Rewitalizacja kamienic przy Północnej 7 i 23. Niedługo przestaną szpecić okolicę [ZDJĘCIA, WIDEO]

Kolejne kamienice w centrum Łodzi odzyskują dawny blask. Sprawdzamy, jak postępują prace przy ul. Północnej 7 i 23.

Rewitalizacja przy Północnej -  fot. Stefan Brajter
Rewitalizacja przy Północnej 23 nie zwalnia tempa , fot. Stefan Brajter

– Przy ulicy Północnej dwie kamienice odzyskują dawny blask. Budynki zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Wewnętrzny układ pomieszczeń ulegnie przebudowie. Wymienione zostaną instalacje oraz zagospodarowane podwórka. Przed kamienicami nie zabraknie zieleni oraz ławek. To już jest standard, że obok odnowionych budynków budujemy komfortowe podwórka, na których można odpocząć czy spotkać się ze znajomymi – mówi Adam Pustelnik, pierwszy wiceprezydent Łodzi.

Rewitalizacja przy Północnej 7

Na placu budowy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Pracownicy kończą skuwanie tynków oraz wzmacnianie drewnianych stropów. W najbliższych tygodniach będą prowadzić prace instalacyjne oraz wywóz gruzu z terenu podwórka. 

W budynku pod numerem 7 po remoncie będzie 38 mieszkań komunalnych, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami oraz 2 lokale usługowe na wynajem. Na ścianach będą zainstalowane stelaże, po których pnące się pnącza stworzą zieloną ścianę. 

Na podwórku staną stojaki rowerowe, do użytku mieszkańców zostanie oddana również stylizowana altana na odpady.

Kamienica przy Północnej 23

Przy ul. Północnej rewitalizowana jest również kamienica pod numerem 23, w której oprócz 22 mieszkań oraz dwóch lokali na handel lub usługi, powstaną także placówka opiekuńczo-wychowawcza, świetlica środowiskowa oraz dom samopomocy.

– Obecnie trwa montaż drewnianej stolarki okiennej od frontu, rozpoczęto również odnowę detali na elewacji. Prowadzona jest budowa szybu windowego oraz intensywne prace przy wymianie instalacji – mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Obie inwestycje zakończą się w 2023 r.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zobacz także

Polecane aktualności

 -  Fot. Radosław Jóźwiak/UMŁ

Napowietrzny Eko Patrol. Nad Łodzią lata specjalny sprzęt do pomiaru składu powietrza i walki ze smogiem

Tomasz Walczak / BRP

Straż Miejska w Łodzi wykorzystuje kolejne narzędzie do walki ze smogiem. Dzięki głosom łodzian w... więcej

Łódź edu kul | podsumowanie Programu w 2021

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Program wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi w 2021 roku to przede wszystkim działania... więcej

 -  Fot. Paweł Łacheta/UMŁ

Cześć i chwała bohaterom. W 80. rocznicę utworzenia Armii Krajowej

Tomasz Walczak / BRP

W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej, przed łódzkim pomnikiem ku czci tego największego... więcej

Łódź edu kul | raporty z badań edukacji kulturalnej w Łodzi

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Oddajemy w Państwa ręce trzy raporty przygotowane w ramach projektu „Badanie diagnozujące potencjały... więcej

Łódź edu kul | projektowanie oferty w instytucjach - badanie zaangażowania odbiorców oferty kulturalnej

Jolanta Sławińska-Ryszka / Wydział Kultury

Instytucje kultury, nie zatracając swoich podstawowych funkcji związanych między innymi z... więcej

Kontakt