Przyznano Kultugranty 2018. Zobacz, jakie inicjatywy wzbogacą ofertę miejskich wydarzeń

Kultugranty to program miejskiego wsparcia dla najciekawszych pomysłów na wydarzenia kulturalne, artystyczne czy rozrywkowe. To już druga edycja projektu wspierającego twórców kultury. W Łódzkim Centrum Wydarzeń zaprezentowano zwycięskie projekty, na dofinansowanie których przeznaczono 60 tys. zł.

 - fot. Radosław Jóźwiak

Jak poinformowała dyrektor ŁCW Izabela Zbonikowska, zgłoszono 59 inicjatyw, spośród których 9 projektów otrzymało wsparcie od 2,8 do 8,5 tys. zł. To już druga edycja konkursu, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tegoroczne pomysły są zróżnicowane i dotyczą różnych obszarów działalności artystycznej, a jurorzy wybrali następujące projekty:

 • Festiwal Eksploracji Miejskiej Łódź 2018 - kilkudniowe wydarzenie, na które składają się m.in. warsztaty, prelekcje, fotospacery, wystawy. Podstawowym założeniem imprezy jest promowanie szeroko pojętej eksploracji tkanki miejskiej, czyli fotografowanie miejsc opuszczonych, zgłębiania miejskich legend, ciekawostki, spotkania z ciekawymi ludźmi.
 • Włókiennicza mówi - akcja w przestrzeni miejskiej poprzedzona pracą badawczą poświęconą mieszkańcom ulicy Włókienniczej. Jej zwieńczeniem będzie we wrześniu bezpłatna akcja miejska, performatywny spacer przez ulicę Włókienniczą, jej historię oraz wspomnienia mieszkańców.
 • 1905 Człowiek niepodległy - akcja artystyczna w przestrzeni miejskiej, której celem jest upamiętnienie dziedzictwa historycznego związanego z rewolucją 1905 roku i tzw. powstaniem łódzkim. Projekt zakłada zorganizowanie spektaklu artystycznego, poświęconego 113. rocznicy wydarzenia.
 • Tylko spokój nas uratuje - w wybrane niedziele będzie można się wybrać na koncert w Muzeum Książki Artystycznej. Wystąpią twórcy muzyki instrumentalnej, przede wszystkim klasycznej i modern classical. Autorzy projektu chcą poprzez tę muzyczną inicjatywę wesprzeć ideę „slow life”.
 • Wielkie nić, czyli wspólnotowe wyszywanie na bilbordzie - warsztaty międzypokoleniowe z mieszkańcami Łodzi, podczas których wspólnie wyszyte zostanie hasło TKANKA na billboardzie postawionym w centrum miasta. Hasło w symboliczny sposób nawiązuje zarówno do tradycji tkackiej Łodzi, jaki potrzeby odbudowy wspólnoty miejskiej.
 • Galeria Czynna 2018 - projekt ma na celu wsparcie i prezentację młodych łódzkich artystów i artystek wizualnych, w ramach których odbędą się trzy krótkotrwałe wystawy sztuki i wydarzenia artystyczno-społeczne w nieoczywistych przestrzeniach i nietypowych lokalach w centrum miasta.
 • Improwizowany HipHop Musical - powstanie improwizowany spektaklu – hiphopowy musical, który połączy improwizację teatralną z elementami kultury hip-hopowej. W przygotowaniu spektaklu weźmie udział reprezentacja łódzkich improwizatorów oraz łódzkich reprezentantów kultury hiphopowej, a także dzieci i młodzież z sąsiadujących z teatrem kamienic – uczestnicy dwudniowych przygotowujących do wydarzenia warsztatów.
 • Młyn na Mani – integracja lokalnej społeczności - multimedialna wystawa plenerowa z warsztatami edukacyjnymi, która będzie się składać z trzech filarów. Sekcja pierwsza to nawiązanie do istniejącego dawniej młyna Mania na rzece Łódce oraz rozwinięcie tematu młyna w znaczeniu miejsca. Drugi element to prezentowanie lokalnych i osobistych historii z osiedla im. Montwiłła-Mireckiego, osady fabrycznej Mania i rynku Mani. Trzecia sekcja odnosi się ludzi kultury mieszkających dawniej i dziś na terenie osiedla.
 • KIPISZ - przestrzeń improwizacji osobistej - cykl interdyscyplinarnych spotkań artystycznych, podczas których prezentowane będą pokazy teatralne, taneczne i audiowizualne, wystawy oraz filmy. Projekt zakłada organizację cyklu czterech comiesięcznych, otwartych spotkań artystycznych.

Polecane aktualności

Ulica Piotrkowska znów jest pełna życia i wydarzeń, odwiedzają ją tłumy łodzian, a także turystów - fot. z arch. UMŁ

Jak powinna zmieniać się ul. Piotrkowska? Wypowiedz się poprzez Vox Populi

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Zmienia się Łódź, a nowe oblicze odsłania również ulica Piotrkowska, która znów jest pełna życia i... więcej

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+ - fot. CC0 license

Wnioski o 300+ i 500+ składaj elektronicznie. Tak jest wygodniej

Marlena Kamińska / BPKSiT

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+. Najczęściej... więcej

Półkolonie od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców oraz uczniów - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Półkolonie się kończą, ale wakacje trwają

Monika Pawlak / BRPiNM

Wakacje na półkoloniach spędziło prawie 4 500 uczniów szkół podstawowych, a o ich bezpieczeństwo i... więcej

Autobus wyrusza teraz na szlak po województwie łódzkim, a potem również na Śląsk, Kujawy, czy w Świętokrzyskie - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Jednorożec ruszył w Polskę. Wystartowała "Mobilna Łódź", czyli wyjątkowa kampania promocyjna miasta

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Ruszył ogólnopolski projekt promocyjny Łodzi, która z pomocą nowoczesnego multimedialnego autobusu... więcej

Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla autobusów i tramwajów. Aleja Śmigłego-Rydza będzie przebudowa - fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

W niedzielę rusza przebudowa al. Rydza-Śmigłego. Nowe torowisko, jezdnie, chodniki, pas dla MPK

Piotr Wasiak / ZIM

W niedzielę, 19 sierpnia rozpoczynamy największą przebudowę w ramach projektu "Tramwaj dla Łodzi", w... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.