Nowy zawód = nowa praca. Projekt wsparcia dla długotrwale bezrobotnych kobiet w Łodzi

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałanie VIII.2.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Nowy zawód = nowa praca. Projekt wsparcia dla długotrwale bezrobotnych kobiet w Łodzi - fot. CC0 license
Nowy zawód = nowa praca. Projekt wsparcia dla długotrwale bezrobotnych kobiet w Łodzi , fot. CC0 license

Okres realizacji projektu: 1.11.2019 r. do 31.08.2021 r.

Cel główny projektu: aktywizacja zawodowa bezrobotnych lub biernych zawodowo mieszkanek Łodzi w wieku 30 lat i więcej. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez kompleksowe działania wspierające uczestniczki projektu. Finalnym efektem będzie wykonywanie zawodu / praca w charakterze opiekunki medycznej.

Grupa docelowa: W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 20 kobiet z Miasta Łodzi, w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. m.in.:

 • kobiety po 50. roku życia,
 • kobiety długotrwale bezrobotne,
 • kobiety o niskich kwalifikacjach.

Działania realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie psychologa na etapie rekrutacji – celem przeprowadzenia pogłębionych rozmów z kandydatkami do projektu i wyłonienia uczestniczek posiadających predyspozycje do pracy jako opiekunki medycznej.
 • doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb i przygotowaniem indywidualnego planu działania,
 • kurs zawodowy na opiekuna medycznego zakończony egzaminem państwowym
 • praktyki zawodowe w Łódzkich Domach Pomocy Społecznej,
 • subsydiowane zatrudnienie w Łódzkich Domach Pomocy Społecznej,
 • zatrudnienie u pracodawców na stanowisku opiekunki medycznej – umowa
  o pracę.

Wartość projektu 888 448,25 zł, w tym kwota dofinansowania 799 603,42 zł

Polecane aktualności

W Kapeluszu Anatola powstaje nowa miejska przychodnia dla 5 tys

W Kapeluszu Anatola powstaje nowa miejska przychodnia dla 5 tys. pacjentów.

Jolanta Baranowska / UMŁ

Trwa modernizacja budynku. Pierwszych pacjentów poradnia przyjmie w tym roku jesienią. więcej

Ule na dachach w Łodzi

Nowe łąki kwietne i ule na dachach w Łodzi

Aleksandra Hac / UMŁ

Niedługo w Łodzi pojawi się przynajmniej osiem nowych łąk kwietnych. To świetne schronienie dla... więcej

TME zatrudnia

TME zatrudnia. Jest praca dla łodzian!

Grzegorz Gawlik / UMŁ

Nawet 500 osób znajdzie pracę w supernowoczesnym Centrum Logistycznym firmy TME na granicy Łodzi i... więcej

Pogaduchy przez telefon dla seniorów

"Przyjazny telefon" - nowa infolinia przeznaczona specjalnie dla osób starszych

MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi zaprasza wszystkich łódzkich seniorów do skorzystania z... więcej

Karta Łodzianina

Nowe punkty obsługi i partnerzy strategiczni Karty Łodzianina

Laura Rybczyńska / ŁOT

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie Kartą Łodzianina oraz aby ułatwić mieszkańcom różnych części... więcej

Kontakt