4 mln zł na łódzkie Domy Pomocy Społecznej

Dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz dodatkowym środkom z budżetu miasta, do 4 mln zł wzrośnie kwota przeznaczona na remonty i inwestycje w Domach Pomocy Społecznej w Łodzi.

Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na modernizację pomieszczeń kąpielowych - fot. Radosław Żydowicz / UMŁ
Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na modernizację pomieszczeń kąpielowych , fot. Radosław Żydowicz / UMŁ

Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej poinformował, że kwota przeznaczona na remonty i inwestycje w łódzkich Domach Pomocy Społecznej wzrośnie o dodatkowe 550 tys. zł. Na kwotę tę składa się dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ok. 215 tys. zł) oraz wkład miasta (335 tys. zł). - Deklarowaliśmy, że przeznaczymy w tym roku prawie 3,5 mln zł na inwestycje i remonty w DPS-ach. Okazuje się, że dzięki dofinansowaniu z PFRON oraz dodatkowym środkom z budżetu miasta, kwota ta wzrośnie do 4 mln zł - powiedział Adam Wieczorek.

Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację trzech pomieszczeń kąpielowych w DPS przy ul. Złotniczej 10 (ok. 250 tys. zł), nowoczesną windę i remont klatki schodowej na DPS przy ul. Przyrodniczej 24/26 (200 tys. zł), modernizację pomieszczeń rehabilitacji w DPS przy ul. Rojnej 15 (75 tys. zł) oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w DPS przy ul. Krzemienieckiej 7/9 (ok. 22 tys. zł).

Ponadto w 2018 r. wykonana zostanie termomodernizacja budynku DPS przy ul. Przyrodniczej 24/26 (1,5 mln zł), remont 20 łazienek w DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267 (ok. 400 tys. zł) oraz nowe alejki w ogrodzie DPS przy ul. Krzemienieckiej 7/9.

Jak podkreślił Szymon Kostrzewski, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ, prace prowadzone w DPS-ach służą zarówno poprawie bazy technicznej obiektów, np. wymianie instalacji, termomodernizacji, jak również poprawie warunków bytowania pensjonariuszy. Przykładem takich prac jest wymiana mebli, odmalowywanie pomieszczeń i przestrzeni wspólnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wyposażenia, które na co dzień służy mieszkańcom. Np. w Centrum Rehabilitacyjno - Opiekuńczym DPS przy ul. Przybyszewskiego 255/267, dostosowując do potrzeb osób niepełnosprawnych wyremontowano 80 ze 140 łazienek, a przetarg na remont kolejnych 20 właśnie trwa.

Adam Wieczorek, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi poinformował, że oprócz środków przeznaczonych na szeroko rozumianą poprawę jakości życia mieszkańców, jest też pula przeznaczona pieniędzy na podnoszenie jakości pracy pracowników DPS. - Inwestycje, które teraz realizujemy służą temu, aby pracownikom lepiej i łatwiej się pracowało, bo wiemy jak ciężką i trudną pracę wykonują - dodał Adam Wieczorek.

Polecane aktualności

Zagłosuj! Też bądź bohaterem w swoim mieście - fot. z arch. UMŁ

Budżet Obywatelski dla Łodzi. Przyjdź w weekend na pikniki i zagłosuj!

Marlena Kamińska / BPKSiT

Minęło 6 dni głosowania w 6. edycji Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, w której znalazło się 837... więcej

Nad produkcją architektury wystawy od ponad dwóch tygodni intensywnie pracuje kilkanaście osób - fot. Stefan Brajter / UMŁ

Wystawa "Jerzy Antkowiak - Moda Polska". Stroje 20 lat czekały na swój czas

Małgorzata Loefller / Wydział Kultury

Uniwersalne, ponadczasowe, eleganckie i niepokorne - stroje Mistrza Antkowiaka w piwnicy w Komorowie... więcej

15. Piramida Dobrej Woli - fot. Radosław Jóźwiak

Piramida Dobrej Woli – piknik integracyjny dla osób z niepełnosprawnościami

Anna Janocha/ BPKSiT

Występy artystyczne, warsztaty plastyczne, konkursy sprawnościowe oraz uliczny kurs języka migowego.... więcej

Konferencja prasowa dot. rozbudowy SP nr 141 - fot. Monika Pawlak / UMŁ

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 141 rozpocznie się jesienią?

Konrad Ciężki / BRPiNM

Na 1 października w południe zaplanowano otwarcie ofert w przetargu na rozbudowę Szkoły Podstawowej... więcej

W poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej - fot. Aleksandra Górska / UMŁ

Melodie Miasta Łodzi, czyli w poszukiwaniu tradycyjnej muzyki miejskiej

Aleksandra Górska / Wydział Kultury

Bartosz Puliński, jeden z 12 tegorocznych laureatów stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.