Tramwaj dla Łodzi już ruszył

Do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wpłynął wniosek na dofinansowanie ogromnego zadania, który nazwaliśmy Tramwajem dla Łodzi.

- To bardzo ważny projekt dla miasta, który ma spiąć w całość dotychczasowe inwestycje komunikacyjne - trasę W-Z, Łódzki Tramwaj Regionalny i multimodalny węzeł przy nowym dworcu. Program wart 675 mln zł, z unijnym dofinansowaniem na poziomie 411 mln zł będzie realizowany w kolejnych latach z pożytkiem dla mieszkańców i organizacji przyjaznego, zrównoważonego transportu w Łodzi - zapowiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

Projekt obejmuje m.in. zakup 30 nowych składów tramwajowych, budowę 11 km nowych torowisk, przebudowe kilku wiaduktów oraz modernizację zajezdni Chocianowice. Jak poinformował dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich Grzegorz Nita, program już ruszył wraz z przebudową skrzyżowania al. Rydza Śmigłego z ul. Dąbrowskiego. W kolejnych etapach powstaną nowoczesne torowiska np. na al. Śmigłego Rydza, na ulcach: Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Przybyszewskiego, a także nowe odcinki tramwajowe na ul. Broniewskiego i ul. Nowowęglowej.

Program „Tramwaj dla Łodzi", który obejmuje również przebudowę wiaduktów na ul. Przybyszewskiego, na ul. Kopcińskiego i al. Rydza Śmigłego, będzie realizowany etapami w ciągu najbliższych lat.

 

Szczegółowe informacje:

Głównym celem projektu jest integracja systemu sieci tramwajowej w Łodzi, budowa brakujących dla efektywności sieci odcinków, poprawa stanu infrastruktury istniejących linii tramwajowych, a przez to poprawa jakości usług transportu zbiorowego, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu miejskiego w podróżach ogółem w stosunku do transportu indywidualnego.

 

 1. budowa nowej linii tramwajowej w ul. Nowowęglowej od ul. Tramwajowej do włączenia w ul. Kopcińskiego wraz z przebudową wiaduktu na ul. Kopcińskiego (integracja nowego systemu tramwajowego zrealizowanego w ramach projektu pn. „Węzeł Multimodalny przy Dworcu Łódź Fabryczna” z istniejącym układem tramwajowym w ciągu ulic Kopcińskiego – Rydza – Śmigłego i dalej z Trasą W-Z);
 2. przebudowa linii tramwajowej w ul. Kopcińskiego i al. Rydza – Śmigłego od wiaduktu do ul. Dąbrowskiego z wyłączeniem wcześniej zmodernizowanych odcinków (integracja z Trasą W-Z);
 3. przebudowa torowiska wraz z niezbędną infrastrukturą w ulicach:
  • Przybyszewskiego na odc. od al. Rydza – Śmigłego do ul. Kilińskiego (z wyłączeniem wcześniej zmodernizowanych odcinków) wraz z przebudową układu drogowego mającego na celu uprzywilejowanie ruchu istniejącego pojazdów publicznego transportu zbiorowego,
  • Dąbrowskiego na odc. od al. Śmigłego – Rydza do ul. Rzgowskiej i dalej do pl. Niepodległości (integracja z Łódzkim Tramwajem Regionalnym);
 4.  budowa torowiska w ul. Broniewskiego - połączenie tras tramwajowych w ul. Rzgowskiej i ul. Kilińskiego;
 5.  przebudowa torowiska w ul. Rzgowskiej  na odc. od Dąbrowskiego do Broniewskiego (integracja z Łódzkim Tramwajem Regionalnym);
 6.  przebudowa torowiska w al. Rydza-Śmigłego od ul. Dąbrowskiego do pętli wraz z budową zintegrowanego przystanku autobusowo - tramwajowego w okolicy Dworca Łódź Chojny (integracja z ŁKA).
 7.  usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną;
 8.  modernizacja układu zasilania;
 9.  zakup 30 nowoczesnych jednostek do obsługi linii komunikacyjnych;
 10.  modernizacja zajezdni tramwajowych:
  • zwiększenie liczby miejsc postojowych w zajezdniach,
  • budowa hali obsługi codziennej z torami i kanałami przeglądowymi;
  • zakup i instalacja tokarni podtorowej;
  • zakup nowoczesnej myjni z zamkniętym obiegiem wody;
  • budowa hali myjni;
  • wyposażenie nowej hali obsługi codziennej w urządzenia do sprzątania taboru;
  • dostosowanie zapleczy technicznych zajezdni do obsługi nowoczesnego taboru.

 

 

Polecane aktualności

Kwesta na rzecz ratowania zabytków łódzkiego Starego Cmentarza w tym roku online

Tomasz Walczak / BRP

Tegoroczna, już 26. kwesta na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej w... więcej

Czynsze za symboliczną złotówkę dla łódzkiej gastronomii i klubów fitness

BRP

Prezydent Miasta Łodzi podjęła decyzję o obniżce czynszów do symbolicznej złotówki dla łódzkiej... więcej

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny

Jolanta Baranowska / BRP

Miejskie Centrum Medyczne "Bałuty" kupiło ambulans sanitarny, którym będzie transportowało pacjentów... więcej

 - fot. license CC0

Raport COVID w Łodzi (27.10)

BRP

Informacje nt. przypadków zakażeń stwierdzonych w miejskich jednostkach zdrowia, opieki społecznej i... więcej

Zajęcia on line w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi

MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji od dziś startuje z zajęciami on-line na facebooku. więcej

Kontakt