Spacer - Śladami getta łódzkiego. “Praca, spokój porządek”.

autor:

28.04.2024

Zapraszamy na pierwszy spacer z cyklu Śladami getta łódzkiego. Postać Mordechaja Rumkowskiego, pełniącego funkcję Przełożonego Starszeństwa Żydów w getcie łódzkim od lat wywołuje kontrowersję.

Spacer - Śladami getta łódzkiego. “Praca, spokój porządek”.

Dla jednym był on poszukującym ocalenia dla osób zamkniętych w getcie, dla innych współwinnym tragicznego ich położenia. Legenda, mit i rzeczywistość w biografii Rumkowskiego mieszały się ze sobą już w getcie, wzmocnione przez sądy i opinie wydawane po wojnie. Spacer będzie sposobnością do przedstawienia tego co wiemy o jego osobie, jak był postrzegany przez sobie współczesnych i czy obecnie wciąż powielana „czarna legenda” odpowiada rzeczywistości. 

Miejsce spotkania: Pomorska 18.  

Spotkanie biletowane: 10 zł od osoby (z Kartą Łodzianina i z Kartą Dużej Rodziny – 5 zł od osoby). Prosimy o płatność gotówką.

Zobacz również:

Kontakt