Stefan Pogonowski, zapomniany bohater Bitwy Warszawskiej

Łódź przypomina jednego z największych bohaterów Bitwy Warszawskiej: łodzianina, kapitana Stefana Pogonowskiego. Został on bohaterem miesiąca sierpnia w ramach miejskiego projektu "12 Bohaterów na 12 Miesięcy Stulecia Niepodległości"

Zofia Jakubowicz, siostrzenica Stefana Pogonowskiego oraz wiceprezydent Krzysztof Piątkowski.
Zofia Jakubowicz, siostrzenica Stefana Pogonowskiego oraz wiceprezydent Krzysztof Piątkowski

Kapitan Stefan Pogonowski był łodzianinem, dowódcą legendarnego już I Batalionu 28 Pułku Strzelców Kaniowskich. Uważany jest za jednego z najważniejszych bohaterów Bitwy Warszawskiej, dzięki natarciu, które przeprowadził w nocy z 14 na 15 sierpnia 1920 r. pod wsią Kąty Węgierskie. Batalion całkowicie zaskoczył siły bolszewickie, powodując panikę w ich szeregach i w rezultacie odwrót.  

Stefan Pogonowski zginął w tej potyczce, zmarł jednak w sławie bohatera. Generał Lucjan Żeligowski nazwał jego natarcie decydującym – tym, które odwróciło losy Bitwy Warszawskiej na polską stronę.

- Kapitan Stefan Pogonowski był w dwudziestoleciu międzywojennym uważany za jednego z największych polskich bohaterów, dziś natomiast pozostaje nieco zapomniany. Jestem szczególnie dumny, że dziś w Łodzi podejmujemy wspólnie nowe inicjatywy, mające przywrócić pamięć o tej niezwykłej postaci. – powiedział wiceprezydent Krzysztof Piątkowski podczas konferencji prasowej w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.

Najważniejszym gościem spotkania była p. Zofia Jakubowicz (r. 1935 ), siostrzenica Stefana Pogonowskiego. Pokazała unikatowy zbiór, nigdy dotąd nie prezentowanych zdjęć rodzinnych oraz medali, odznaczeń i  dokumentów, obrazujących karierę wojskową wuja. Były wśród nich także zdjęcia Stanisława Pogonowskiego, brata Stefana, równie zasłużonego na polu bitwy i podobnie jak brat, odznaczonego orderem Virtuti Militari.    

Stefan Pogonowski order Virtuti Militari otrzymał dwukrotnie. Drugi raz już pośmiertnie – generał Władysław Sikorski osobiście przypiął go do portretu kapitana. Medal wciąż pozostaje przypięty do portretowego wizerunku Pogonowskiego – dziś pokazanego również po raz pierwszy.

- Te pamiątki przetrwały lata wojny, ukrywane w piwnicach. Po 1945 r. postać wuja nie była przypominana, z jego nagrobka skuto w tajemniczych okolicznościach, w nocy, inskrypcję, iż był on bohaterem wojny polsko-rosyjskiej. Przez wiele lat nie rozmawialiśmy publicznie o jego zasługach, znało je tylko grono najbliższej rodziny i znajomych – wspominała pani Zofia.

Dziś symbolem zasług Stefana Pogonowskiego jest rzeźba husarza – symbolu wielkiej odwagi – zdobiąca jego nagrobek na Starym Cmentarzu w Łodzi. Bohater Bitwy Warszawskiej będzie miał jednak wkrótce prawdziwy pomnik w centrum Łodzi – dzięki publicznej zbiórce potrzebnych środków.

O projekcie budowy opowiadał Piotr Paduszyński, łódzki prawnik. Pomysłem zainteresował kilku znajomych i przyjaciół – wspólnie postanowili utworzyć Komitet Społeczny Budowy Pomnika kapitana Stefana Pogonowskiego. Pieniądze na budowę pomnika mają pochodzić ze zbiórki publicznej, o finansowe wsparcie projektu komitet zabiega przede wszystkim wśród łódzkich firm, łódzkiego biznesu, kupców.

Pomnik, na prośbę komitetu, zaprojektował Zbigniew Dudek, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Czarny kamienny obelisk, przecinający bryłę czerwonego granitu, symbolizuję szablę powstrzymującą sowieckie natarcie. Komitet ma już zgodę Rady Miejskiej w Łodzi na ulokowanie pomnika na nowym skwerze, u zbiegu ul. Pogonowskiego i Legionów.


Dzień ZE STEFANEM POGONOWSKIM 15/08/2018

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zaprasza na Dzień ze Stefanem Pogonowskim – 15 sierpnia 2018 r. w siedzibie muzeum przy ul. Gdańskiej 13.

 Program:

10.00-15.00  Pokazy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Łódź 1914 r.

10.00-15.00  Stoisko warsztatowe z puzzlami do układania i mini zabawą "Odszukaj Artefakt"

13.00            Spotkanie z p. Zofią Jakubowicz, siostrzenicą kpt. S. Pogonowskiego,

                     która opowie o historii wuja i zaprezentuje rodzinne pamiątki

14.15            Spacer po Łodzi: „Śladami Stefana Pogonowskiego

Zbiórka pieniędzy na pomnik

Zbiórkę pieniędzy na pomnik prowadzi Społeczny Komitet Budowy Pomnika kPT. Stefana Pogonowskiego:

Piotr Paduszyński, Robert Dybalski, Tomasz Adamkiewicz,  Kazimierz Derczyński, Marek Krakós

numer konta: 89 1240 3073 1111 0010 7939 6713

Więcej informacji: www.kapitan-pogonowski.pl; mail: kontakt@kapitan-pogonowski.pl, tel. 42 639 51 57

12 BOHATERÓW NA 12 MIESIĘCY STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI

Akcja "12 Bohaterów na 12 Miesięcy Stulecia Niepodległości" jest miejskim projektem z okazji 100-rocznicy odzyskania niepodległości.

Co miesiąc Miasto przypomina sylwetkę jednego łodzianina, którzy poświęcił swoje życie idei wolności Polski lub pracował na wielkość naszego miasta.

Od początku roku uczciliśmy już w ten sposób Edmunda Orlika (styczeń), Marię Piotrowiczową (luty), Aleksego Rżewskiego (marzec), Jana Karskiego (kwiecień), Rajmunda Rembielińskiego (maj), Jerzego Szletyńskiego (czerwiec) i Leopolda Skulskiego (lipiec).

Polecane aktualności

Dzień Edukacji Narodowej. 121 łódzkich nauczycieli z Nagrodą Prezydenta Miasta

Anna Janocha / BPKSiT

Nagrody finansowe, listy gratulacyjne, kwiaty i życzenia – tak łódzcy nauczyciele świętowali... więcej

Kończy się pierwszy etap budowy drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej - fot. Witold Ancerowicz / UMŁ

Końcówka pierwszego etapu budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Zgierskiej

Piotr Wasiak / ZIM

Kończymy budowę pierwszego etapu drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zgierskiej. Wykonane zostały chodniki... więcej

Rewitalizacja ulicy Włókienniczej. Pierwsze prace już się rozpoczęły - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Rewitalizacja ulicy Włókienniczej. Pierwsze prace już się rozpoczęły

Tomasz Walczak / BPKSiT

Rozpoczęły się pierwsze remonty zdegradowanych budynków przy ul. Włókienniczej. Łącznie... więcej

Bezpłatny przewóz osób niepełnosprawnych podczas wyborów - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Bezpłatny przewóz osób niepełnosprawnych podczas wyborów

Konrad Ciężki / BRPiNM

Osoby niepełnosprawne, pragnące wziąć udział w wyborach do Rady Miejskiej w Łodzi, do Sejmiku... więcej

Andrzej Pągowski odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Andrzej Pągowski w Łódzkiej Alei Gwiazd

Tomasz Walczak / BPKSiT

Jeden z najsłynniejszych polskich grafików i plakacistów Andrzej Pągowski odsłonił swoją gwiazdę w... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.