Koniec pierwszego etapu rekrutacji do przedszkoli. Kiedy II etap? [SZCZEGÓŁY]

Z 4 648 kandydatów aplikujących do miejskich przedszkoli zakwalifikowało się 4 252, ale na 390 niezakwalifikowanych czeka aż 845 wolnych miejsc. To oznacza, że każde dziecko, które brało udział w rekrutacji ma miejsce w placówce prowadzonej przez samorząd, choć nie każdy dostał się do wymarzonego przedszkola.

Rekrutacja do przedszkoli -  fot. Radosław Jóźwiak
Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się w sierpniu , fot. Radosław Jóźwiak

Od piątku (6 maja) od godz. 15 listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych są dostępne w poszczególnych placówkach. Rodzice mogą też sprawdzić wynik naboru logując się na swoje konto w systemie elektronicznego naboru. Informację otrzymają także pocztą elektroniczną na adres podany podczas rekrutacji.

Ważna informacja: w dniach 9-13 maja (do godz. 15) rodzice muszą złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki, logując się na swoje konto w elektronicznym systemie naboru. Niepotwierdzenie woli przyjęcia w terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 1 sierpnia. Na tym etapie będą brane pod uwagę tzw. gminne kryteria wśród których pojawiło się nowe, premiujące rodziców rozliczających podatek od osób fizycznych za rok poprzedni w Łodzi. Jeśli choć jedno z rodziców rozlicza w Łodzi PIT-37 wówczas dziecko dostanie w rekrutacji 32 pkt.

Kryteria II etapu naboru do przedszkoli

1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w placówce 1 wyboru - 64 pkt.

2. Co najmniej jedno z rodziców rozliczyło podatek od osób fizycznych za rok poprzedni w Łodzi - 32 pkt.

3. Dziecko posiada obowiązkowe szczepienia ochronne według rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 2011 ws. obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego badanie lekarskie daje podstawy odrodzenia obowiązkowego szczepienia - 16 pkt.

4. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących stacjonarnie oraz dziecko rodzica samotnie wychowującego - 8 pkt.

5. Dziecko uczęszczało do żłobka w roku rekrutacji - 4 pkt.

6. Dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą - 2 pkt.

Zobacz także

Polecane aktualności

 -  Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Łódź edu kul | podsumowanie Programu w 2021

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi w 2021 roku to przede wszystkim działania... więcej

 -  Fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Cześć i chwała bohaterom. W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Tomasz Walczak / BRP

W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, przed łódzkim pomnikiem ku czci tego największego... więcej

Łódź edu kul | raporty z badań edukacji kulturalnej w Łodzi

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Oddajemy w Państwa ręce trzy raporty przygotowane w ramach projektu „Badanie diagnozujące potencjały... więcej

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... więcej

Kontakt