Teatr Muzyczny w Łodzi pod wspólną banderą Miasta i Ministerstwa

Umowę o współprowadzeniu Teatru Muzycznego przez Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisali wczoraj (28 czerwca) wicepremier prof. Piotr Gliński oraz wiceprezydent Krzysztof Piątkowski.

Uroczystość podpisania umowy o współprowadzeniu Teatru Muzycznego w Łodzi - Fot. UMŁ
Uroczystość podpisania umowy o współprowadzeniu Teatru Muzycznego w Łodzi , Fot. UMŁ

Dla Teatru Muzycznego oznacza to wielkie wyróżnienie i przede wszystkim więcej pieniędzy. - Zabiegaliśmy o to od dawna - mówi wiceprezydent Piątkowski - i traktuję sukces tych starań jako wyraz uznania dla tej bardzo lubianej łódzkiej sceny oraz  współtworzących ją artystów. Uzyskane z tego tytułu dodatkowe środki będą bodźcem do dalszego rozwoju  instytucji, dając m.in. możliwość przygotowywania przedstawień w partnerstwie z prestiżowymi zagranicznymi placówkami.

Zgodnie z umową MKiDN przekaże Teatrowi Muzycznemu jeszcze w tym roku dodatkową dotację  w wysokości minimum 1 mln 200 tys. zł oraz co najmniej 1 mln 580 tys. zł rocznie od roku 2019. Umowa została zawarta do 31 grudnia 2020 roku z możliwością przedłużenia.

Na tym m.in. polega rozwój polskiej kultury, że bierzemy część odpowiedzialności za dobre instytucje artystyczne, instytucje kultury o charakterze regionalnym, instytucje, które są na takim wysokim poziomie, że zapracowały na to, żeby uzyskać to dodatkowe wsparcie - podkreślał minister kultury Piotr Gliński, akcentując rangę łódzkiej sceny.

Teatr Muzyczny w Łodzi należy do największych i najstarszych instytucji kultury w mieście. Jest kontynuatorem wileńskiego Teatru Muzycznego „Lutnia”, a od 1945 roku upowszechnia polską i światową kulturę muzyczną, wystawiając operetki, musicale, komedie muzyczne, wodewile, rewie i bajki muzyczne. Pełni istotną rolę kulturotwórczą dla całego regionu łódzkiego oraz województw ościennych. W 2015 roku świętował siedemdziesięciolecie działalności, w czasie której przygotował jak dotąd ponad dwieście premier. Często pokazuje swoje spektakle na festiwalach, m.in.: Europejskim Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju i Festiwalu Teatrów Muzycznych w Gdyni. Artyści teatru śpiewali również za granicą m.in. w Niemczech, Holandii, Belgii i na Ukrainie. W latach 2007–2011 odbył się generalny remont teatru połączony z rozbudową bryły budynku. Obecnie na widowni może zasiąść ponad 800 widzów

MKiDN współprowadzi, z różnymi podmiotami, 47 muzeów i instytucji kultury, w tym tak znane jak Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach czy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Teatr Muzyczny w Łodzi jest trzecią, po Muzeum Sztuki oraz EC-1 - Miasto Kultury  łódzką instytucją, która uzyskała taki status.

- Dzięki wsparciu MKiDN będziemy robić rzeczy jeszcze wspanialsze, które będą niezwykle wysoko oceniane przez łódzką i polską publiczność - obiecuje Grażyna Posmykiewicz, dyrektor Teatru Muzycznego i Człowiek Roku 2017 plebiscytu "Dziennika Łódzkiego".

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.