Październik z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych

29.10.2022

W październiku Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych zaprasza na bezpłatne wydarzenia w ramach projektu Ruch Kreuje Przyszłość, a także warsztaty literackie i dziennikarskie.

Październik wydarzeń z AOIA

 

- 9.10/sob./godz. 19|RUCH KREUJE PRZYSZŁOŚĆ: Chłopaki. Prawo Głosu reż. Weronika Fibich| miejsce: Teatr Szwalnia, ul. A. Struga 90

- 13.10/czw./godz. 17:00 – 19:00| RUCH KREUJE PRZYSZŁOŚĆ: Nikt nie jest samotną wyspą – nowy teatr społeczny w kontekście praktyk tanecznych i choreograficznych | prowadzenie: Anna Banach | miejsce: Biblioteka Wolność, Plac Wolności 4

- 21.10/pt./godz. 15:30 – 17:00| RUCH KREUJE PRZYSZŁOŚĆ: Nowe Ruchy Społeczne | prowadzenie: Tadeusz Paleczny| miejsce: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, sala 203, ul. Pomorska 171/173

- 22.10/sob./godz.11:00 - 14:00 - przerwa - 17:30 - 20:30 | RUCH KREUJE PRZYSZŁOŚĆ: warsztaty ruchowe „KOORDYNACJA MOTORYCZNA - RYTM – INTEGRACJA” | miejsce: Teatr Chorea, Sala Drewniana, ul. Tymienieckiego 3

- 29.10/sob./godz. 12:00 – 18:00| RUCH KREUJE PRZYSZŁOŚĆ: warsztaty teatralne „HAPPENING W TEATRZE SPOŁECZNYM – TEATR 77” |miejsce: Teatr Szwalnia, ul. A. Struga 90


9 PAŹDZIERNIKA

SPEKTAKL „CHŁOPAKI. PRAWO GŁOSU”

Godz.: 19:00 (czas trwania: 75 minut)

Adres: Teatr Szwalnia, ul. A. Struga 90, Łódź

Organizator: AKADEMICKI OŚRODEK INICJATYW ARTYSTYCZNYCH

Spektakl Kolektywu Kobietostan w reżyserii Weroniki Fibich

Dla kogo: osoby od 16 roku życia

Opis: Spektakl „Chłopaki. Prawo głosu” to projekt wrocławskiego Kolektywu Kobietostan. Artystki teatralne i performerki Agnieszka Bresler, Martyna Dębowska i Iwona Konecka podejmują w nim temat prowadzonej przez siebie w zakładach karnych pracy teatralnej wokół konstruktu płci. Wykorzystując formę anamorficznego koncertu performatywnego i scenicznego dokumentu, wyprowadzają język na skraj, a własne doświadczenie na powierzchnię. Do kolektywnej pracy nad tym przedsięwzięciem zaprosiły twórczynię interdyscyplinarną Weronikę Fibich, w zasady kapeli wpisując płynność, dobrostan i afirmację bałaganu.

„CHŁOPAKI też płaczą. Mówią o sobie w osobie trzeciej, piszą teksty, miksują muzę, a w futerałach się niesie opowieść, się niesie historia ziom o tym jak jeden chłopak z drugim chłopakiem w pierdlu się w kręgu spotkał, joł. Słyszysz? To dźwięk medytacji ommm, która ich niesie daleko za kraty, za morza i lasy, gdzie by się chciało częściej, gdzie wolność powinna znaczyć coś więcej. Powinna znaczyć coś więcej niż podział na męskie i żeńskie.”

Połączyła ich wspólna idea ratowania świata przed ciszą. Programowo będą łamać milczenie. Nazwały się Chłopaki. Grają razem od ładnych kilku lat ale nikt ich jeszcze nie słyszał. Może nie chciał słuchać. Prawo głosu to ich pierwsza publiczna wypowiedź. Jest głośno.

Premiera: 13 listopada 2021, Teatr Ósmego Dnia

Zapisy: sekretariat@aoia.pl, 426332641

Koszt: bezpłatne, obowiązują zapisy

Informacje o twórcach spektaklu:

Reżyseria i scenografia: Weronika Fibich

Koncept i wykonanie: Agnieszka Bresler

Tekst i wykonanie: Martyna Dębowska

Muzyka i wykonanie: Iwona Konecka

Realizacja dźwięku: Jakub Staśkowiak

Realizacja świateł: Magdalena Mróz

Udźwiękowienie i obróbka materiałów audio: Iwona Konecka, Patryk Zakrocki, Rafał Foremski

Wizualizacje: Adam Ptaszyński

Animacja poklatkowa: Weronika Gołaś

Dokumentacja wideo: Magdalena Mróz

Fragmenty recenzji:

„Czyli: wiedzą, co mówią, dobrze zaplanowały to, co robią, w dodatku mają do tego wszystkiego pełne prawo – były, sprawdziły, doświadczyły, bały się, przezwyciężyły strach, uzyskały w swej pracy „tam” istotne artystyczne i terapeutyczne rezultaty. A my – obserwatorzy i obserwatorki ich scenicznych działań? Przyjemnie nam nie jest, ale granice naszej wyobraźni, jeśli tego chcemy, mają szansę być przesunięte w istotny dla nas sposób za kraty, w tłok, duchotę i wredne, jasne światło więziennych jarzeniówek.” (Juliusz Tyszka, Piździelce śpiewają, teatralny.pl, 26.11.2021)

„Wyreżyserowany przez Weronika Fibich spektakl, w którym Agnieszka Bresler, Martyna Dębowska i Iwona Konecka tematyzują i przepracowują swoje doświadczenia, traktować można jak efekt uboczny tych działań. Dla teatralnej publiczności staje się on okazją do wejrzenia w zamkniętą, niedostępną przestrzeń i inspiracją do refleksji dotyczącej socjologii zamkniętych, zmaskulinizowanych społeczności [...] Performerki stają się medium tytułowych chłopaków - są przekaźnikami ich świadomości, które za pośrednictwem własnych ciał, gestów, dźwięków i słów kreślą wizję świata za kratami. To świadectwo tego, jak w przepełnionych miejscach izolacji jednostkowe tożsamości kształtowane są przez zlepki wspomnień, schematyczne reakcje, dumę, wstyd i powielane zwyczaje. (...) to spektakl piętnujący przemoc, która - jeśli nie zostanie przerwana - będzie reprodukować się bez końca.” (Piotr Dobrowolski, Chłopakostan: głosem kobiet, nietak!t nr 3(41)/2021)

Nagrody:

Pomysł na realizację spektaklu „Chłopaki. Prawo głosu” zwyciężył w 2021 roku w konkursie Teatru Ósmego Dnia OFF Premiery/Prezentacji, w ramach którego w listopadzie 2021 odbyła się jego premiera.


13 PAŹDZIERNIKA

WYKŁAD ANNY BANACH:NIKT NIE JEST SAMOTNĄ WYSPĄ” - NOWY TEATR SPOŁECZNY W KONTEKŚCIE PRAKTYK TANECZNYCH I CHOREOGRAFICZNYCH

GODZINY:
17:00 – 19:00

ORGANIZATOR:
Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

MIEJSCE:
Biblioteka Wolność, plac Wolności 4

OPIS:

Przedmiotem wykładu Nikt nie jest samotną wyspą... będą zagadnienia związane z obecnością w przestrzeni tańca i choreografii XXI wieku form nowego teatru społecznego.

Podążając za myślą Ernesta Hemingwaya, prelegentka chce przyjrzeć się społecznemu wymiarowi sztuki tańca jako miejsca spotkania, budowania wspólnot, zbiorowego doświadczania i inicjowania zmian otaczającej nas rzeczywistości poprzez aktywność artystyczną przeciwdziałającą jakimkolwiek formom wykluczenia.

Punktem wyjścia do rozważań będą wybrane działania polskiej awangardy teatralnej oraz artystów takich jak Anna Halprin, Alain Platel, Hilde Holger czy Marc Brew, dla których istotą twórczej aktywności była/jest idea pracy kolektywnej, społeczny wymiar tańca czy kulturowe reprezentacje (nie)pełnosprawności.

Tworząc mapę nowych form teatru społecznego, w kontekście praktyk tanecznych i choreograficznych, prowadząca wykład omówi zjawiska takie jak teatr partycypacyjny, choreografia społeczna, choreografia inkluzywna, disability studies, taniec i ruch rozumiane jako podstawowe narzędzia dialogu społecznego.

BIO:

Anna Banach – badaczka tańca. Doktorantka w Katedrze Dramatu i Teatru w Instytucie Kultury Współczesnej na Uniwersytecie Łódzkim.

Współpracuje z Instytutem Choreografii i Technik Tańca Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Międzynarodową Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Łodzi.

Autorka publikacji z zakresu historii i teorii tańca. Członkini Polskiego Forum Choreologicznego oraz Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Obowiązują zapisy:

sekretariat@aoia.pl,
nr tel. 42 633 26 41


21 PAŹDZIERNIKA

NOWE RUCHY SPOŁECZNE W CZASACH GLOBALIZACJI - WYKŁAD PROF. DR HAB. TADEUSZA PALECZNEGO

Godz.: 15:30  

Adres: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, ul. Pomorska 171/173, s. 203 

Organizator: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Paleczny 

OPIS:

Nowe ruchy społeczne są zjawiskiem kreującym tożsamość społeczną i kulturową członków społeczeństw obywatelskich. Są formą działań zbiorowych skierowanych na wywołanie zmiany społecznej prowadzącej do modernizacji instytucji społecznych, w tym państwa. Wyrastają na podłożu niezadowolenia i niezgody na istniejący porządek normatywno-prawny, kierując swoje cele na usunięcie przyczyn niezadowolenia uczestników i zmianę, czyli naprawę funkcjonowania instytucji publicznych.

Wywierają coraz większy wpływ i odgrywają rosnącą rolę w modernizowaniu sfery publicznej, także w sferze stosunków władzy, zastępując partie polityczne i instytucje religijne w kształtowaniu postaw i świadomości obywatelskiej w dziedzinach: obrony praw człowieka, ochrony dyskryminowanych i wykluczanych mniejszości, ochrony środowiska naturalnego, wolności do ekspresji własnych poglądów.

Nowe ruchy społeczne są odpowiedzią na wyzwania płynące z zagrożeń niesionych przez niekontrolowany rozwój ekonomiczny, dysproporcje w dostępie do dóbr. W odróżnieniu do starych ruchów społecznych, takich jak nacjonalizm, socjalizm czy rasizm, skierowanych na realizację potrzeb uczestników, nowe ruchy służą ochronie dóbr i interesów wszystkich, dotkniętych dysfunkcją instytucji publicznych.

Szczególnym rodzajem ruchów społecznych, obok religijnych czy etnokulturowych, są ruchy awangardowe, radykalne w swoich formach ekspresji zbiorowe działania twórcze, tworzące szeroki nurt kulturowego buntu. Nowe ruchy społeczne, w tym zaliczane do New Age, konstruują i wyznaczają przestrzeń dla alterglobalizmu, czyli poszukiwania alternatywy dla negatywnych następstw globalizacji w życiu społecznym i kulturze.

Zapisy: sekretariat@aoia.pl, 426332641

Koszt: bezpłatne, obowiązują zapisy

Prof. dr hab. Tadeusz Paleczny

Socjolog kultury, narodu i stosunków etnicznych, kulturoznawca,  kierownik Katedry Studiów i Badań Relacji Międzykulturowych, kierownik Wydziałowych Kulturoznawczych Studiów Doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor monografii naukowych: Ewolucja ideologii i przemiany tożsamości narodowej Polonii w Stanach Zjednoczonych w latach 1870-1970 (1989), Mit i ideologia powrotu śród emigrantów polskich w Brazylii i Argentynie (1992), Kontestacja: Formy buntu we współczesnym społeczeństwie (1997), Sekty: W poszukiwaniu utraconego raju (1998), Bunt „nadnormalnych (1999), Socjologia stosunków międzynarodowych. Zarys problematyki (2001), Współczesne społeczeństwo amerykańskie w perspektywie socjologicznej. Zarys podstawowych zagadnień (2002), Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów (2003), Rasa, etniczność i religia w brazylijskim procesie narodowotwórczym. Wprowadzenie do badań latynoamerykańskich przemian społecznych (2004). Stosunki międzykulturowe. Zarys problematyki (2005), Interpersonalne stosunki międzykulturowe (2007), Socjologia tożsamości (2008), Nowe Ruchy Społeczne (2010), Subkultury czy postsubkultury młodzieżowe? Pomiędzy Buntem a odmiennością (2012), Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków (2017).


22 PAŹDZIERNIKA

WARSZTATY RUCHOWE „KOORDYNACJA MOTORYCZNA - RYTM – INTEGRACJA”

Godz.: 11:00 - 14:00 /przerwa/ 17.30 - 20.30

Adres: Teatr Chorea, sala drewniana, UL. Tymienieckiego 3, Łódź

Organizator: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Warsztaty z Jakubem Gontarskim

Dla kogo: osoby od 16 roku życia

OPIS:

Warsztat ma na celu poprawę i rozwój koordynacyjnych zdolności motorycznych, poczucia rytmu, złożonych z ćwiczeń wspierających integrację systemu nerwowo-mięśniowo-stawowego, siłę oraz plastyczność mózgu.

Gry interaktywne będą ważnym elementem pracy. Mają na celu uruchomienie obserwacji autentycznych impulsów i reakcji ciała. Interakcje służą budowaniu mentalno-fizycznej autonomii, mocy, decyzyjności, pewności siebie w uważności na przestrzeń i relację z drugim człowiekiem oraz z grupą.

Główne elementy warsztatu to: rozgrzewka, łączenie ruchów, różnicowanie ruchów, poczucie równowagi, orientacja czasowo-przestrzenna, rytmizacja ruchów, praca na własnym ciężarze ciała, ćwiczenia integrujące lewą i prawą półkulę mózgową, kreatywność ruchowa.

Zapisy: sekretariat@aoia.pl, 426332641

Koszt: bezpłatne, obowiązują zapisy

Prowadzący:

Jakub Gontarski - certyfikowany instruktor programu oddechowego Oxygen Advantage® oraz Buteyko Clinic International Accredited Practitioner®. Certyfikowany trener personalny pod okiem Steva Maxwella ( USA) i wielu innych - trening ogólnorozwojowy 30 lat doświadczenia w sporcie, sztukach i sportach walki oraz tańcu.

CEO firmy Oddech Ruch Transformacja. Certyfikowany instruktor rekreacji ruchowej, specjalizacja samoobrona AZS- AWF Wrocław.

Absolwent Wrocławskiej Szkoły Kaskaderów Filmowych „ 13 ” pod kierunkiem Marka Sołka, (trening: zapasy, szermierka, aikido, krav-maga combat - kalaki, akrobatyka, kurs spadochronowy i nurkowy, jazda konna). Dziewięć lat jako zawodnik JUDO Gwardia Wrocław i AZS Wrocław. Dziesięć lat związany z Capoeira (Europa i Brazylia). Siedem lat związany z tańcem współczesnym (kontakt improwizacja, floor work, partnering, trening aktorski).

Jeden z liderów programu badawczo - edukacyjnego BodyConstitution Instytut Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu. Współpracuje z Wrocławską Akademią Sztuk Teatralnych jako trener. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych MOMENTUM, cel: edukacja ruchowa, współorganizacja Wrocławskiego Festiwalu ruchu i tańca CYRKULACJE. Lider projektu edukacyjnego PLANET KIDS.


29 PAŹDZIERNIKA

HAPPENING W TEATRZE SPOŁECZNYM - WARSZTAT TEATRALNY DLA DOROSŁYCH

Godz.: 12:00 - 18:00

Adres: Teatr Szwalnia, ul. Andrzeja Struga 90 , Łódź

Organizator: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Warsztaty ze współtwórcami Teatru 77

Dla kogo: osoby dorosłe

OPIS:

Na czym polega proces budowania spektaklu? Jak go przeprowadzić, by wystawiać przedstawienia tak dobre, jak legendarny Teatr 77?

Podczas warsztatów twórcy słynnej łódzkiej grupy – Teatru 77 podzielą się swoim doświadczeniem w tym zakresie. Proces powstawania spektaklu określają jako ekscytujący, pełen dobrych myśli i energii, nadziei na świetny rezultat końcowy.

W trakcie warsztatów przejdziemy przez wszystkie etapy tworzenia spektaklu:

- wybór i doprecyzowanie tematu, o którym chcemy rozmawiać z widzami w teatrze

- wybór miejsca i konkretnej przestrzeni do realizacji

- wypracowanie konwencji i sposobu komunikacji z widzami

- zbudowanie konstrukcji dramaturgicznej

- wypracowanie odpowiedniej formy teatralnej i przesłania spektaklu

Warsztaty poprowadzą aktorzy, współtwórcy Teatru 77:

- Teresa Radzikowska - Binkowska aktorka, reżyserka, założycielka, reżyser
i kierownik artystyczny Teatru Pod Lupą

- Janusz Wiśnioch - aktor, reżyser, dziennikarz, animator teatrów i zespołów teatralnych

- Andrzej Podgórski - aktor, reżyser, scenarzysta, współtwórca festiwali, zdarzeń i działań teatralnych.

Zapisy: sekretariat@aoia.pl, 426332641

Koszt: bezpłatne, obowiązują zapisy

O Teatrze 77:

Teatr 77 powstał jesienią 1969 roku z inicjatywy Zdzisława Hejduka i Ryszarda Bigosińskiego. Jego pierwszą siedzibą był Klub Studentów w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 77 - stąd nazwa.

W 1971 roku powstał przełomowy w historii Teatru 77 spektakl - Koło czy tryptyk. Była to bardzo odważna, nowatorska inscenizacja teatralna, zadająca fundamentalne pytania dotyczące kwestii społecznych i politycznych. W następnych latach powstały równie ważne - Pasja II i Retrospektywa. Stały się one ważnymi manifestami artystycznymi i ideowymi pokolenia, współtworzyły ruch młodej kultury.

Teatr 77 stał się szeroko znany i ceniony nie tylko w Polsce. Brał udział w festiwalach: La Biennale di Venezia, Festiwal Teatru w Nancy, Festiwalu w Edynburgu, Festiwalu Teatru Otwartego we Wrocławiu i wielu innych festiwalach i występach w Polsce i Europie.

Prowadził szeroką działalność i współpracę międzynarodową - m.in. projekty Droga do Delf, Festiwal Fools. Teatr 77 to wybitna grupa teatralna, która wniosła do kultury polskiej wiele ożywczych idei, była jednym z liderów europejskiego teatru poszukującego, alternatywnego, prekursorem budowania nowych form teatru.


Wszystkie wydarzenia odbywają się w ramach projektu "Ruch kreuje przyszłość".

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Zadanie jest współfinansowane z dotacji Miasta Łodzi. Honorowy patronat Prezydent Miasta Łodzi.

Zobacz również:

niedziela, 29 stycznia 2023

Wystawa "Rzeźba w obiegu. Gdańsk – Łódź"

Wystawa artystek i artystów związanych z Katedrą Rzeźby Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku otworzy jest dostępna dla zwiedzających w... więcej

12.01.2023 - 30.01.2023

Pracuj w kulturze, dołącz do zespołu EC1 Łódź!

Być może szukamy właśnie Ciebie! Aplikuj już dziś >>> https://bit.ly/EC1_pracaAktualnie trwa nabór na stanowiska: Specjalista w Narodowym Centrum Kultury Filmowej;... więcej

EC1 - Łódź Miasto Kultury (90-022 Łódź, ul. Targowa 1/3)
24.01.2023 - 18.02.2023

„Szalone nożyczki” – spektakl Teatru Powszechnego w Łodzi

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na Dużą Scenę na kultową komedię „Szalone nożyczki” więcej

Teatr Powszechny w Łodzi - Duża Scena (91-069 Łódź, ul. Legionów 21)
26.01.2023 - 29.01.2023

„Arcydzieło na śmietniku” – spektakl Teatru Powszechnego w Łodzi

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na Małą Scenę na sztukę Stephena Sachsa „Arcydzieło na śmietniku” w reżyserii Justyny Celedy. więcej

Teatr Powszechny w Łodzi - Mała Scena (91-069 Łódź, ul. Legionów 21)
27.01.2023 - 29.01.2023

"Arcydzieło na śmietniku" spektakl w Teatrze Powszechnym w Łodzi

Teatr Powszechny w Łodzi zaprasza na opartą na prawdziwych wydarzeniach tragikomedię Stephena Sachsa. więcej

Teatr Powszechny w Łodzi
27.01.2023 - 29.01.2023
Kontakt