10 lat Centrum Dialogu

W 2021 roku łódzkie Centrum Dialogu świętuje swoje 10 urodziny.

Centrum zajmuje się popularyzacją wielokulturowej historii Łodzi i Polski, ważnych wydarzeń historycznych, a także postaci, które odegrały istotną rolę w budowaniu naszej tożsamości. Poprzez kulturę uczy historii Polski, Europy i świata, a także szacunku do innych kultur i tradycji. Ale rozmawiając o przeszłości prowadzi nieustanny dialog ze współczesnością, starając się wyciągać wnioski z doświadczeń innych pokoleń. Zajmuje się także różnorodnością Polski współczesnej poprzez poznawanie różnych grup mieszkających w Polsce dziś, m.in. Ukraińców, Romów, Wietnamczyków,  muzułmanów, osób żyjących z niepełnosprawnościami, przedstawicieli różnorodnych mniejszości.

Zgodnie z założeniami statutowymi Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi jest otwartą, świecką, miejską instytucją kultury, działającą ponad podziałami politycznymi, a jej podstawowym celem jest  upowszechnianie idei tolerancji i  przeciwdziałanie przejawom rasizmu, ksenofobii i braku szacunku dla ludzi odmiennych światopoglądów, pochodzenia i kultury.

Większość realizowanych przez Centrum Dialogu projektów ma bardzo aktualny kontekst, zgodnie z przyjętą zasadą:

Pamiętać przeszłość //Remember Past

Rozumieć współczesność// Understand Today

Budować lepszą przyszłość// Create Future

Proponuje różnorodną ofertę edukacyjną, zarówno dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej czy studentów,  jak i osób dorosłych. Zajęcia dla szkół uzupełniają regularną edukację. Otwarte wykłady poszerzają wiedzę. Coroczne działania, takie jak „Kolorowa Tolerancja”  czy „Żywa Biblioteka”, pogłębiają zrozumienie dla różnorodności i odmienności dzisiejszego świata. Centrum jest również organizatorem Festiwalu Łódź Czterech Kultur, który odnosi się do historycznych kultur, które zbudowały Łódź przemysłową, ale pokazuje również dzisiejszy tygiel kulturowy, znacznie szerszy.

Z racji powierzonych na zadań realizujy m.in. projekty upamiętniające łódzką społeczność żydowską, Ocalałych i Sprawiedliwych Wśród  Narodów Świata. W imieniu władz Łodzi organizuje corocznie  miejskie uroczystości dedykowane upamiętnieniu historii Litzmannstadt Getto oraz przyznawanie tzw. Drzew Pamięci w Parku Ocalałych, w którym od 2014 roku znajduje się nasza siedziba.  

Organizuje wystawy, projekcje filmowe, koncerty, wykłady. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi artystami, z wykładowcami wyższych uczelni i z nauczycielami, z animatorami kultury i działaczami społecznymi. 

Marek Edelman podkreślał, że należy reagować na wszelko zło, które dzieje się wokół nas. Marian Turski apelował: „Nie bądźmy obojętni!”. My chcielibyśmy mówić o EMPATII.

Jesteśmy przekonani, że poprawianie świata to misja wszystkich ludzi, także nasza.

 

 

 

Polecane aktualności

Obiekt Rudzkiego Klubu Sportowego

Łódź buduje. Rozpoczęła się budowa nowej areny lekkoatletycznej Rudzkiego Klubu Sportowego

Małgorzata Loeffler / ZIM

Rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy i modernizacji obiektów Rudzkiego Klubu Sportowego. RKS zyska... więcej

Dziecko rysuje

Nabór do miejskich przedszkoli według nowych kryteriów

Monika Pawlak / UMŁ

1 kwietnia ma się rozpocząć rekrutacja do miejskich przedszkoli, gdzie dla maluchów przygotowano... więcej

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwały „śmieciowej”

Monika Pawlak / UMŁ

27 stycznia odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej poświęcona uchwale "śmieciowej". Stosowne... więcej

Wiceprezydent Adam Pustelnik wraz z innymi gośćmi na konferencji prasowej -  fot. Radosław Jóźwiak / UMŁ

Łódź przyjazna dla obcokrajowców

Jolanta Baranowska / UMŁ

Do Łodzi ściągnęli obcokrajowcy. Miasto wielokulturowe i otwarte na inne narodowości przygotowało... więcej

Prezydent Hanna Zdanowska

Co w tym roku znalazło się wśród miejskich licytacji WOŚP?

Agnieszka Rutkowska / UMŁ

WOŚP w Łodzi! Wyjątkowe zwiedzanie Orientarium, sesja fotograficzna w Pasażu Róży, czy odlewy detali... więcej

Kontakt