Dzień Kobiet z historią "Od powstania styczniowego do czasów współczesnych - moda patriotyczna"

autor:

Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - Oddział Martyrologii Radogoszcz (ul. Zgierska 147)

10.03.2024

Prelekcja poświęcona zjawisku kulturowemu współcześnie znanemu pod pojęciem mody patriotycznej.

Dzień Kobiet z historią "Od powstania styczniowego do czasów współczesnych - moda patriotyczna"

W czasie spotkania zastanowimy się nad tym co uznawane było za pierwszy strój narodowy, jak samo pojęcie "naród" zmieniało się wraz z biegiem czasu i wydarzeń historycznych. Przyjrzymy się kontekstom biżuterii patriotycznej i ewolucji zarówno jej jak i stroju jako wyrazu polskości.

Spotkanie biletowane: 10 zł od osoby (z Kartą Łodzianina, Miejską Kartą Seniora, Legitymacją Emeryta, legitymacją uczniowską – 5 zł od osoby)

Zobacz również:

Kontakt