Odnowiony pomnik, podjazd dla niepełnosprawnych, nowa nawierzchnia. Koniec remontu sarkofagu w MTN

74 lata po radogoskiej masakrze teren pomnika - mauzoleum poddano kompleksowej renowacji. 19 stycznia odbędzie się tam uroczystość 74. rocznicy spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi.

Zakończył się remont pomnika-mauzoleum w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na Radogoszczu - mat. MTN
Zakończył się remont pomnika-mauzoleum w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi na Radogoszczu , mat. MTN

- Bardzo zależało nam by odnowiony sarkofag mieszkańcy Łodzi mogli oglądać podczas obchodów upamiętnienia Masakry Radogoskiej. Chociaż Muzeum jest zamknięte na czas remontu, 19 stycznia o godzinie 12:00 zapraszamy do wspólnego oddania hołdu ofiarom - mówi dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Jacek Wawrzynkiewicz.

Radogoskie mauzoleum mieści się w miejscu największej niemieckiej zbrodni wojennej dokonanej na obszarze Polski pomiędzy Bugiem a Odrą w końcowym okresie okupacji niemieckiej. W nocy z 17 na 18 stycznia władze więzienia rozstrzelały część osadzonych, a następnie spaliły główny budynek mieszczącego się tu więzienia policyjnego wraz z ok. 1500 więźniami. Masakrę przeżyło zaledwie ok. 30 osób. Nie była ona jedyną na terytorium współczesnej Polski, dokonaną w obliczu zbliżających się wojsk radzieckich, ale na pewno największą popełnioną w jednym czasie i miejscu.

Po zakończeniu okupacji niemieckiej ówczesne władze zdecydowały, że teren i ruiny spalonego więzienia staną się Miejscem Pamięci Narodowej. Proces ich przekształcania w mauzoleum trwał jednak długo głównie z powodu braku środków finansowych. Już około 1948 roku władze miasta zorganizowały konkurs architektoniczny na projekt pomnika. Budowę mauzoleum rozpoczęto 10 lat później, według planów przygotowanych przez najwybitniejszych łódzkich plastyków i architektów, a we wrześniu 1961 roku pomnik odsłonięto. Do dziś rozwiązania architektoniczno-plastyczne tam zastosowane stawiane są w rzędzie najlepszych realizacji tego typu w Polsce.

74 lata po radogoskiej masakrze w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzenne wokół pomnika-mauzoleum na terenie dawnego hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu” sarkofag i teren wokół niego poddano kompleksowej renowacji.

W roku 2017 zgromadzono całą potrzebną do wykonania inwestycji dokumentację i uzyskano pozwolenia na przeprowadzenie prac renowacyjno-budowlanych. Program prac konserwatorskich przygotowała pracownia RENOVATIO Katarzyna Przesmycka, zaś projekt nowego zagospodarowania przestrzennego wokół pomnika-mauzoleum pracownia Wojciech Szygendowski - Architektura i Konserwacja. Nadzór budowlany i konserwatorski zapewniła Pracownia Architektoniczno-Budowlana "M.K. Kopacz". Generalnym wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Konserwacji Obiektów Zabytkowych Sławomir Ostrowski.

Prace renowacyjno-budowlane rozpoczęto w marcu 2018 r. Okazały się bardzo złożonym procesem z uwagi na niezachowaną dokumentację techniczną pomnika. Należało określić miedzy innymi pH betonu co pozwoliło na prawidłowe uzupełnienie ubytków. W pierwszej kolejności wykonawca przystąpił do demontażu sjenitowych płyt, którymi wyłożony jest teren wokół pomnika-mauzoleum. Następnie zniwelowano istniejącą podsypkę i częściowo wykonane betonowe utwardzenia, które zastąpiono nowymi, wykorzystując inną technologię i materiały o większej wytrzymałości. Przeprowadzono także częściowe odwodnienie terenu. Następnie ponownie ułożono sjenitowe płyty, wykonując jednocześnie ich płomieniowanie, co zwiększyło ich estetykę i nadało im właściwości antypoślizgowe. W trakcie prac związanych z ponownym układaniem płyt, przeprowadzono także badania archeologiczne przy użyciu m.in. georadaru, które pozwoliły na dokładne określenie fundamentów nieistniejących już dziś budynków, składających się na dawny kompleks więzienny (fabryczny). Na tej podstawie wykonano betonowe odwzorowanie śladów tychże fundamentów w istniejącym podłożu (tzw. markery). W bryle sarkofagu uzupełniono uszkodzenia i odspojenia płyt z czarnego granitu. Zniszczone (spękane) płyty granitowe wymieniono na nowe. Wszystkie płyty zostały na nowo zakotwiczone do murowanej konstrukcji sarkofagu, a następnie zaspoinowane. Wykonano szlifowanie i polerowanie powierzchni granitu, co przywróciło pierwotny połysk pomnikowi. Poprawiono i uzupełniono także inskrypcje na stronie frontowej i stronach bocznych. Cała bryła pomnika została odsolona i odkwaszona. Od strony południowej i wschodniej ułożono szeroki podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zakończony ciągiem pieszym, okalającym bryłę sarkofagu ze wszystkich stron.

Koszt realizacji projektu „Zagospodarowanie przestrzenne wokół pomnika-mauzoleum na terenie dawnego hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu” wyniósł  425.000,00 zł, na co złożyły się dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 340.000,00 zł oraz dotacja celowa Urzędu Miasta Łodzi w wysokości 85.000 zł.


Uczcijmy pamięć Radogoszcza  

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska i przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Marcin Gołaszewski serdecznie zapraszają na uroczystość 74. rocznicy spalenia więźniów Radogoszcza i zakończenia okupacji niemieckiej w Łodzi.

Jak co roku mieszkańcy Łodzi upamiętnią ofiary zbrodni, która miała miejsce w 1945 r. w Więzieniu Policyjnym na Radogoszczu. Uroczystość odbywa się przy udziale kompanii honorowej Pierwszego Szwadronu Pierwszego Batalionu Kawalerii Powietrznej z Leźnicy Wielkiej.

Uroczystość odbędzie się 19 stycznia 2019 r., o godz. 12 przy pomniku mauzoleum na terenie Muzeum Tradycji Niepodległościowych na Radogoszczu (ul. Zgierska 147).

Zapraszamy łodzian do składania pod pomnikiem pamiątkowych wiązanek. 

Program uroczystości

 godz. 12.00

 • Rozpoczęcie uroczystości - odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej podczas podniesienia flagi państwowej.
 • Przemówienia okolicznościowe
 • Modlitwa międzywyznaniowa przedstawicieli wspólnot wyznaniowych
 • Apel Poległych i Salwa Honorowa
 • Złożenie wieńców i wiązanek przy Pomniku Martyrologii
 • Złożenie kwiatów na cmentarzu na kwaterach spalonych w więzieniu na Radogoszczu na cmentarzu św. Rocha
 • Zakończenie uroczystości

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki - mat. UMŁ

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki

Piotr Wasiak / UMŁ

Rewitalizujemy i powiększamy park Moniuszki. Powstają już nowe alejki, sadzimy dodatkowe drzewa.... więcej

Hanna Zdanowska i Katarzyna Bosacka - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Menu Wolności i 1989 kultowych lodów "Bambino" dla mieszkańców Łodzi

Wojciech Markiewicz / UMŁ

Łódź dołącza do ogólnopolskiej akcji społecznej "Menu Wolności". Wymyślony przez dziennikarkę... więcej

Fotopułapka będzie rejestrowała sprawców zaśmiecania -  fot. Sebastian Glapiński / UMŁ

Z fotopułapką na dzikie wysypiska. Straż Miejska walczy z nielegalnym śmieceniem

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Wyrzucasz odpady do lasu czy na pole? Lepiej tego nie rób, bo może namierzyć cię fotopułapka,... więcej

 - fot. Radosław Jóźwiak / Archiwum UMŁ

Dzień Dziecka w mieście. Atrakcji nie będzie brakowało

Małgorzata Loeffler / Wydział Kultury

Tegoroczny Dzień Dziecka w Łodzi zapowiada się bardzo atrakcyjnie. Przygotowano wiele ciekawych... więcej

Startuje Łódzki Budżet Obywatelski 2019. Do wydania 50 mln zł dla osiedli - fot. z arch. UMŁ

50 mln zł, 36 osiedli. Startuje Łódzki Budżet Obywatelski 2019

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

To takie proste - wystarczy złożyć wniosek i zdobyć pieniądze na realizację projektu w najbliższym... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.