595. Urodziny Łodzi. W podróż ku średniowiecznym korzeniom Łodzi

29 lipca na Starym Rynku na mieszkańców czekać będą atrakcje w stylu średniowiecznym. Przy obelisku upamiętniającym nadanie Łodzi praw miejskich mieszkańcy obchodzić będą 595. rocznicę lokacji Miasta Łódź.

Na Starym Rynku na dzieci czekać będą animacje, stylizowane na piętnastowieczne zabawy kuglarskie, warsztaty średniowiecznego tańca i robienia biżuterii oraz kaligrafii. Dzięki tym ostatnim najmłodsi dowiedzą się, jak wyglądał pierwszy w historii miasta dokument – przywilej króla Władysława Jagiełły ustanawiający prawa miejskie dla osady nad rzeką Łódką.

Przypomnimy też wspólną historię miast leżących na dawnym szlaku łęczycko-piotrkowskim – Łodzi, Piotrkowa i Przedborza. 27 lipca w Przedborzu, gdzie wydany został przywilej króla Jagiełły, odegrana zostanie inscenizacja tego wydarzenia. Łodzianie w towarzystwie władz Przedborza złożą też kwiaty pod tablicą upamiętniającą wspólne dla obu miast wydarzenie z 1423 r. W rolę posłańców królewskich wiozących akt wcielą się jeźdźcy, związani z łódzką Stajnią Wiki. 

Po imprezie w Przedborzu orszak konny przewiezie akt do Łodzi, z „przystankiem” w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie 28 lipca, podczas miejskiej biesiady, inscenizacja odegrana zostanie po raz drugi.  29 lipca jeźdźcy  przybędą do Łodzi. O 11.30 łodzianie bawiący się na ulicy Piotrkowskiej będą świadkami królewskiego przejazdu główną ulicą miasta, a następnie przekazania aktu władzom Łodzi podczas uroczystości na Starym Rynku.

Podczas konferencji zapowiadającej imprezę o dawnej Łodzi opowiadał Ryszard Bonisławski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, znawca dziejów miasta, który co roku uczestniczy w imprezie na Starym Rynku.

Podróż dokumentu lokacyjnego w 595. rocznicę nadania Łodzi praw miejskich. Harmonogram wydarzeń w dniach 27-29 lipca.

27 lipca – Przedbórz

15.00 – 20.30 – wydarzenie „owocowy rower”.

15.00 – 21.00 - wystawa „Rowerem po Łodzi”

20.30 - oficjalne powitanie, inscenizacja historyczna – rekonstrukcja przewiezienia aktu nadania praw miejskich z Przedborza do Łodzi

 

28 lipca – Piotrków Trybunalski

14.00 – 18.00 – „owocowy rower”

14.00 – 18.00 - wystawa „Rowerem po Łodzi”

14.00 – parada konna przez miasto Piotrków

15.00 - inscenizacja historyczna – rekonstrukcja przewiezienia aktu nadania praw miejskich
            z Przedborza do Łodzi

 

 29 lipca – Rzgów

10.30 – 14.30 – „owocowy rower”.

10.30.00 – 14.30 - wystawa „Rowerem po Łodzi”

 

29 lipca – Łódź, Stary Rynek

Oficjalna uroczystość 595 Rocznicy Nadania Łodzi Praw Miejskich

10.30 – Zabawa dla dzieci w stylu średniowiecznym. Warsztaty kaligrafii dla dzieci 

11.30  -Słodka urodzinowa niespodzianka.

12.00 - Inscenizacja przekazania aktu nadania praw miejskich. Uroczystości oficjalne

Wszystko o 595. Urodzinach Łodzi na: lodz.pl/urodziny

Powiązane aktualności

Polecane aktualności

Ulica Roosevelta "zagrała" w serialu TVP „Ludzie i bogowie” w reżyserii Bodo Coxa - fot. Łódź Film Commission / https://www.facebook.com/pg/LODZFILMCOMMISSION/

Film się kręci w mieście Łodzi…

Arkadiusz Grzegrczyk / BKSiDŁ

To będzie rekordowy pod względem liczby produkcji filmowych i serialowych rok dla naszego miasta.... więcej

4 lipca powraca letnia scena w Pasażu Rubinsteina. Druga educja Stand-up Piotrkowska Druga edycja odbywać się będzie do 29 sierpnia 2019 roku. - fot. ŁCW

Stand-up Piotrkowska. Start już 4 lipca

ŁCW

Już 4 lipca powraca letnia scena w Pasażu Rubinsteina. Co czwartek występować będą najpopularniejsi... więcej

Łódź Design Festival - fot. Archiwum UMŁ

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Łódź Design Festival

Michał Piernikowski, dyrektor Łódź Design Festival znalazł się wśród laureatów dorocznych Nagród... więcej

Fala upałów w mieście. Sprawdź, jak radzić sobie z wysoką temperaturą - fot. z arch. UMŁ

Fala upałów w mieście. Sprawdź, jak radzić sobie z wysoką temperaturą

Anna Janocha / BKSiDŁ

Upały nie odpuszczają. Prognozy pogody na kolejne dni nie pozostawiają wątpliwości. Temperatura... więcej

Mieszkańcy chcą parkingu piętrowego przy ul. Piotrkowskiej 202/210 - fot. z arch. UMŁ

Mieszkańcy chcą parkingu piętrowego przy ul. Piotrkowskiej 202/210

Wojciech Markiewicz / BKSiDŁ

Zakończyło się głosowanie na platformie Vox Populi, w którym łodzianie mogli wypowiedzieć się o... więcej

Kontakt
RODO

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych,
dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska, tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Łodzi.
  Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e ogólnego rozporządzenia.
  Ogólne cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
  1. ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.);
  2. ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.).

Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych są dostępne w szczegółowych wykazach zadań, realizowanych przez wewnętrzne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi.

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
 2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
 3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
 4. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
 5. wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia.

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona.  Od tego momentu Pani/Pana dane nie będą przez nas przetwarzane.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.