Plenerowe siłownie dla seniorów

Przy przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" powstaje Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Dobiegają końca prace przy dwóch plenerowych, międzypokoleniowych siłowniach.

Zewnętrzne siłownie ulokowane są po dwóch różnych stronach budynku przychodni - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Zewnętrzne siłownie ulokowane są po dwóch różnych stronach budynku przychodni , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Przy ul. Libelta 16, przy miejskiej przychodni należącej do Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty", powstaje nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Jednym z elementów Centrum będą dwie zewnętrzne siłownie ulokowane po dwóch różnych stronach budynku przychodni.

- Obiekty te z założenia mają "łączyć pokolenia", czyli seniorów korzystających z Centrum oraz młodzież z pobliskiego osiedla oraz szkół - powiedział Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi.

Pierwsza instalacja to typowa siłownia przystosowana do potrzeb i możliwości osób starszych, które chcą się rehabilitować oraz zachować sprawność. Ten typ urządzeń znany jest łodzianom korzystającym z przy przychodni przy ul. Łanowej na Bałutach. Druga instalacja to urządzenia do tzw. kalisteniki, czyli - tłumacząc z greki - łączące "siłę i piękno".

- Trening jest tu oparty na wykorzystywaniu ciężaru ciała, systemu "podciągnięć" - tłumaczy Sebastian Seraficki, koordynator Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora na Bałutach i instruktor, dodając: - Są to urządzenia wykorzystywane również do street workout. Rozmawiamy z pobliskimi szkołami, które mogłyby korzystać ze specjalnych pokazów czy nawet wykorzystywać urządzenia do ćwiczeń.

Teren siłowni został wyposażony w lampy solarne, czyli bez dodatkowych kosztów na oświetlenie obiekty można będzie wykorzystywać np. wieczorami.

Powstające Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora będzie mieściło się na parterze i będzie wyposażone m.in. w podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku trwają prace adaptacyjne części pomieszczeń przychodni na potrzeby Centrum. 120 mkw. powierzchni, które zajmowała poradnia dla dzieci będzie wyremontowane, na nowo wyposażone i wiosną oddane pod potrzeby seniorów z Bałut. Będzie tam: sala komputerowa, sala do ćwiczeń gimnastycznych i jednocześnie wykładowa, kuchnia, dwie łazienki - w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Wybrany jest wykonawca prac. Inwestycja będzie kosztowała ok. 380 tys. zł - wraz z wyposażeniem.

Otwarcie Centrum planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r. Inwestycja jest warta prawie 400 tys. zł, a pieniądze pochodzą z budżetu miasta.

Z Miejskim Centrum Medycznym związanych jest ok. 150 seniorów, którzy m.in. korzystają z zajęć organizowanych w ramach projektu BO przy ul. Łanowej i Nastrojowej (m.in. nordic walking, ćwiczenia ogólnorozwojowe).

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" będzie trzecim takim obiektem w Łodzi. Jedno od roku działa przy ul. Szpitalnej na Widzewie, kolejne budowane jest Centrum przy Cieszkowskiego na Górnej.

Polecane aktualności

Wyjątkowa inwestycja. Na Księżym Młynie powstaje pierwszy zielony parking - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Wyjątkowa inwestycja. Na Księżym Młynie powstaje pierwszy zielony parking

Aleksandra Górska / BPKSiT

Trwa rewitalizacja jednego z najciekawszych zabytków przemysłowych na świecie. W jej ramach na... więcej

Zapłać raz i zostań właścicielem. Od stycznia użytkowanie wieczyste zamienia się we własność - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Zapłać raz i zostań właścicielem. Od stycznia użytkowanie wieczyste zamienia się we własność

Marcin Masłowski / BRPiNM

Zapłać raz i zostań właścicielem. Od 1 stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste zamienia się we... więcej

23 mln na wsparcie finansowe bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej - fot. CC0 license

23 mln na wsparcie finansowe bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

Marlena Kamińska / BPKSiT

Łódź zwiększa możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy.... więcej

Fabryka Sztuki zaprasza na prekursorskie I Forum Mody Polskiej

Startuje Modopolis. Fabryka Sztuki zaprasza na prekursorskie I Forum Mody Polskiej

Aleksandra Górska / BPKSiT

W programie panele, warsztaty, showroom i spotkania z wyjątkowymi gośćmi, m.in. z Agą Prus, Tomaszem... więcej

Wizualizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego 2018 - mat. ŁCW

Czym zachwyci tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy? Ruszyły przygotowania do imprezy

Zuzanna Bociąga / ŁCW

Wzorem z poprzedniego roku łódzki Jarmark rozpocznie się 1 grudnia i wprowadzi nas w podniosłą,... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.