Komunikacja miejska w święta i sylwester

W okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku tramwaje i autobusy kursować będę według specjalnego rozkładu jazdy.

W Wigilię i sylwestra komunikacja miejska kursować będzie według specjalnie przygotowanego rozkładu, uwzględniającego dojazdy do pracy.

Na liniach 41, 43A, 43B, 50A, 50B, 50C, 51A, 51B, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 54A, 54B, 54C, 54D, 56, 66, 71A, 71B, 82A, 82B, 85A, 85B, 87A, 87B, 90A, 90B, 90C, 91A, 91B, 91C, 92, 94, 96, 97A, 97B, B, G1, G2, Z45 i Z46 obowiązywać będzie rozkład jazdy z dnia roboczego.

Linie 2, 3, 4, 6, 8, 9B, 10B, 11B, 12, 13, 14, 15, 17, 52, 57, 69A, 69B, 70, 74A, 74B, 76, 80, 81, 83, 86, 99 i Z2 kursować będą ze wzmocnioną 15 minutową częstotliwością w godz. 7:00 - 17:00 w pozostałych godzinach kursować będą jak w sobotę.

Na liniach 14, 17, 55, 58A, 58B, 59, 60A, 60B, 60D, 63, 64B, 68A, 69A, 69B, 72, 72D, 74A, 74B, 75A, 75B, 75C, 81, 84A, 86A, H, W, Z2, Z6, Z13 i Z72 obowiązywać będzie rozkład jazdy jak w sobotę.

Na liniach 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9B, 10B, 11B, 12, 13, 15, 57, 62, 68B, 70, 73, 80, 83, 84B, 86B, 89, 93 i 99 obowiązywać będzie rozkład jazdy jak w sobotę, ale ze wcześniejszymi odjazdami.

Linie 6, 8, 52, 76, 80 kursować będą według sobotniego rozkładu jazdy z dodatkowymi wcześniejszymi oraz wieczornymi odjazdami.

 

Linie 10A i 11A kursować będą w godz. 7:00 – 17:00 z częstotliwością 15 minut, dostosowaną do rozkładów jazdy odpowiednio linii 10B i 11B.

Linia 16 kursować będzie w godz. 7:00 – 17:00 z częstotliwością 30 minutową, oraz w godz. 5:00 – 7:00 i 17:00 – 22:00 z częstotliwością 40 minut dostosowaną do rozkładów jazdy linii na al. Włókniarzy.

Linia 18 kursować będzie wyłącznie w godz. 5:00 – 10:00 oraz 14:00 – 18:00 z częstotliwością 30 minutową dostosowaną do rozkładu jazdy linii 12.

Linia 60C kursować będzie jak w sobotę z dodatkowym kursem do Strykowa oraz ze Strykowa o godz. 5:01 przez Dobieszków.

Linia 64A, 64B kursować będzie jak w sobotę, przy czym wybrane kursy, w godz. 6:00 – 16:00 z częstotliwością 60 minut oraz ok. godz. 22:00, realizowane będą w wariancie 64A.

Linia 65A, 65B kursować będzie jak w sobotę z wybranymi kursami do Sortowni.

Linia 77 kursować będzie w godz. w 5:00 – 22:00 z częstotliwością 40 min.

Linia 78 kursować będzie jak w sobotę z dodatkowym kursem z Targowego Rynku o godz. 4:20

 

Linia 9A nie będzie kursować.

 


W dniach 27, 28 grudnia obowiązywać będzie rozkład jazdy dla dnia roboczego. W tych dniach nie kursować będą linie 10A i 11A.

 


Linie nocne w okresie świąt będą kursować według poniższych rozkładów jazdy.

23/24.12 24/25.12 25/26.12 26/27.12 27/28.12 28/29.12 29/30.12 30/31.12 31.12/01.01 01/02.01
rozkład pt/sob rozkład sob/nie rozkład sob/nie rozkład nie/pon rozkład roboczy rozkład roboczy rozkład roboczy rozkład pt/sob rozkład sob/nie rozkład nie/pon

Ponadto linia N5B, kursy z Radogoszcza o godz. 3:06 i 4:06 skrócone zostaną do pętli Dworzec Łódź-Andrzejów. Linia N9 kursować będzie wyłącznie z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę, czyli w noce 21/22.12, 22/23.12, 28/29.12 i 29/30.12.

Polecane aktualności

W koncercie głównym "Znikające miasto" weźmie udział m.in. Mela Koteluk - fot. materiały organizatora

Festiwal Łódź Czterech Kultur. Znamy program!

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Dziewięć dni i ponad czterdzieści wydarzeń przygotowanych w 26 miejscach w całej Łodzi spiętych... więcej

Zdalnie sprawdź stan konta i podaj odczyt wodomierza. Nowa funkcjonalność dla wynajmujących mieszkania komunalne - fot. Wojciech Markiewicz / UMŁ

Zdalnie sprawdź stan konta i podaj odczyt wodomierza. Nowa funkcjonalność dla wynajmujących mieszkania komunalne

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Mieszkańcy gminnych lokali, którymi administruje Zarząd Lokali Miejskich już nie muszą wychodzić z... więcej

Tego lata ponad 100 wydarzeń muzycznych w Łodzi - fot. CC0 license

Tego lata ponad 100 wydarzeń muzycznych w Łodzi

Informacja prasowa ŁCW

Tegoroczne lato w mieście wypełnione będzie muzyką. Na łodzian czeka ponad 100 wydarzeń muzycznych,... więcej

Kamienica przy Piotrkowskiej 142 odzyskuje swój dawny blask - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Kamienica przy Piotrkowskiej 142 odzyskuje swój dawny blask

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Na parterze remontowanego budynku przy ul. Piotrkowskiej 142 znajdować się będą lokale użytkowe, a... więcej

Rządowe podwyżki za pieniądze samorządowe - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rządowe podwyżki za pieniądze samorządowe

Monika Pawlak / BRP

Rząd chętnie przyznaje podwyżki, ale w ślad za tym do samorządów nie płyną pieniądze z budżetu... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.