinach kursować będą jak w sobotę.

Na liniach 14, 17, 55, 58A, 58B, 59, 60A, 60B, 60D, 63, 64B, 68A, 69A, 69B, 72, 72D, 74A, 74B, 75A, 75B, 75C, 81, 84A, 86A, H, W, Z2, Z6, Z13 i Z72 obowiązywać będzie rozkład jazdy jak w sobotę.

Na liniach 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9B, 10B, 11B, 12, 13, 15, 57, 62, 68B, 70, 73, 80, 83, 84B, 86B, 89, 93 i 99 obowiązywać będzie rozkład jazdy jak w sobotę, ale ze wcześniejszymi odjazdami.

Linie 6, 8, 52, 76, 80 kursować będą według sobotniego rozkładu jazdy z dodatkowymi wcześniejszymi oraz wieczornymi odjazdami.

 

Linie 10A i 11A kursować będą w godz. 7:00 – 17:00 z częstotliwością 15 minut, dostosowaną do rozkładów jazdy odpowiednio linii 10B i 11B.

Linia 16 kursować będzie w godz. 7:00 – 17:00 z częstotliwością 30 minutową, oraz w godz. 5:00 – 7:00 i 17:00 – 22:00 z częstotliwością 40 minut dostosowaną do rozkładów jazdy linii na al. Włókniarzy.

Linia 18 kursować będzie wyłącznie w godz. 5:00 – 10:00 oraz 14:00 – 18:00 z częstotliwością 30 minutową dostosowaną do rozkładu jazdy linii 12.

Linia 60C kursować będzie jak w sobotę z dodatkowym kursem do Strykowa oraz ze Strykowa o godz. 5:01 przez Dobieszków.

Linia 64A, 64B kursować będzie jak w sobotę, przy czym wybrane kursy, w godz. 6:00 – 16:00 z częstotliwością 60 minut oraz ok. godz. 22:00, realizowane będą w wariancie 64A.

Linia 65A, 65B kursować będzie jak w sobotę z wybranymi kursami do Sortowni.

Linia 77 kursować będzie w godz. w 5:00 – 22:00 z częstotliwością 40 min.

Linia 78 kursować będzie jak w sobotę z dodatkowym kursem z Targowego Rynku o godz. 4:20

 

Linia 9A nie będzie kursować.

 


W dniach 27, 28 grudnia obowiązywać będzie rozkład jazdy dla dnia roboczego. W tych dniach nie kursować będą linie 10A i 11A.

 


Linie nocne w okresie świąt będą kursować według poniższych rozkładów jazdy.

23/24.12 24/25.12 25/26.12 26/27.12 27/28.12 28/29.12 29/30.12 30/31.12 31.12/01.01 01/02.01
rozkład pt/sob rozkład sob/nie rozkład sob/nie rozkład nie/pon rozkład roboczy rozkład roboczy rozkład roboczy rozkład pt/sob rozkład sob/nie rozkład nie/pon

Ponadto linia N5B, kursy z Radogoszcza o godz. 3:06 i 4:06 skrócone zostaną do pętli Dworzec Łódź-Andrzejów. Linia N9 kursować będzie wyłącznie z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, czyli w noce 21/22.12, 22/23.12, 28/29.12 i 29/30.12.

Polecane aktualności

Posesja pod numerem 46 odzyskuje historyczny blask i całkowicie zmienia swoje oblicze - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Kamienica przy ul. Tuwima 46 odzyskuje blask. Powstanie tu najnowocześniejsza w Łodzi biblioteka

Anna Janocha / BKSiDŁ

Prace na rewitalizowanym odcinku ul. Tuwima nabierają tempa, a posesja pod numerem 46 odzyskuje... więcej

Zaczynamy wiosenne porządki w Łodzi - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Zaczynamy wiosenne porządki w Łodzi

Monika Pawlak / BRP

W środę (20 marca) rozpocznie się tradycyjne, wiosenne sprzątanie miasta. Do wyszorowania jest ponad... więcej

W Łodzi powstanie ponad 200 stacji ładowania elektrycznych samochodów - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Szkolenia, jazdy próbne, spotkania z ekspertami. Konferencja "Elektromobilność w praktyce"

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Premiera i prezentacje elektrycznych aut: Mercedes e+Citaro, BMW i3, BMW 225xe iPerformance oraz... więcej

Totupointy pomogą niewidomym poruszać się po dworcu autobusowym Łódź Fabryczna - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Totupointy pomogą niewidomym poruszać się po dworcu autobusowym Łódź Fabryczna

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Na dworcu autobusowym Łódź Fabryczna od piątku (15 marca) działa sieć totupointów, czyli... więcej

Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy ul. Rokicińskiej - fot. z arch. UMŁ

Rozpoczynamy kolejny etap przebudowy ul. Rokicińskiej

Piotr Wasiak / ZIM

W ramach przebudowy ul. Rokicińskiej powstanie nowa jezdnia, chodniki i droga rowerowa. Przebudowana... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.