Łódzka Akademia Zdrowia

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład w ramach Łódzkiej Akademii Zdrowia w roku akademickim 2023/2024.

Wykład pt. "Współczesna chirurgia okulistyczna" wygłosi prof. dr hab. n. med. Piotr Jurowski - Kierownik Kliniki Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej (II Katedra Chorób Oczu Uniwersytetu Medycznego Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów). 

Spotykamy się w dniu 16 kwietnia (wtorek) 2024 roku o godzinie 16:00 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

Zobacz również:

Kontakt