Filtry

Filtry podstawowe

Na skróty:

Archiwum

czwartek, 18 października 2018

Kierujący na bakier z przepisami

Kierujący na bakier z przepisami

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W środę (17 października) na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 170 zgłoszeń. więcej

środa, 17 października 2018

W grudniu do użytku oddana zostanie nowa siedziba Straży Miejskiej w Łodzi oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Straż Miejska i Centrum Zarządzania Kryzysowego niebawem w nowej siedzibie

Tomasz Walczak / BPKSiT

W grudniu do użytku oddana zostanie nowa siedziba Straży Miejskiej w Łodzi oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego, która znajduje się przy ul. Wólczańskiej 121/123. Prace budowlane dobiegają końca.... więcej

Zgłoszenia na linię alarmową 986

Zgłoszenia na linię alarmową 986

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 16 października (wtorek) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 156 interwencji. więcej

wtorek, 16 października 2018

Wydarzenia w służbie

Wydarzenia w służbie

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W poniedziałek (15 października) Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi otrzymało 184 interwencje. więcej

poniedziałek, 15 października 2018

Weekend pod znakiem interwencji

Weekend pod znakiem interwencji

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W miniony weekend tj. 12, 13 i 14 października br. Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi otrzymało 454 interwencje. więcej

piątek, 12 października 2018

Wykroczenia w ruchu drogowym

Wykroczenia w ruchu drogowym

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 11 października (czwartek) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 185 zgłoszeń. więcej

czwartek, 11 października 2018

Mieszkańcy zgłaszali

Mieszkańcy zgłaszali

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W środę (10 października) Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi otrzymało 175 interwencji. więcej

środa, 10 października 2018

Strażnicy interweniowali

Strażnicy interweniowali

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 9 października (wtorek) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęły 153 interwencje. więcej

wtorek, 9 października 2018

Uwaga! Nabór!

Uwaga! Nabór!

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

Straż Miejska w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Strażnik Miejski (aplikant) więcej

Złamane przepisy ruchu drogowego

Złamane przepisy ruchu drogowego

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W poniedziałek (8 października) Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi otrzymało 154 zgłoszenia. więcej

poniedziałek, 8 października 2018

Weekend i interwencje

Weekend i interwencje

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W miniony weekend tj. 5, 6 oraz 7 października na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 540 interwencji. więcej

piątek, 5 października 2018

Wydarzenia w służbie

Wydarzenia w służbie

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 4 października (czwartek) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 135 zgłoszeń. więcej

Strażnicy zabezpieczyli kolizję i udzielili pomocy przedmedycznej

Strażnicy zabezpieczyli kolizję i udzielili pomocy przedmedycznej

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 3 października br. około godziny 23:20 na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego z ulicą Północną doszło do zderzenia dwóch pojazdów marki Volkswagen i Honda. więcej

czwartek, 4 października 2018

I znów wykroczenia drogowe...

I znów wykroczenia drogowe...

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W środę (3 października) na Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 145 zgłoszeń. więcej

środa, 3 października 2018

90 wykroczeń w ruchu drogowym

90 wykroczeń w ruchu drogowym

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 2 października br. ( wtorek) na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 171 interwencji. więcej

POLECANE WIADOMOŚCI

Wizualizacja wejścia do stacji Łódź-Śródmieście

Jak będzie wyglądała stacja Łódź-Śródmieście na tunelu średnicowym? Zagłosuj, pomóż zdecydować

Aleksandra Hac / BRPiNM

Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących budowy tunelu średnicowego między dworcami Fabrycznym i Kaliskim. Jak będzie wyglądała jego centralna stacja Łódź-Śródmieście? więcej

Kamień węgielny pod nowe Centrum Zabiegowe WAM - fot. Paweł Łacheta / UMŁ

Kamień węgielny pod nowe Centrum Zabiegowe WAM

Marlena Kamińska / BPKSiT

Podpisano akt erekcyjny oraz wmurowany został kamień węgielny pod budowę Ponadregionalnego Centrum Zabiegowego w szpitalu WAM przy ul. Żeromskiego 113. Powstaną tam nowoczesne sale zabiegowe,... więcej

Kolejne etapy prac na ulicy Nowowęglowej - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Układają asfalt na ulicy Nowowęglowej. Kolejne etapy prac

Konrad Ciężki / BRPiNM

Rozpoczęto układanie asfaltu na głównej jezdni ulicy Nowowęglowej. Powstają także chodniki i drogi rowerowe. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.