PROJEKT "Seniorzy mają MOC! Budowanie lokalnej sieci wsparcia"

Sfinansowany ze środków Fundacji „ORLEN DAR – SERCA”. Realizowany przez Fundację „W Człowieku Widzieć Brata”. W ramach projektu realizowany jest cykl warsztatów skierowanych do samotnych osób powyżej 60 r.ż.

1. trening pamięci i umysłu czyli „ćwiczenie głowy" podczas wspólnie rozwiązywanych łamigłówek, zagadek, gier logicznych a wszystko to w formie zabawy;

2. joga śmiechu czyli rozluźnianie ciała, relaks, ćwiczenia oddechowe, redukcja stresu, regeneracja w atmosferze zabaw i uśmiechów;

3. warsztaty rękodzieła czyli ćwiczenie sprawności rąk i wzmacnianie kreatywności poprzez twórcze robienie kartek, mydełek, świec ozdobnych itp.

4. międzypokoleniowa sieć wsparcia - warsztaty dla seniorów z udziałem dzieci/młodzieży uczęszczającej do Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 26; zajęcia mają na celu wspólne stworzenie (opracowanie graficzne, wykonanie, ustalenie regulaminu i zasad, promocja na terenie dzielnicy, rekrutacja mieszkańców, koordynowanie itd.) tablicy/makiety pt. "Wzajemności - Życzliwości", na której będą mogli seniorzy zamieszczać informację z prośbą o pomoc/wsparcie w czynnościach życia codziennego lub w innych potrzebach (np. naprawa zepsutego radia); lokalni mieszkańcy będą mogli włączyć się w sieć o charakterze samopomocowym poprzez udzielenie pomocy seniorowi/om na zgłoszoną, konkretną potrzebę; ponadto każdy mieszkaniec będzie mógł zamieścić na tablicy swoją ofertę usługi, z której będą mogli skorzystać seniorzy lub inni mieszkańcy. Celem warsztatów jest zainicjowanie samopomocowej wymiany usług międzypokoleniowej między mieszkańcami.

Warsztaty odbywają się w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 15 czerwca 2019 r.,

w każdy wtorek od godziny 11.00 do 13.00 w MIEJSCU SPOTKAŃ przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9.

WAŻNE! Dla osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym poruszaniu się jest zapewniony bezpłatny transport. Taką potrzebę należy zgłaszać maksymalnie do 8 dni przed planowanymi warsztatami pod numerem telefonu 509147833.

Zapisy: Wystarczy przyjść. Do grupy można dołączyć w każdej chwili.

HARMONOGRAM LUTY - KWIECIEŃ

12 luty; 12 marzec; 9 kwietnia

Godz.: 11.00 – 13.00

Adres: Miejsce Spotkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9

Gimnastyka umysłu i pamięci. Warsztaty dla seniorów, podczas których będziemy „ćwiczyć "głowy" tj. wspólnie rozwiązywać łamigłówki, zagadki, gry logiczne a wszystko to w formie zabawy

5 luty, 5 marzec; 2 i 30 kwietnia.

Godz.: 11.00 – 13.00

Adres: Miejsce Spotkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9

Międzypokoleniowa sieć wsparcia pn. „Wzajemności – Życzliwości” w ramach projektu „Seniorzy mają MOC! Budowanie lokalnej sieci wsparcia”. Warsztaty dla seniorów z udziałem dzieci/młodzieży uczęszczającej do Koła Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 26; zajęcia mają na celu wspólne stworzenie (opracowanie graficzne, wykonanie, ustalenie regulaminu i zasad, promocja na terenie dzielnicy, rekrutacja mieszkańców, koordynowanie itd.) tablicy/makiety pt. "Wzajemności – Życzliwości.” Szczegóły na zajęciach.

26 luty; 26 marzec; 23 kwietnia.

Godz.: 11.00 – 13.00

Adres: Miejsce Spotkań, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 9

Warsztaty rękodzieła w ramach projektu „Seniorzy mają MOC! Budowanie lokalnej sieci wsparcia”. Warsztaty rękodzieła dla seniorów twórcze robienie autorskich kartek, mydeł, świec ozdobnych itp.

Polecane aktualności

Wkrótce rozpocznie się remont zabytkowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 1 - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Konserwatorski remont kamienicy przy ul. Gdańskiej 1

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Wkrótce rozpocznie się remont zabytkowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 1. To ostatnia z zaplanowanych... więcej

Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Ma uprościć załatwianie spraw urzędowych. Od marca będą wydawane e-dowody

Anna Janocha / BKSiDŁ

Bezpieczna komunikacja elektroniczna z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi oraz... więcej

W weekend noc Oscarów. Trzymajmy kciuki za "Zimną wojnę" - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

W weekend noc Oscarów. Trzymajmy kciuki za "Zimną wojnę"

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Wyprodukowany przez łódzki Opus Film kolejny po "Idzie" film Pawła Pawlikowskiego "Zimna wojna" ma... więcej

Ruszył remont zabytkowej willi Poleskiego Ośrodka Sztuki - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Ruszył remont zabytkowej willi Poleskiego Ośrodka Sztuki

Wojciech Markiewicz / BPKSiT

Rozpoczął się kompleksowy remont zabytkowej willi, w której mieści się Poleski Ośrodek Sztuki. W... więcej

Nowa pula pieniędzy pozwoli na przyłączenie do sieci 64 miejskich kamienic - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Walka ze smogiem. 64 kamienice zostaną przyłączone do sieci cieplnej i gazowej

Arkadiusz Grzegorczyk / BKSiDŁ

Walczymy ze smogiem. Nowa pula pieniędzy pozwoli na przyłączenie do sieci 64 miejskich kamienic. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.