Filtry

Filtry podstawowe

Na skróty:

Archiwum

piątek, 17 sierpnia 2018

 - fot. arch. Sm

Terenowe działania patroli

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

W ciągu minionej doby patrole SM zrealizowały 135 interwencji na terenie miasta. więcej

 - fot. arch. SM

Niespokojna świąteczna środa

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

W minioną środę tj 15 sierpnia br. wśród najczęściej zgłaszanych interwencji na linię alarmowa SM 986 były te dotyczące zakłócania ładu i porządku publicznego. więcej

czwartek, 16 sierpnia 2018

 - fot. arch. SM

Na linię alarmową 986

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

14 sierpnia br. do Dyżurnego SM mieszkańcy zgłosili 127 interwencji. więcej

wtorek, 14 sierpnia 2018

 - fot. arch. SM

Kierujący na bakier z przepisami

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

Najwięcej zgłoszeń na linię alarmową SM 986 dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym. więcej

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

 - fot. arch. SM

Zakłócanie ładu i porządku publicznego

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

W miniony weekend patrole Straży Miejskiej zrealizowały 386 interwencji na terenie miasta. więcej

piątek, 10 sierpnia 2018

 - fot.arch. SM

Interwencje związane ze zwierzętami zdominowały statystykę zgłoszeń

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

Aż 34 zgłoszenia wpłynęły wczoraj tj. 09.08.18 r. na linię alarmową Straży Miejskiej 986 dotyczące zwierząt. więcej

czwartek, 9 sierpnia 2018

 - fot. arch SM

Z blokadą na kole

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

W ciągu minionej doby na linię alarmową SM 986 wpłynęło 130 zgłoszeń z prośbą o podjęcie działań. więcej

środa, 8 sierpnia 2018

Patrolowanie Uroczyska Lublinek - fot. z arch. SM w Łodzi

Letnie patrole konne straży miejskiej finansowane z budżetu obywatelskiego

Marlena Kamińska / BPKSiT

Po raz kolejny latem Uroczysko Lublinek jest patrolowane przez strażników miejskich na koniach. więcej

 - fot.arch. SM

Nieco spokojniejszy wtorek

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

W miniony wtorek 07.08 br. do Dyżurnego SM wpłynęło 118 zgłoszeń z prośbą o podjęcie działań. więcej

wtorek, 7 sierpnia 2018

 - fot. arch. SM

Kierujący nie stosowali się do znaków

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

Wśród 141 interwencji, które zgłosili mieszkańcy miasta najczęściej pojawiały się te dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym. więcej

poniedziałek, 6 sierpnia 2018

 - fot. arch. SM

Bez prawa jady do Norwegii

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

Dziś chwilę przed godz.11.00 patrol SM zatrzymał do kontroli pojazd marki Chrysler, którego kierujący nie zastosował się do znaku B-1 łamiąc zakaz ruchu na ul. Zielonej. więcej

Weekendowe interwencje SM - fot. arch. SM

Weekend za nami

Joanna Prasnowska / Straż Miejska

W ciągu minionego weekendu tj. 3, 4 i 5 sierpnia br. na linię alarmowa Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 409 zgłoszeń mieszkańców z prośbą o interwencję. więcej

piątek, 3 sierpnia 2018

Odnaleziony rower miejski

Odzyskany rower miejski

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 2 sierpnia br. około godziny 14:30 strażnicy z Oddziału Dzielnicowego Łódź – Widzew przejeżdżając ulicą Kilińskiego zwrócili uwagę na jadącego w kierunku ulicy Tuwima rowerzystę. więcej

Na pomoc zwierzętom

Na pomoc zwierzętom

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W czwartek (2 sierpnia) Stanowisko Dyżurnego Straży Miejskiej w Łodzi otrzymało 155 interwencji. więcej

czwartek, 2 sierpnia 2018

Zgłoszenia na linię alarmową 986

Zgłoszenia na linię alarmową 986

Katarzyna Chodak / Straż Miejska

W dniu 1 sierpnia br. na linię alarmową Straży Miejskiej w Łodzi wpłynęło 141 interwencji. więcej

POLECANE WIADOMOŚCI

Ulica Piotrkowska znów jest pełna życia i wydarzeń, odwiedzają ją tłumy łodzian, a także turystów - fot. z arch. UMŁ

Jak powinna zmieniać się ul. Piotrkowska? Wypowiedz się poprzez Vox Populi

Arkadiusz Grzegorczyk / BPKSiT

Zmienia się Łódź, a nowe oblicze odsłania również ulica Piotrkowska, która znów jest pełna życia i wydarzeń, odwiedzają ją tłumy łodzian, a także turystów i gości. więcej

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+ - fot. CC0 license

Wnioski o 300+ i 500+ składaj elektronicznie. Tak jest wygodniej

Marlena Kamińska / BPKSiT

Trwa nabór wniosków o świadczenia "Dobry start 300+" oraz świadczenia wychowawcze 500+. Najczęściej są one składane elektronicznie, ale jeszcze nie wszyscy łodzianie wypełnili wymagane dokumenty. ... więcej

Półkolonie od kilku lat cieszą się dużym zainteresowaniem rodziców oraz uczniów - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Półkolonie się kończą, ale wakacje trwają

Monika Pawlak / BRPiNM

Wakacje na półkoloniach spędziło prawie 4 500 uczniów szkół podstawowych, a o ich bezpieczeństwo i dobrą zabawę dbało 258 opiekunów. W piątek kończy się ostatni tegoroczny turnus, ale wakacje nadal... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.