Finisaz wystawy Andrzej Zwierzchowski. Działania archaiczne

autor:

ms2 | Muzeum Sztuki w Łodzi (ul. Ogrodowa 19)

24.03.2024

Przez niektórych krytyków sztuki i kuratorów wystaw, twórczość Andrzeja Zwierzchowskiego określana jest jako skupiona na problematyce przestrzeni, światła i metafizycznych odniesień.

Finisaz wystawy Andrzej Zwierzchowski. Działania archaiczne

Inni zauważają obecną w tym malarstwie ogromną pasję poszukiwania, która "nie pozwala artyście na dłuższe trwanie przy już osiągniętym rozwiązaniu jakiegoś malarskiego problemu"; pasję, która powoduje, że jest to sztuka otwarta na ryzyko poszukiwania nowego a "wyrzekania się wygody obcowania ze znanym i opanowanym"; że jest to sztuka wynikająca bardziej z wewnętrznego przeżycia niż czynnika zewnętrznego, w wyższym stopniu wyłaniająca się z kontemplacji niż obserwacji.

Słowem, jakim można opisać twórczość Andrzeja Zwierzchowskiego, jest "harmonia". Definiuje ją także ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań. Artysta reprezentuje bardzo odważne podejście. Wymyśla nowe sposoby, a nie modyfikuje już istniejące. Jego życiem kieruje ciekawość świata, co odzwierciedla się w sztuce artysty. Zwierzchowski nie poddaje się także wpływom mód, tworząc własny, charakterystyczny styl.

Wystawa "Działania Archaiczne" Andrzeja Zwierzchowskiego, artysty malarza, profesora sztuk plastycznych związanego z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ma charakter retrospektywy, na której można zobaczyć prace na papierze oraz malarstwo z lat 1967-2023. Artysta ma niezwykle szerokie pole twórczości: pejzaże, serie portretów, obrazy o tematyce szkolnej, obyczajowej, biblijnej, mitologicznej, artystycznej czy podróżniczej. Są to w większości autorskie komentarze, spostrzeżenia, reminiscencje, wspomnienia i refleksje, nierzadko zabarwione specyficznym humorem. Artysta eksperymentuje też z malarską materią i formą obrazu, w spektrum od figuracji do abstrakcji, od pojedynczego widoku do obrazów w obrazie, od pojedynczego płótna po kalejdoskopowe lub wieloelementowe kompozycje.


Miejsce: ms2 , Ogrodowa 19

Wstęp: wydarzenie biletowane

(Zakup biletów stacjonarnie - w dniu wydarzenia)


Więcej informacji:

Link do wydarzenia

Profil Facebook

Profil Instagram

Zobacz również:

Kontakt