"Praktyka widzenia" spektakl Teatru Nowego

autor:

Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi, Mała scena (ul. Zachodnia 93)

28.02.2024

Spektakl inspirowany „Teorią widzenia” Władysława Strzemińskiego.

"Praktyka widzenia" spektakl Teatru Nowego w Łodzi

Partycypacyjny projekt z udziałem osób z dysfunkcją narządu wzroku podejmuje dialog z kanoniczną dla historii sztuki pracą „Teoria widzenia” Władysława Strzemińskiego, którego 70 rocznica śmierci przypada w tym roku.

Strzemiński poświęca swoją książkę historii sztuki rozumianej jako rozwój świadomości wzrokowej, którą cechują się społeczeństwa kolejnych epok. Na wzroku, widzeniu i sposobie interpretacji tego, co widziane, opiera swoją opowieść o tym, co najważniejsze w sztuce, analizując również samo działanie zmysłu wzroku. Temat miał dla niego osobiste znaczenie, ponieważ artysta sam mierzył się z niesprawnością jednego oka i poważną wadą wzroku w drugim.

Praca Strzemińskiego jest dla twórców i twórczyń punktem wyjścia do stworzenia spektaklu teatralnego, którego jedna z ważniejszych warstw – wizualność – może zostać zakwestionowana ze względu na udział w projekcie osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Czas trwania spektaklu: 2:00 godziny


Miejsce: Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi - Mała scena,
ul. Zachodnia 93

Wstęp: wydarzenie biletowane

Ceny biletów: 30 - 50 zł

Bilety


Więcej informacji:

Link do wydarzenia

Profil Facebook

Profil Instagram

Zobacz również:

Kontakt