Warsztaty pisania wniosków do budżetu obywatelskiego

Blisko 40 grup dzieci i 10 grup seniorów, w sumie kilkaset osób, uczestniczy w warsztatach pisania wniosków do budżetu obywatelskiego zorganizowanych przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ.

 - fot. z arch. UMŁ

W ramach pierwszego etapu budżetu obywatelskiego - pisania wniosków - Urząd Miasta Łodzi organizuje warsztaty, podczas których specjalnie przygotowani do tego animatorzy i trenerzy pracują ze szkolnymi grupami dzieci oraz grupami seniorów.

Na propozycję Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ odpowiedziały szkoły podstawowe, a także instytucje współpracujące z seniorami i organizujące zajęcia dla seniorów (m. in. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny - Akademia Seniora Activus, Ośrodek Kultury Górna, czy Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych).

Instytucje, które chciałyby jeszcze zorganizować warsztaty czy to dla dzieci, czy dla seniorów, ciągle mają jeszcze szansę. Można zgłaszać się telefonicznie do Biura Partycypacji Społecznej pod nr tel.: 42 638-46-00.

Cykl szkoleń rozpoczął się od zajęć dla uczniów klas siódmych w Szkole Podstawowej nr 120 mieszczącej się w Łodzi przy ul. Centralnej. Dorota Pocheć, dyrektor SP nr 120 w Łodzi powiedziała: - Uważamy, że należy angażować dzieci w takie projekty, bo dzieci przekonują się, że mogą wpływać na otoczenie, rozwijają w sobie samodzielność, kreatywność, no i mogą przekonać się na czym polega samorządność.

Podczas pierwszych zajęć dzieci przedstawiły kilka ciekawych propozycji: zbudowania wiaty rowerowej, zorganizowania szkolnego radiowęzła czy urządzenia patio, w którym uczniowie mogliby odpoczywać miedzy lekcjami. Dyrektor Dorota Pocheć liczy, że kilka z pomysłów przedstawionych przez dzieci trafi do tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Zajęcia o budżecie obywatelskim prowadzą profesjonalni trenerzy z Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”. Pomysły, o których uczestnicy zajęć będą rozmawiać, zostaną przekute potem na pełne, prawdziwe wnioski do budżetu. Trafią do dyrektorów szkół i placówek, w których realizowane są zajęcia, by mogli zebrać podpisy osób popierających te projekty.

Paweł Bliźniuk, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej powiedział: - Budżet obywatelski to nie tylko składanie wniosków i głosowanie, ale także żywa lekcja społeczeństwa obywatelskiego. Po raz kolejny na tym wczesnym etapie budżetu obywatelskiego, prowadzone są szkolenia i warsztaty adresowane do młodzieży szkolnej, seniorów oraz innych grup łodzian zainteresowanych tą tematyką. Podczas warsztatów można w praktyce dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować i złożyć wniosek i przekonać się, że nie jest to takie trudne.

Jak podkreślił wiceprzewodniczący Paweł Bliźniuk, w ramach zajęć o budżecie obywatelskim, uczniom przekazywana jest też wiedza o samorządzie oraz o tym, na co mają wpływ mieszkańcy.

Do 20 lutego, do godz. 10.00 rano wpłynęły 62 wnioski. I tak, łodzianie zawnioskowali już o nowe przystanki na ulicy Czechosłowackiej, remonty alejek i nowe oświetlenie w parku Julianowskim, ale pojawiły się też projekty niecodzienne i niespotykane - jak chociażby projekt o tajemniczym tytule „A wszystko te czarne oczy”, czyli wypożyczenie na rok do łódzkiego ZOO pandy wielkiej. Jest także zadanie „Piękny Grembach - modernizacja otoczenia osiedla tkaczy”, które zakłada uporządkowanie terenu, m. in. poprzez budowę chodników, alejek, doposażenie w nowe miejsca wypoczynkowe, budowę placu zabaw i zamieszczenie szyldu „Witamy na Grembachu”.

Grzegorz Justyński, dyrektor Biura ds. Partycypacji Społecznej UMŁ, zachęca wszystkich, którzy jeszcze nie złożyli wniosków, by zaczęli przyglądać się, co w ich otoczeniu można zmienić i poprawić i dodaje: - Po pierwszych tegorocznych wnioskach widać, że tak jak w poprzednich latach dominuje troska łodzian o nasze otoczenie, parki, tereny rekreacyjne oraz infrastrukturę rowerową.

Wnioski do budżetu obywatelskiego można składać do 12 marca – osobiście w 9 punktach Urzędu Miasta Łodzi, drogą pocztową (na adres – Kancelaria Urzędu Miasta Łodzi, Piotrkowska 104, 90-926 Łódź) lub elektronicznie na adres projekt.bo@uml.lodz.pl

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.