Filtry

Filtry podstawowe

Na skróty:

Archiwum

środa, 17 października 2018

Zebranie koordynatorów wolontariatu

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” serdecznie zaprasza na półroczne spotkanie dla koordynatorów wolontariatu pn. „Efektywna współpraca koordynatora i pośrednika wolontariatu”. Spotkanie... więcej

Zebranie koordynatorów wolontariatu

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” serdecznie zaprasza na półroczne spotkanie dla koordynatorów wolontariatu pn. „Efektywna współpraca koordynatora i pośrednika wolontariatu”. Spotkanie... więcej

piątek, 12 października 2018

Pozytywna opinia ŁRDPP dla Programu Edukacji Kulturalnej w Łodzi

Katarzyna Snarska / Łódź Aktywnych Obywateli

 • kategoria:
 • NGO

W dniu 27 września 2018 r. w Urzędzie Miasta Łodzi odbyło się XIX posiedzenie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji, na którym omówiono projekt Programu Edukacji Kulturalnej,... więcej

piątek, 5 października 2018

Program mikrograntowy "Między nami sąsiadami" - Archiwum UMŁ

Program mikrograntowy "Między nami sąsiadami"

Justyna Szymańska / Biuro ds. Rewitalizacji

To już ostatni miesiąc, rozpoczętych w maju, działań realizowanych przez wspólnoty sąsiedzkie w ramach konkursu „Między nami sąsiadami. Inicjatywy wspólnot sąsiedzkich”. Mieszkańcy 20... więcej

poniedziałek, 1 października 2018

Prace społecznie użyteczne i prace na cele społeczne

Radosław Warda / WSO

 • kategoria:
 • NGO

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi uruchamia program umożliwiający m.in. Fundacjom, Stowarzyszeniom i organizacjom... więcej

środa, 26 września 2018

Debata kandytatów na radne i radnych do Łódzkiej Rady Miasta

Miasto Ł - Łódzka Gazeta Społeczna

Nie prześpijmy wyborów. Miasto Ł - Łódzka Gazeta Społeczna zaprasza na otwarte spotkanie, dyskusję o Łodzi. O wizjach jej rozwoju, przyszłości, planach. Tematów jest wiele: stadiony, kultura,... więcej

wtorek, 18 września 2018

MIKROGRANTY DLA SENIORÓW

Mikrogranty dla seniorów - spotkanie informacyjne

Katarzyna Jarosińska / Oddział ds. Polityki Senioralnej

Jesteś seniorem i z grupą znajomych chcesz zrealizować ciekawą inicjatywę? Działasz w organizacji pozarządowej i masz pomysł na projekt dla seniorów lub międzypokoleniowy? Przyjdź na spotkanie... więcej

poniedziałek, 10 września 2018

OPUS zapraszam na spotkanie informacyjno - doradcze

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Spotkanie informacyjno – doradcze: Org. pozarządowe, a uchwała o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Polski prawodawca uchwalił nową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu... więcej

piątek, 7 września 2018

Szkolenie w ramach akcji Masz Głos!

Masz Głos!

 • kategoria:
 • NGO

15 września w godz. 10.00-16.00 w Łódzkim Centrum Obywatelskim przy ul. Narutowicza 8/10 odbędą się warsztaty regionalne dla zainteresowanych NGO i grup nieformalnych. Będziemy wymieniać się... więcej

środa, 5 września 2018

Centrum OPUS zaprasza na szkolenie z RODO

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Co jest daną osobową? Co w praktyce reguluje rozporządzenie RODO? Jak legalnie kontaktować się i zbierać dane swoich beneficjentów? Jak napisać klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych... więcej

Konsultacje dla Organizacji Pozarządowych

Rafał Fijałkowski / Aktywni Obywatele

 • kategoria:
 • NGO

Fundacja Republikańska zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego do udziału w konsultacjach publicznych ws. projektów rozporządzeń do ustawy o... więcej

poniedziałek, 3 września 2018

Zaproszenie na spotkanie inaugurujące program Eksperymentarium Centrum Innowacji Społecznych UŁ

Agata Rudnicka

 • kategoria:
 • NGO

Zapraszamy na spotkanie kończące projekt OPEN MIND połączone z inauguracją nowego porgramu dla organizacji pozarządowych Eksperymentarium organizowanego przez Centrum Innowacji Społecznych... więcej

piątek, 31 sierpnia 2018

Miejski Program Mikrograntów – projekty już w fazie realizacji

Łukasz Prykowski / Łódź Aktywnych Obywateli

 • kategoria:
 • NGO

W lipcu br. rozstrzygnięto pierwszy konkurs w ramach Miejskiego Programu Mikrograntów. Na działania podejmowane przez mieszkańców przeznaczono 160 tys zł. W sumie sfinansowano 35 projektów. więcej

czwartek, 30 sierpnia 2018

Seminarium "Instrumenty wsparcia umiędzynarodowienia i innowacyjności firm w początkowej fazie rozwoju"

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

 • kategoria:
 • NGO

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, przedstawicieli start-upów oraz organizacji pozarządowych na seminarium poświęcone wsparciu... więcej

Spotkanie "Jak skorzystać z mediacji w społecznościach lokalnych"

Stowarzyszenie Mediatorów PACTUS

 • kategoria:
 • NGO

Mamy przyjemność zaprosić przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz urzędników na spotkanie, którego tematem będzie mediacja oraz jej możliwości w zakresie rozwiązywania sporów i konfliktów,... więcej

POLECANE WIADOMOŚCI

Wizualizacja wejścia do stacji Łódź-Śródmieście

Jak będzie wyglądała stacja Łódź-Śródmieście na tunelu średnicowym? Zagłosuj, pomóż zdecydować

Aleksandra Hac / BRPiNM

Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących budowy tunelu średnicowego między dworcami Fabrycznym i Kaliskim. Jak będzie wyglądała jego centralna stacja Łódź-Śródmieście? więcej

Kolejne etapy prac na ulicy Nowowęglowej - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Układają asfalt na ulicy Nowowęglowej. Kolejne etapy prac

Konrad Ciężki / BRPiNM

Rozpoczęto układanie asfaltu na głównej jezdni ulicy Nowowęglowej. Powstają także chodniki i drogi rowerowe. więcej

Wizualizacja parkingu wielopoziomowego z usługami. Jest to pierwsza nagroda w konkursie zorganizowanym przez Biuro Architekta Miasta - Maja Wrońska, Przemysław Sobecki

Działka przy ul. Nawrot sprzedana. Powstanie tu wielopoziomowy parking

Aleksandra Hac / BRPiNM

Działka przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi została sprzedana za ponad 2,6 mln złotych. Inwestor - zgodnie z obowiązującym planem miejscowym - zbuduje tu wielopoziomowy parking. więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.