Polsce grozi utrata unijnego dofinansowania dla programu „Czyste powietrze”. Łódź deklaruje pomoc!

Problem smogu w Polsce narasta, tymczasem grozi nam utrata 8 mld euro unijnego dofinansowania na walkę z tym groźnym dla zdrowia zjawiskiem. Problemem jest opieszałość rządu we wprowadzaniu zmian w programie „Czyste powietrze”, których oczekuje Komisja Europejska.

Damian Raczkowski, radny miejski mówi: - Rząd Prawa i Sprawiedliwości miał czas do 21 czerwca, aby przedstawić Komisji Europejskiej rozwiązania i propozycje zmian dotyczących programu „Czyste powietrze”. Przypomnijmy, że Komisja Europejska wystosowała ultimatum, że jeśli polski rząd nie wprowadzi zmian zaproponowanych przez KE, to stracimy 8 mld euro unijnego dofinansowania na wymianę źródeł ogrzewania. Zastanawiamy się, jak to jest możliwe, że w kraju, gdzie z powodu zanieczyszczonego powietrza rocznie umiera ok. 70 tys. osób, a na liście 50 najbardziej zanieczyszczonych miast świata, aż 2/3 stanowią polskie miasta, rząd zamiast podpisywać ok. 400 tys. umów, podpisuje ich zaledwie 13,5 tys. To duża nieudolność pokazująca, że program „Czyste powietrze” okazał się fiaskiem.

- W sytuacji gdy rząd nie radzi sobie z szybkim rozpatrywaniem wniosków i rozdzielaniem pieniędzy na wymianę nieekologicznych źródeł ogrzewania apelujemy do rządu i Ministerstwa Środowiska o przekazanie tych pieniędzy samorządom, które bardzo dobrze sobie radzą z realizacją własnych programów zmierzających do poprawy jakości powietrza. Procedury w programie „Czyste powietrze” powinny zostać znacznie uproszczone i skrócone, aby Polska nie straciła 8 miliardów euro dofinansowania na wymianę „kopciuchów” - podkreśla radny Damian Raczkowski.

Krzysztof Honkisz, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ dodaje: - Od 2017 r. sukcesywnie realizujemy miejski program dotacji do wymiany źródeł ogrzewania. Pracę zorganizowaliśmy tak, by potencjalni beneficjenci naszego programu, od momentu złożenia wniosku, do otrzymania decyzji i podpisania umowy, nie czekali dłużej niż 1,5-2 miesiące. Np. w 2019 r. nabór wniosków skończyliśmy 30 marca, a już w połowie maja podpisywaliśmy pierwsze umowy z beneficjentami. W kilku przypadkach beneficjenci już nawet zakończyli już swoje inwestycje i po przeprowadzeniu procedur kontrolnych środki zostały przelane na ich konta.

Dyrektor Krzysztof Honkisz zwraca uwagę, że wnioski w miejskim programie antysmogowym mieszczą się na dwóch stronach, podczas gdy wnioski w programie realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska z kilkunastu stron, a procedura weryfikacji tych wniosków jest bardzo odległa w czasie.

– Jesteśmy gotowi by stać się beneficjentem pośrednim środków unijnych i włączyć się w realizację programu „Czyste powietrze”, dając nasze zasoby ludzkie i organizację. Liczymy, że rząd po krytycznym raporcie ze strony Komisji Europejskiej uprości procedury, a przede wszystkim rozszerzy program „Czyste powietrze”, tak by objął substancję wielorodzinną, która dominuje w dużych miastach, tak by w ramach tego programu można było wymieniać źródła ogrzewania w zasobach komunalnych, wspólnotowych i prywatnych, a nie dotyczył on tylko właścicieli domków jednorodzinnych. Miasto Łódź deklaruje gotowość do włączenia się w realizację rządowego programu „Czyste powietrze” rozszerzonego na substancję wielorodzinną i uproszczoną procedurą rozpatrywania wniosków, przyspieszającą przyznawanie dotacji wnioskodawcom – dodaje dyrektor Krzysztof Honkisz.

Polecane aktualności

Łódź Stand-up Festiwal, czyli Wielki Roast Łodzi

Informacja prasowa ŁCW

Największe gwiazdy polskiego stand-upu wystąpią w listopadzie w Atlas Arenie podczas pierwszej... więcej

Łódź została koordynatorem EKOstrategii, która powstaje dla Unii Metropolii Polskich - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Polska EKOstrategia pod kierownictwem Łodzi

Aleksandra Hac / BRP

Łódź została koordynatorem EKOstrategii, która powstaje dla Unii Metropolii Polskich. Będą z niej... więcej

Amerykanka zachęca łódzkie dzieci do nauki języka angielskiego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Amerykanka zachęca łódzkie dzieci do nauki języka angielskiego

Jolanta Baranowska / BRP

16-letnia Zosia z Seattle kolejny raz zachęcała łódzkie przedszkolaki do nauki języka angielskiego.... więcej

Możliwe będą docelowe wjazdy dla mieszkańców i najemców lokali, z wyłączeniem możliwości parkowania na ulicach - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Stare Polesie. Utrudnienia w ruchu i parkowaniu w związku z realizacją zdjęć filmowych

Łódź Film Commission

Zdjęcia realizowane będą od 22 do 28 lipca na na skrzyżowaniu ulic Legionów z Żeromskiego. więcej

Rozpoczyna się układanie nawierzchni na ul. Nawrot - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Po remontowanych ulicach w centrum Łodzi pojedziemy po wakacjach

Tomasz Andrzejewski / ZDiT

Wykorzystujemy wakacje na intensywne prace na łódzkich ulicach. W centrum, na kolejnej z nich... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.