Plenerowe siłownie dla seniorów

Przy przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" powstaje Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Dobiegają końca prace przy dwóch plenerowych, międzypokoleniowych siłowniach.

Zewnętrzne siłownie ulokowane są po dwóch różnych stronach budynku przychodni - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Zewnętrzne siłownie ulokowane są po dwóch różnych stronach budynku przychodni , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Przy ul. Libelta 16, przy miejskiej przychodni należącej do Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty", powstaje nowe Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora. Jednym z elementów Centrum będą dwie zewnętrzne siłownie ulokowane po dwóch różnych stronach budynku przychodni.

- Obiekty te z założenia mają "łączyć pokolenia", czyli seniorów korzystających z Centrum oraz młodzież z pobliskiego osiedla oraz szkół - powiedział Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi.

Pierwsza instalacja to typowa siłownia przystosowana do potrzeb i możliwości osób starszych, które chcą się rehabilitować oraz zachować sprawność. Ten typ urządzeń znany jest łodzianom korzystającym z przy przychodni przy ul. Łanowej na Bałutach. Druga instalacja to urządzenia do tzw. kalisteniki, czyli - tłumacząc z greki - łączące "siłę i piękno".

- Trening jest tu oparty na wykorzystywaniu ciężaru ciała, systemu "podciągnięć" - tłumaczy Sebastian Seraficki, koordynator Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora na Bałutach i instruktor, dodając: - Są to urządzenia wykorzystywane również do street workout. Rozmawiamy z pobliskimi szkołami, które mogłyby korzystać ze specjalnych pokazów czy nawet wykorzystywać urządzenia do ćwiczeń.

Teren siłowni został wyposażony w lampy solarne, czyli bez dodatkowych kosztów na oświetlenie obiekty można będzie wykorzystywać np. wieczorami.

Powstające Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora będzie mieściło się na parterze i będzie wyposażone m.in. w podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku trwają prace adaptacyjne części pomieszczeń przychodni na potrzeby Centrum. 120 mkw. powierzchni, które zajmowała poradnia dla dzieci będzie wyremontowane, na nowo wyposażone i wiosną oddane pod potrzeby seniorów z Bałut. Będzie tam: sala komputerowa, sala do ćwiczeń gimnastycznych i jednocześnie wykładowa, kuchnia, dwie łazienki - w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Wybrany jest wykonawca prac. Inwestycja będzie kosztowała ok. 380 tys. zł - wraz z wyposażeniem.

Otwarcie Centrum planowane jest w pierwszym kwartale 2019 r. Inwestycja jest warta prawie 400 tys. zł, a pieniądze pochodzą z budżetu miasta.

Z Miejskim Centrum Medycznym związanych jest ok. 150 seniorów, którzy m.in. korzystają z zajęć organizowanych w ramach projektu BO przy ul. Łanowej i Nastrojowej (m.in. nordic walking, ćwiczenia ogólnorozwojowe).

Centrum Zdrowego i Aktywnego Seniora przy przychodni Miejskiego Centrum Medycznego "Bałuty" będzie trzecim takim obiektem w Łodzi. Jedno od roku działa przy ul. Szpitalnej na Widzewie, kolejne budowane jest Centrum przy Cieszkowskiego na Górnej.

Polecane aktualności

Prezydenci polskich miast rozpoczęli w Łodzi ogólnopolską kampanię #dziękUjEmy - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

#dziękUEmy | Rozpoczęli w Łodzi kampanię pokazującą, jak zmieniła się Polska przez 15 lat w UE

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

To już 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W czwartek (18 kwietnia) prezydenci... więcej

Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi - mat. ŁCW

Bieg Ulicą Piotrkowską. Pobiegną w bojowym ekwipunku, by pomóc weteranowi

Informacja prasowa ŁCW

W tegorocznym Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run pobiegną żołnierze i rekonstruktorzy w pełnym... więcej

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8 - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Pierwsze mieszkania w ramach programu rewitalizacji. Już powstają kolejne

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

Jeszcze w tym roku zakończy się gruntowny remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 8. To będzie jeden z... więcej

Nowy wygląd, więcej zieleni. Kończymy przebudowę ul. Traugutta. - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Nowy wygląd, więcej zieleni. Kończymy przebudowę ul. Traugutta.

Tomasz Walczak / BKSiDŁ

W lipcu zakończy się remont ul. Traugutta na odcinku od ul. Sienkiewicza i ul. Kilińskiego. Ulica... więcej

Songwriter Łódź Festiwal - arch. UMŁ

Sprawdź, kto wystąpi podczas Songwriter Łódź Festiwal 2019

Informacja prasowa ŁCW

W tym roku Songwriter Łódź Festiwal obchodzi swoje pięciolecie. Od 2015 roku na skrzyżowaniu... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.