Łódzkie gawędy. Skąd dziś czerpać informacje o dawnej Łodzi?

Historia Łodzi, choć niewątpliwie bogata, nie zawsze była dobrze udokumentowana. Są jednak pewne źródła, w których można szukać pożądanej wiedzy.

Jan Łaski

Skąd wiemy cokolwiek o dawnej Łodzi z XV czy XVI w., maleńkim miasteczku pośród puszczy? Przede wszystkim z zapisów majątkowych kapituły krakowskiej oraz arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. To są ważne informacje, ponieważ dotyczą wielu ówczesnych wsi i osad, które znalazły się potem w granicach tzw. Wielkiej Łodzi.

Za tymi zapisami kryją się ponadto ważne historyczne nazwiska, np. Jana Długosza (14151480), który oprócz sławnej kroniki pozostawił po sobie wiele innych dzieł, w tym liber beneficiorum archidiecezji krakowskiej, do której należały m.in. dobra pabianickie.

Natomiast sporo informacji na temat wsi podłódzkich dostarcza liber beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej (1511–1523), spisane przez – a raczej na polecenie – Jana Łaskiego (1456–1531), arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski w latach 1510–1531, a wcześniej kanclerza wielkiego koronnego oraz sekretarza królewskiego. To dzięki księgom majątkowym latyfundiów kapituły w Krakowie, Gnieźnie czy we Włocławku możemy odtworzyć co nieco z życia mieszkańców w XVI w. na obszarze obecnej Łodzi, w skład której wchodziły: jedno miasteczko Łódź, 24 wsie wokół, 10 osad gospodarczych oraz kilka majątków szlacheckich, które będziemy opisywać w kolejnych odcinkach naszego cyklu.

Zobacz także

Polecane aktualności

31. Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza – stacjonarnie w Łodzi i online

Wydział Kultury

„Animacja – sztuka nie tylko dla najmłodszych widzów. Filmy animowane w praktyce szkolnej”.... więcej

Od 16-12-2021 r. przeniesienie Punktów Obsługi Świadczeniobiorców

Od dnia 16-12-2021 r. Punkty Obsługi Świadczeniobiorców mieszczące się przy: Politechniki 32, Piłs... więcej

Łódź edu kul | Dosłyszeć teatr

Wydział Kultury

W czwartek, 21 października rusza niezwykły projekt edukacyjny pt. „Dosłyszeć teatr”. Będzie to cykl... więcej

 -  Fot. Andrzej Janecki/UMŁ

Pamięci pomordowanych na Brusie. Łódź składa hołd ofiarom egzekucji dokonanych w okresie okupacji niemieckiej i czasach stalinowskich

Tomasz Walczak / BRP

Przed obeliskiem upamiętniającym Polaków pomordowanych na terenie dawnego poligonu na Brusie złożono... więcej

Łódź edu kul | druga edycja wsparcia tutorskiego dla liderów edukacji kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Kultura stanowi kluczową oś w budowie wspólnoty i kapitału społecznego, wpływa na jakość relacji i... więcej

Kontakt