Od królewskiego przywileju do wielkiej Łodzi

Podczas 595. Urodzin Łodzi nie zabrakło akcentów historycznych przypominających o genezie wydarzenia, czyli rocznicy lokacji Łodzi. Na Starym Rynku w Łodzi odbył się piknik w stylu historycznym.

Najmłodsi mogli wraz z animatorami w strojach z epoki wziąć udział w  warsztatach dawnego tańca, średniowiecznej biżuterii oraz kaligrafii. Aleksandra Ćwikowska, znana z prowadzenia warsztatów m.in. w Poleskim Ośrodku Sztuki opowiadała o dawnych dokumentach, ich tworzeniu, specyfice pisania piórem i lakowaniu dawnych dokumentów. W ten sposób łodzianie dowiedzieć się mogli, jak powstał akt nadania praw miejskich Łodzi, który król Władysław Jagiełło wydał w 1423 r.

Replika aktu odegrała ważną rolę w uroczystości na Starym Rynku. Dokument przywiózł orszak konny składający się z 6 jeźdźców w strojach z epoki.

- Początki miasta Łodzi sięgają średniowiecza, choć to prawdziwe miasto narodziło się dopiero w XIX wieku, osiągając niezwykłe w skali światowej dynamikę rozwoju. – powiedziała prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, podczas uroczystości oficjalnej - Te dwa porządki historyczne, czyli lokacja Łodzi w XV wieku, a potem jej niebywały rozkwit w XIX wieku są dla nas równie ważne i tkwią gdzieś w naszej zbiorowej świadomości. Z tej perspektywy warto przyjrzeć się także temu, co się dzisiaj dzieje w naszym mieście. Powstaje Nowe Centrum Łodzi, rozpoczął się wielki program rewitalizacji, miasto szuka z powodzeniem nowych kierunków gospodarczego rozwoju, stawiając na wiedzę, innowacje, nowe technologie, nowoczesne branże i przemysły kreatywne. Przygotowujemy się także do organizacji światowej wystawy Horticultural Expo 2024.

Przy pomniku lokacji miasta spoczęły kwiaty od najważniejszych przedstawicieli miasta, a także laurki dla Łodzi, wykonane przez dzieci podczas warsztatów na rynku. Senator Ryszard Bonisławski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi i znawca dziejów miasta przypomniał jego początki. Złożył hołd również królowi Władysławowi Jagielle.

Imię króla wspominane było wielokrotnie przez cały weekend, nie tylko w Łodzi. Konny orszak pojawił się też 27 lipca w Przedborzu, gdzie mieszkańcy obejrzeć mogli inscenizację przekazania aktu. Wielu Przedborzan wie, że to właśnie w ich miasteczku 29 lipca 1423 r. władca Polski wydał przywilej lokacyjny Łodzi. Dziesiątki mieszkańców wzięły udział we wspólnym składaniu kwiatów pod tablicą, upamiętniającą lokację Łodzi, która wisi na ratuszu w Przedborzu.

28 lipca jeźdźcy pojawili się na rynku w Piotrkowie Trybunalskim, podczas Biesiady Piotrkowskiej. Łodzianie i tu zaprezentowali replikę aktu. W ten sposób odbył on tę samą drogę- w śladzie dawnego traktu łęczycko-piotrkowskiego – którą mógł podróżować w XV wieku.

Miasto Łódź przygotowała dla mieszkańców Przedborza i Piotrkowa także więcej atrakcji – wystawę „Łódź wczoraj i dziś” oraz tzw. „owocowy rower”. Na urządzeniu, będącym na pozór zwykłym rowerem każdy mieszkaniec mógł osobiście zblendować owoce na sok. 29 lipca owocowy rower pojawił się jeszcze raz w Rzgowie.

We wszystkich tych miastach mieszkańcy otrzymywali przewodniki po Łodzi, jubileuszowe wydawnictwo oraz gadżety projektu „Łódzkie Drogi do Niepodległości” przypominające, że 2018 to nie tylko rok 595. Rocznicy lokacji, ale przede wszystkim stulecie polskiej niepodległości.

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Ulica Roosevelta "zagrała" w serialu TVP „Ludzie i bogowie” w reżyserii Bodo Coxa - fot. Łódź Film Commission / https://www.facebook.com/pg/LODZFILMCOMMISSION/

Film się kręci w mieście Łodzi…

Arkadiusz Grzegrczyk / BKSiDŁ

To będzie rekordowy pod względem liczby produkcji filmowych i serialowych rok dla naszego miasta.... więcej

4 lipca powraca letnia scena w Pasażu Rubinsteina. Druga educja Stand-up Piotrkowska Druga edycja odbywać się będzie do 29 sierpnia 2019 roku. - fot. ŁCW

Stand-up Piotrkowska. Start już 4 lipca

ŁCW

Już 4 lipca powraca letnia scena w Pasażu Rubinsteina. Co czwartek występować będą najpopularniejsi... więcej

Łódź Design Festival - fot. Archiwum UMŁ

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Łódź Design Festival

Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival znalazł się wśród laureatów dorocznych Nagród... więcej

Fala upałów w mieście. Sprawdź, jak radzić sobie z wysoką temperaturą - fot. z arch. UMŁ

Fala upałów w mieście. Sprawdź, jak radzić sobie z wysoką temperaturą

Anna Janocha / BKSiDŁ

Upały nie odpuszczają. Prognozy pogody na kolejne dni nie pozostawiają wątpliwości. Temperatura... więcej

Mieszkańcy chcą parkingu piętrowego przy ul. Piotrkowskiej 202/210 - fot. z arch. UMŁ

Mieszkańcy chcą parkingu piętrowego przy ul. Piotrkowskiej 202/210

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Zakończyło się głosowanie na platformie Vox Populi, w którym łodzianie mogli wypowiedzieć się o... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.